Závěrečná konference projektu „Walbrzych, Hradec Králové – Města Kultury“

Walbrzych250x187.jpg Ve středu 27. 10. 2010 proběhla v polském Walbrzychu závěrečná konference projektu „Walbrzych, Hradec Králové - Města kultury“, která zhodnotila dvouletou spolupráci obou měst na poli kulturní integrace. Během tříhodinového setkání si účastníci vyslechli prezentaci Gabriely Serafin, polské koordinátorky projektu, která představila 5 hlavních aktivit, na kterých byl celý projekt vystaven:

  1. vydání kulturně-informativní příručky „Walbrzych, Hradec Králové – kulturní fascinace“
  2. prezentace české a polské kultury obyvatelům obou partnerských měst v rámci 2 víkendů v Hradci Králové a ve Walbrzychu,
  3. fotografické dílny „Polsko a Čechy objektivem“,
  4. vytvoření kulturní stezky ve Walbrzychu a informačního materiálu o kulturních institucích obou měst
  5. závěrečná konference ve Walbrzychu.

Další vystupující, ing. Roman Klíma z královéhradeckého krajského úřadu z odboru grantů a dotací, seznámil přítomné s úspěšnými a realizovanými příhraničními projekty probíhajícího období a poinformoval o možnostech čerpání dalších financí např. z fondu mikroprojektů.

Na závěr vystoupil další host pan Marcin Skrycki, z polského ministerstva kultury, který naopak představil významné kulturní projekty, které se realizují na polské straně.

Vedle závěrečného zhodnocení této česko-polské spolupráce, byl ponechán prostor pro zástupce jednotlivých městských kulturních institucí, kteří mohli navazovat osobní kontakty se svými polskými/českými kolegy a případně domlouvat další samostatné akce, které dále přispějí ke kulturní integraci obou měst.

Všechny společné aktivity a produkty jsou prezentovány na společných webových stránkách www.hradec-walbrzych.eu.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.

logotyp_CZ_PL.jpg

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty