Výroční ceny města Hradec Králové

vyrocni_ceny.jpg Město Hradec Králové na základě návrhů občanů a institucí tradičně již od roku 1993 udílí výroční ceny osobnostem žijícím a působícím v krajském městě. Každoročně uděluje výroční cenu za významné počiny na poli kulturním s názvem Hradecká múza, výroční cenu za významné počiny na poli sportovním s názvem Hradecká sportovní cena, výroční cenu za výjimečnou studentskou práci s názvem Cena primátora města za studentskou tvůrčí práci.

Cenou „Primus inter pares“ mohou být oceněny výjimečné, dlouhodobé výsledky v oblasti kultury, vědy, výchovy, sportu a Cenou dr. Františka Ulricha může být oceněna osobnost za celoživotní dílo kulturního, vědeckého, sportovního nebo společenského významu, které má významný přínos pro město Hradec Králové a přispělo k jeho mimořádné propagaci nejen v České republice, ale i v zahraničí. A konečně ocenění s názvem Událost roku Hradce Králové může být uděleno za výjimečný čin, investici, projekt, stavbu, výjimečnou událost či akci v uplynulém roce přínosnou pro město a kvalitu života jeho obyvatel.

Návrh na udělení výroční ceny může podat do 31. ledna každého roku fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, fyzická osoba, které bylo uděleno čestné občanství města a právnická osoba, která má v Hradci Králové sídlo. Návrh na udělení výroční ceny musí obsahovat jméno a adresu navrhovaného kandidáta, u události roku její označení – název, zdůvodnění předkládaného návrhu a dále jméno, adresu, telefonické spojení a podpis navrhovatele.

doc Formulář pro návrh kandidátů Výročních cen města Hradec Králové

doc Směrnice "Udělování výročních cen města" 

 
Přehled držitelů výročních cen

 

Logo Komerční banka

Generálním partnerem udílení výročních cen je od roku 2010 Komerční banka, a.s.

hradecka_muza.jpg  cena_primatora.jpg

sportovni_cena.jpg

primus_inter_pares.jpg cena_dr_frantiska_ulricha.jpg

Přehled držitelů výročních cen:

2017 Vyhlášení 28. 3. 2018, Adalbertinum Hradec Králové
Událost roku Hradce Králové Mistrovství Evropy v Karate 2017
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

štafeta mužů na 4x400 m ve složení Lukáš Hodboď, Vít Müller, Michal Desenský, Štěpán Jirman - TJ Sokol Hradec Králové

Hradecké lvice, basketbalové družstvo žen TJ Sokol Hradec Králové

Extraligové mužstvo Mountfield Hradec Králové

Nominace na Hradeckou múzu

Matyáš Novák, klavírista

Mgr. Marek Hrubecký, dramaturg Filharmonie Hradec Králové

Královéhradecký dětský sbor JITRO

Nominace na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci

Mgr. Andrej Kováčik, Ph.D.

MUDr. Lenka Hobzová, Ph.D.

Mgr. Alena Prašnická

Mgr. Jaroslav Bílek

RNDr. Leontýna Břízová

Mgr. Vojtěch Tuček

Nominace na cenu Primus Inter Pares 2018 Marie Rumlarová
Laureát Ceny dr. Františka Ulricha 2018 Ing. arch. Karel Schmied
   
2016 Vyhlášení 29. 3. 2017, Galerie moderního umění v Hradci Králové
Událost roku Hradce Králové Otevření NUUK - sauny a osvěžovny v Hradci Králové
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Kateřina Siniaková - laureátka Hradecké sportovní ceny

Pavel Petřikov

David Kostelecký

Nominace na Hradeckou múzu

Patrick Marek

Jaroslav Hrůza

výstava "Ve stínu války"

Nominace na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci

RNDr. Alžběta Dlabková, Ph.D.

PharmDr. Ivana Šrámková, Ph.D.

Mgr. Filip Vrbacký, Ph.D.

Mgr. Barbora Vališková

Nominace na cenu Primus Inter Pares 2017

Mgr. Jan Pěta

Jiří Hasal

Laureát Ceny dr. Františka Ulricha 2017 Vladimír Renčín
   
2015 Vyhlášení 30. 3. 2016, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Událost roku Hradce Králové Rekonstrukce a otevření Bílé věže
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Hradecké lvice - TJ Sokol Hradec Králové

Jan Doležal - laureát Hradecké sportovní ceny

Extraligové mužstvo MOUNTFIELD HK

Nominace na Hradeckou múzu

Jan Husák

Divadlo DRAK a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s.

MgA. Pavlína Štorková - laureátka Hradecké múzy

Nominace na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci Mgr. Ivo Fabrik

PharmDr. Michal Říha, Ph.D.

MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. - laureát Ceny primátora za studentskou tvůrčí práci

Nominace na cenu Primus Inter Pares 2016

PhDr. Josef Bavor - laureát ceny Primus Inter Pares 2016

Ing. arch. Zdeněk Vašata - laureát ceny Primus Inter Pares 2016

 Laureát Ceny dr. Františka Ulricha 2016 prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr. h. c.
   
 2014  Vyhlášení 1. 4. 2015, aula Univerzity Hradec Králové
Událost roku Hradce Králové

Snesení a otevření makovice Bílé věže s historickými dokumenty a její znovuusazení na vrchol

Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Hradecké lvice – basketbalový oddíl žen, TJ Sokol Hradec Králové - laureátky Hradecké sportovní ceny

Jaroslav Kudrna

Jan Doležal

Nominace na Hradeckou múzu

Královéhradecký dětský sbor Jitro

Martina Nováková

Dušan Hřebíček - laureát Hradecké múzy

Nominace na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci

František Saňák

Mgr. Eliška Potůčková, Ph.D.

Mgr. Martina Koláčková, Ph.D. - laureátka Ceny primátora za studentskou tvůrčí práci

Ing. Richard Cimler

Nominace na cenu Primus Inter Pares 2015 Mgr. Jiří Vyšohlíd - laureát ceny Primus Inter Pares 2015
   
 2013  Vyhlášení 26. 3. 2014, Sportovní hala Třebeš
Událost roku Hradce Králové

Přesun extraligy ledního hokeje do Hradce Králové

Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Mgr. Radka Krejčová

Kateřina Siniaková

Mgr. Kateřina Lišková - laureátka Hradecké sportovní ceny

Nominace na Hradeckou múzu

Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s.

Mgr. Alexandr Gregar, Ph.D.

Kamila Sedlárová - laureátka Hradecké múzy

Nominace na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci

Mgr. Alena Fučíková, Ph.D.

Mgr. Anna Jirkovská, Ph.D. - laureátka Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci

Mgr. Martina Seifrtová, Ph.D.

Mgr. Filip Studnička, Ph.D.

Nominace na cenu Primus Inter Pares 2014

Jarmila Sibalová - laureátka ceny Primus Inter Pares 2014

Laureát Ceny dr. Františka Ulricha 2014

prof. MUDr. Rudolf Malec, CSc.

   
 2012 Vyhlášení 27. 3. 2013, Centrum celoživotního vzdělávání Knihovny města Hradce Králové
Událost roku Hradec Králové Otevření sportovního areálu BAVLNA
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Jan Sychra

Ondřej Karlovský, Jakub Jáně - laureáti Hradecké sportovní ceny

Josef Rákosník

Nominace na Hradeckou múzu

David Drábek

Pavla Tomicová - laureátka Hradecké múzy

Ing. arch. Pavel Zadrobílek, Ing. arch. Vladimír Šolc

Nominace na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci Mgr. Jan MAREK, Ph.D.

Mgr. Hana BÁRTÍKOVÁ, Ph.D.

MUDr. Marian KACEROVSKÝ, Ph.D. - laureát Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci

Ing. Hana TOMÁŠKOVÁ, Ph.D.

Nominace na cenu Primus Inter Pares 2013 PhDr. Jiří Němeček - laureát ceny Primus Inter Pares 2013

   

   

 
2011 Vyhlášení 28. 3. 2012, katedrála sv. Ducha v Hradci Králové
Událost roku Hradec Králové

Rekonstrukce a zpřístupnění jižních teras

Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Mgr. Radka Krejčová

Václav Pilař

Romana Ptáčková - laureátka Hradecké sportovní ceny

Nominace na Hradeckou múzu

Mgr. David Drábek

Divadelní soubor Slunovrat - laureát Hradecké múzy

Vokální soubor Gentlemen Singers

Nominace na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci

Mgr. Ondřej Soukup, Ph.D.

Mgr. Veronika Nováková, Ph. D. - laureátka Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci

MUDr. Marian Kacerovský

Iveta Havelková

Nominace na cenu Primus Inter Pares 2012

PhDr. Josef Sůva - laureát ceny Primus Inter Pares

Ing. arch. Alexander Pur, in memoriam - laureát ceny Primus Inter Pares

Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 2012

prof. MUDr. Leo Steinhart, DrSc.

   

  

 

2010

Vyhlášení 30. 3. 2011, Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové
Událost roku Hradec Králové Otevření Koupaliště Flošna oceněného titulem Stavba roku
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Leoš Roušavý

FC Hradec Králové a.s.

Pavel Kubát - laureát Hradecké sportovní ceny

Nominace na Hradeckou múzu

Mgr. Marek Zákostelecký - laureát Hradecké múzy

Divadelnímu souboru SLUNOVRAT

Mgr. Zora Valchařová Poulová

Nominace na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci

PhDr. Zdeněk Beran - laureát Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci

Mgr. Lenka Krčmová, Ph.D.

MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.

Nominace na cenu Primus Inter Pares 2011

Mgr. Ladislav Zeman - laureát ceny Primus Inter Pares

prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc. - laureát ceny Primus Inter Pares

   

  

 
2009 Vyhlášení 31. 3. 2010, Artkino CENTRÁL Hradec Králové
Událost roku Hradec Králové CZECH INTERNATIONAL AIR FEST – CIAF 2009
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Pavel PETŘIKOV - laureát Hradecké sportovní ceny

Petr NOVÁK

Leoš ROUŠAVÝ

Nominace na Hradeckou múzu

Tomáš MISÍK

Zdeněk DOUBEK - laureát Hradecké múzy

Královéhradecký dětský sbor JITRO

Nominace na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci

MUDr. Petr HEJNA, Ph.D. - laureát Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci

Mgr. Přemysl MLADĚNKA, Ph.D.

kpt. MUDr. Jaroslav PEJCHAL, Ph.D.

Nominace na cenu Primus Inter Pares 2010

Jiří HLEDÍK - laureát ceny Primus Inter Pares 2010

PhDr. Zdeněk ZAHRADNÍK

Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 2010 Mons. ThLic. Dominik DUKA, OP

   

  

 
2008 Vyhlášení 1. 4. 2009, sál Filharmonie Hradec Králové
Událost roku Hradec Králové Vyhlášení artkina Centrál Evropským kinem roku
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

David Kostelecký - laureát Hradecké sportovní ceny

Josef Rákosník

Jana Blahová

Nominace na Hradeckou múzu

Mgr. Leoš Kučera - laureát Hradecké múzy

Královéhradecký dětský sbor JITRO

T-BASS Hradec Králové

Nominace na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci

Mgr. Viktor Cvilink

Ph.D., Mgr. David Zapletal

kpt. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D. - laureát Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci

Laureát ceny Primus inter pares 2009 doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

   

  

 
2007 Vyhlášení 11. 4. 2008, Klicperovo divadlo Hradec Králové
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Tělocvičná jednota Sokol, oddíl ženského basketbalu

Armádní sportovní oddíl DUKLA Hradec Králové

Ladislav Škorpil - laureát Hradecké sportovní ceny

Nominace na Hradeckou múzu

Mgr. Jan Pěta - laureát Hradecké múzy

Vokální soubor Gentlemen Singers

PhDr. Zdeněk Zahradník

Laureátka Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci Mgr. Helena Kaiserová, Ph.D.
Laureát ceny Primus inter pares 2008 Ing. Jiří Soukup
Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 2008 Zdeněk Kovařík

   

  

 
2006 Vyhlášení 4. 4. 2007, Městská hudební síň
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Jana Blahová - laureátka Hradecké sportovní ceny

David Kostelecký

Alena Eiglová

Nominace na Hradeckou múzu

Královéhradecký dětský sbor JITRO - laureát Hradecké múzy

Filharmonie Hradec Králové

Občanské sdružení Poco a poco animato

Laureát Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
Laureát ceny Primus inter pares 2007 Ing. Zdeněk Petřík

   

  

 
2005 Vyhlášení 12. 4. 2006, Městská hudební síň
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

František Raboň

Stanislav Řezáč - laureát Hradecké sportovní ceny

Bc. Petr Losman

Nominace na Hradeckou múzu

Mgr. Radek Bláha - laureát Hradecké múzy

Divadlo DNO

Žárovka Architekti

Laureát Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci MUDr. Tomáš Soukup
Laureát ceny Primus inter pares 2006 PhDr. Zdena Lenderová
Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 2006 prof. MUDr. Zdeněk Nožička, DrSc.

   

  

 
2004  
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Andrea Pokorná

Lada Kozlíková - laureátka Hradecké sportovní ceny

Karel Nosek

Nominace na Hradeckou múzu

Český chlapecký sbor Boni pueri - laureát Hradecké múzy

Královéhradecký dětský sbor JITRO

Pro-Centrál

Laureátky ceny Primus inter pares 2005

Jana Dražďáková

Zuzana Navarová, in memoriam

Laureátka Ceny Dr. Františka Ulricha 2005 Soňa Červená

   

  

 
2003  
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Jana Blahová

Jana Myšková - laureátka Hradecké sportovní ceny

Mgr. Danuše Zdeňková

Nominace na Hradeckou múzu

doc. Jan V. Dvořák - laureát Hradecké Múzy

Mgr. Alexandr Gregar

Kateřina Vágnerová - Holánová

Laureát ceny Primus inter pares 2004 prof. MUDr. Vladimír Brzek, CSc.
Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 2004 prof., akad. sochař Vladimír Preclík

   

  

 
2002  
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Leoš Hlaváček - laureát Hradecké sportovní ceny

Tomáš Mužík

Jan Sychra

Nominace na Hradeckou múzu

Český chlapecký sbor Boni pueri

Klicperovo divadlo - laureát Hradecké múzy

Muzeum východních Čech

Laureáti ceny Primus inter pares 2003

Jiří Doležal

Zdeněk Formánek

Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 2003 Dr. Viktor Fischl

   

  

 
2001  
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Pavel Černý - laureát Hradecké sportovní ceny

Jana Myšková

Radka Štusáková - Coufalová

Nominace na Hradeckou múzu

Divadlo DNO

Divadlo DRAK za projekt "Mor na ty vaše rody" - laureát Hradecké múzy

Královéhradecký dětský sbor JITRO

Laureát ceny Primus inter pares 2002 Jaroslav Vidrna
Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 2002 Karel Páral

   

  

 
2000  
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Michaela Vernerová

Jan Sychra

Ondřej Sosenka - laureát Hradecké sportovní ceny

Nominace na Hradeckou múzu

Český chlapecký sbor Boni pueri

Vadavatelství a nakladatelství Garamon, s.r.o. - laureát Hradecké múzy

Klicperovo divadlo

Laureát ceny Primus inter pares 2001 Robert Hladil
Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 2001 prof. MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc.

   

  

 
1999  
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Michaela Vernerová

Šárka Skalická - laureátka Hradecké sportovní ceny

Ivana Kumpoštová

Nominace na Hradeckou múzu

prof. Josef Krofta - laureát Hradecké múzy

Pavla Tomicová

pror. PhDr. Jiří Skopal, CSc.

Laureáti ceny Primus inter pares 2000

Josef Souček

prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.

Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 2000 Vladimír Pilař

   

  

 
1998  
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Andrea Pažoutová - laureátka Hradecké sportovní ceny

Radka Štusáková

Jana Grešová

Nominace na Hradeckou múzu

Vladimír Morávek - laureát Hradecké múzy

Divadlo Drak

prof. Vladimír Preclík, akad. sochař

Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 1999 prof. MUDr. Rudolf Petr, DrSc.

   

  

 
1997  
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Petr Losman

Andrea Pažoutová

Michaela Vernerová - laureát Hradecké sportovní ceny

Nominace na Hradeckou múzu

Divadlo Jesličky

Vladimír Morávek

Jiří Šindler - laureát Hradecké múzy

Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 1998 Mons. Karel Otčenášek, biskup královéhradecký

   

  

 
1996  
Nominace na Hradeckou múzu

Vladimír Renčín - laureát Hradecké múzy

prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.

Vladimír Pilař

   

  

 
1995  
Nominace na Hradeckou múzu

Vladimír Renčín

Mgr. Ladislav Zeman - laureát Hradecké múzy

   

  

 
1994  
Laureáti Hradecké múzy

PhDr. Vladimír Vaclík

prof. František Vajnar

   

  

 
1993  
Laureáti Hradecké múzy

Český chlapecký sbor Boni pueri

Lenka Jaklová(autor fotografií: Marcela Málková)

2016 Vyhlášení 29. 3. 2017, Galerie moderního umění v Hradci Králové
   
   
Událost roku Hradce Králové Otevření NUUK - sauny a osvěžovny v Hradci Králové
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Kateřina Siniaková - laureátka Hradecké sportovní ceny

Pavel Petřikov

David Kostelecký

Nominace na Hradeckou múzu

Patrick Marek

Jaroslav Hrůza

výstava "Ve stínu války"

Nominace na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci

RNDr. Alžběta Dlabková, Ph.D.

PharmDr. Ivana Šrámková, Ph.D.

Mgr. Filip Vrbacký, Ph.D.

Mgr. Barbora Vališková

Nominace na cenu Primus Inter Pares 2017

Mgr. Jan Pěta

Jiří Hasal

Laureát Ceny dr. Františka Ulricha 2017 Vladimír Renčín
   
2015 Vyhlášení 30. 3. 2016, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Událost roku Hradce Králové Rekonstrukce a otevření Bílé věže
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Hradecké lvice - TJ Sokol Hradec Králové

Jan Doležal - laureát Hradecké sportovní ceny

Extraligové mužstvo MOUNTFIELD HK

Nominace na Hradeckou múzu

Jan Husák

Divadlo DRAK a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s.

MgA. Pavlína Štorková - laureátka Hradecké múzy

Nominace na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci Mgr. Ivo Fabrik

PharmDr. Michal Říha, Ph.D.

MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. - laureát Ceny primátora za studentskou tvůrčí práci

Nominace na cenu Primus Inter Pares 2016

PhDr. Josef Bavor - laureát ceny Primus Inter Pares 2016

Ing. arch. Zdeněk Vašata - laureát ceny Primus Inter Pares 2016

 Laureát Ceny dr. Františka Ulricha 2016 prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr. h. c.
   
 2014  Vyhlášení 1. 4. 2015, aula Univerzity Hradec Králové
Událost roku Hradce Králové

Snesení a otevření makovice Bílé věže s historickými dokumenty a její znovuusazení na vrchol

Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Hradecké lvice – basketbalový oddíl žen, TJ Sokol Hradec Králové - laureátky Hradecké sportovní ceny

Jaroslav Kudrna

Jan Doležal

Nominace na Hradeckou múzu

Královéhradecký dětský sbor Jitro

Martina Nováková

Dušan Hřebíček - laureát Hradecké múzy

Nominace na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci

František Saňák

Mgr. Eliška Potůčková, Ph.D.

Mgr. Martina Koláčková, Ph.D. - laureátka Ceny primátora za studentskou tvůrčí práci

Ing. Richard Cimler

Nominace na cenu Primus Inter Pares 2015 Mgr. Jiří Vyšohlíd - laureát ceny Primus Inter Pares 2015
   
 2013  Vyhlášení 26. 3. 2014, Sportovní hala Třebeš
Událost roku Hradce Králové

Přesun extraligy ledního hokeje do Hradce Králové

Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Mgr. Radka Krejčová

Kateřina Siniaková

Mgr. Kateřina Lišková - laureátka Hradecké sportovní ceny

Nominace na Hradeckou múzu

Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s.

Mgr. Alexandr Gregar, Ph.D.

Kamila Sedlárová - laureátka Hradecké múzy

Nominace na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci

Mgr. Alena Fučíková, Ph.D.

Mgr. Anna Jirkovská, Ph.D. - laureátka Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci

Mgr. Martina Seifrtová, Ph.D.

Mgr. Filip Studnička, Ph.D.

Nominace na cenu Primus Inter Pares 2014

Jarmila Sibalová - laureátka ceny Primus Inter Pares 2014

Laureát Ceny dr. Františka Ulricha 2014

prof. MUDr. Rudolf Malec, CSc.

   
 2012 Vyhlášení 27. 3. 2013, Centrum celoživotního vzdělávání Knihovny města Hradce Králové
Událost roku Hradec Králové Otevření sportovního areálu BAVLNA
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Jan Sychra

Ondřej Karlovský, Jakub Jáně - laureáti Hradecké sportovní ceny

Josef Rákosník

Nominace na Hradeckou múzu

David Drábek

Pavla Tomicová - laureátka Hradecké múzy

Ing. arch. Pavel Zadrobílek, Ing. arch. Vladimír Šolc

Nominace na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci Mgr. Jan MAREK, Ph.D.

Mgr. Hana BÁRTÍKOVÁ, Ph.D.

MUDr. Marian KACEROVSKÝ, Ph.D. - laureát Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci

Ing. Hana TOMÁŠKOVÁ, Ph.D.

Nominace na cenu Primus Inter Pares 2013 PhDr. Jiří Němeček - laureát ceny Primus Inter Pares 2013

   

   

 
2011 Vyhlášení 28. 3. 2012, katedrála sv. Ducha v Hradci Králové
Událost roku Hradec Králové

Rekonstrukce a zpřístupnění jižních teras

Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Mgr. Radka Krejčová

Václav Pilař

Romana Ptáčková - laureátka Hradecké sportovní ceny

Nominace na Hradeckou múzu

Mgr. David Drábek

Divadelní soubor Slunovrat - laureát Hradecké múzy

Vokální soubor Gentlemen Singers

Nominace na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci

Mgr. Ondřej Soukup, Ph.D.

Mgr. Veronika Nováková, Ph. D. - laureátka Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci

MUDr. Marian Kacerovský

Iveta Havelková

Nominace na cenu Primus Inter Pares 2012

PhDr. Josef Sůva - laureát ceny Primus Inter Pares

Ing. arch. Alexander Pur, in memoriam - laureát ceny Primus Inter Pares

Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 2012

prof. MUDr. Leo Steinhart, DrSc.

   

  

 

2010

Vyhlášení 30. 3. 2011, Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové
Událost roku Hradec Králové Otevření Koupaliště Flošna oceněného titulem Stavba roku
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Leoš Roušavý

FC Hradec Králové a.s.

Pavel Kubát - laureát Hradecké sportovní ceny

Nominace na Hradeckou múzu

Mgr. Marek Zákostelecký - laureát Hradecké múzy

Divadelnímu souboru SLUNOVRAT

Mgr. Zora Valchařová Poulová

Nominace na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci

PhDr. Zdeněk Beran - laureát Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci

Mgr. Lenka Krčmová, Ph.D.

MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.

Nominace na cenu Primus Inter Pares 2011

Mgr. Ladislav Zeman - laureát ceny Primus Inter Pares

prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc. - laureát ceny Primus Inter Pares

   

  

 
2009 Vyhlášení 31. 3. 2010, Artkino CENTRÁL Hradec Králové
Událost roku Hradec Králové CZECH INTERNATIONAL AIR FEST – CIAF 2009
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Pavel PETŘIKOV - laureát Hradecké sportovní ceny

Petr NOVÁK

Leoš ROUŠAVÝ

Nominace na Hradeckou múzu

Tomáš MISÍK

Zdeněk DOUBEK - laureát Hradecké múzy

Královéhradecký dětský sbor JITRO

Nominace na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci

MUDr. Petr HEJNA, Ph.D. - laureát Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci

Mgr. Přemysl MLADĚNKA, Ph.D.

kpt. MUDr. Jaroslav PEJCHAL, Ph.D.

Nominace na cenu Primus Inter Pares 2010

Jiří HLEDÍK - laureát ceny Primus Inter Pares 2010

PhDr. Zdeněk ZAHRADNÍK

Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 2010 Mons. ThLic. Dominik DUKA, OP

   

  

 
2008 Vyhlášení 1. 4. 2009, sál Filharmonie Hradec Králové
Událost roku Hradec Králové Vyhlášení artkina Centrál Evropským kinem roku
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

David Kostelecký - laureát Hradecké sportovní ceny

Josef Rákosník

Jana Blahová

Nominace na Hradeckou múzu

Mgr. Leoš Kučera - laureát Hradecké múzy

Královéhradecký dětský sbor JITRO

T-BASS Hradec Králové

Nominace na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci

Mgr. Viktor Cvilink

Ph.D., Mgr. David Zapletal

kpt. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D. - laureát Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci

Laureát ceny Primus inter pares 2009 doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

   

  

 
2007 Vyhlášení 11. 4. 2008, Klicperovo divadlo Hradec Králové
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Tělocvičná jednota Sokol, oddíl ženského basketbalu

Armádní sportovní oddíl DUKLA Hradec Králové

Ladislav Škorpil - laureát Hradecké sportovní ceny

Nominace na Hradeckou múzu

Mgr. Jan Pěta - laureát Hradecké múzy

Vokální soubor Gentlemen Singers

PhDr. Zdeněk Zahradník

Laureátka Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci Mgr. Helena Kaiserová, Ph.D.
Laureát ceny Primus inter pares 2008 Ing. Jiří Soukup
Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 2008 Zdeněk Kovařík

   

  

 
2006 Vyhlášení 4. 4. 2007, Městská hudební síň
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Jana Blahová - laureátka Hradecké sportovní ceny

David Kostelecký

Alena Eiglová

Nominace na Hradeckou múzu

Královéhradecký dětský sbor JITRO - laureát Hradecké múzy

Filharmonie Hradec Králové

Občanské sdružení Poco a poco animato

Laureát Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
Laureát ceny Primus inter pares 2007 Ing. Zdeněk Petřík

   

  

 
2005 Vyhlášení 12. 4. 2006, Městská hudební síň
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

František Raboň

Stanislav Řezáč - laureát Hradecké sportovní ceny

Bc. Petr Losman

Nominace na Hradeckou múzu

Mgr. Radek Bláha - laureát Hradecké múzy

Divadlo DNO

Žárovka Architekti

Laureát Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci MUDr. Tomáš Soukup
Laureát ceny Primus inter pares 2006 PhDr. Zdena Lenderová
Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 2006 prof. MUDr. Zdeněk Nožička, DrSc.

   

  

 
2004  
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Andrea Pokorná

Lada Kozlíková - laureátka Hradecké sportovní ceny

Karel Nosek

Nominace na Hradeckou múzu

Český chlapecký sbor Boni pueri - laureát Hradecké múzy

Královéhradecký dětský sbor JITRO

Pro-Centrál

Laureátky ceny Primus inter pares 2005

Jana Dražďáková

Zuzana Navarová, in memoriam

Laureátka Ceny Dr. Františka Ulricha 2005 Soňa Červená

   

  

 
2003  
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Jana Blahová

Jana Myšková - laureátka Hradecké sportovní ceny

Mgr. Danuše Zdeňková

Nominace na Hradeckou múzu

doc. Jan V. Dvořák - laureát Hradecké Múzy

Mgr. Alexandr Gregar

Kateřina Vágnerová - Holánová

Laureát ceny Primus inter pares 2004 prof. MUDr. Vladimír Brzek, CSc.
Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 2004 prof., akad. sochař Vladimír Preclík

   

  

 
2002  
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Leoš Hlaváček - laureát Hradecké sportovní ceny

Tomáš Mužík

Jan Sychra

Nominace na Hradeckou múzu

Český chlapecký sbor Boni pueri

Klicperovo divadlo - laureát Hradecké múzy

Muzeum východních Čech

Laureáti ceny Primus inter pares 2003

Jiří Doležal

Zdeněk Formánek

Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 2003 Dr. Viktor Fischl

   

  

 
2001  
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Pavel Černý - laureát Hradecké sportovní ceny

Jana Myšková

Radka Štusáková - Coufalová

Nominace na Hradeckou múzu

Divadlo DNO

Divadlo DRAK za projekt "Mor na ty vaše rody" - laureát Hradecké múzy

Královéhradecký dětský sbor JITRO

Laureát ceny Primus inter pares 2002 Jaroslav Vidrna
Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 2002 Karel Páral

   

  

 
2000  
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Michaela Vernerová

Jan Sychra

Ondřej Sosenka - laureát Hradecké sportovní ceny

Nominace na Hradeckou múzu

Český chlapecký sbor Boni pueri

Vadavatelství a nakladatelství Garamon, s.r.o. - laureát Hradecké múzy

Klicperovo divadlo

Laureát ceny Primus inter pares 2001 Robert Hladil
Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 2001 prof. MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc.

   

  

 
1999  
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Michaela Vernerová

Šárka Skalická - laureátka Hradecké sportovní ceny

Ivana Kumpoštová

Nominace na Hradeckou múzu

prof. Josef Krofta - laureát Hradecké múzy

Pavla Tomicová

pror. PhDr. Jiří Skopal, CSc.

Laureáti ceny Primus inter pares 2000

Josef Souček

prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.

Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 2000 Vladimír Pilař

   

  

 
1998  
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Andrea Pažoutová - laureátka Hradecké sportovní ceny

Radka Štusáková

Jana Grešová

Nominace na Hradeckou múzu

Vladimír Morávek - laureát Hradecké múzy

Divadlo Drak

prof. Vladimír Preclík, akad. sochař

Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 1999 prof. MUDr. Rudolf Petr, DrSc.

   

  

 
1997  
Nominace na Hradeckou sportovní cenu

Petr Losman

Andrea Pažoutová

Michaela Vernerová - laureát Hradecké sportovní ceny

Nominace na Hradeckou múzu

Divadlo Jesličky

Vladimír Morávek

Jiří Šindler - laureát Hradecké múzy

Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 1998 Mons. Karel Otčenášek, biskup královéhradecký

   

  

 
1996  
Nominace na Hradeckou múzu

Vladimír Renčín - laureát Hradecké múzy

prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.

Vladimír Pilař

   

  

 
1995  
Nominace na Hradeckou múzu

Vladimír Renčín

Mgr. Ladislav Zeman - laureát Hradecké múzy

   

  

 
1994  
Laureáti Hradecké múzy

PhDr. Vladimír Vaclík

prof. František Vajnar

   

  

 
1993  
Laureáti Hradecké múzy

Český chlapecký sbor Boni pueri

Lenka Jaklová

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty