Talenty královéhradecké kultury

talent_logo.jpg Statutární město Hradec Králové oceňuje od roku 2014 mladé umělce z řad dětí a mládeže do osmnácti let, kteří v roce předchozím dosáhli mimořádného úspěchu, umístění v soutěži nebo počinu v oblasti kultury. Výběr provádí na základě návrhů vzešlých z ankety mezi kulturní veřejností, školami a občany města kulturní komise, jako poradní orgán rady města. Po vyjádření souhlasu radou města, schvaluje těmto úspěšným umělcům zastupitelstvo města udělení titulu „talent královéhradecké kultury“.

Pozvánka na vyhlášení ocenění Talent královéhradecké kultury 2017

Statutární město Hradec Králové zve na slavnostní veřejné vyhlášení ocenění Talent královéhradecké kultury 2017, v rámci něhož vystoupí nominovaní mladí umělci ve věku do osmnácti let.

Slavnostní veřejné vyhlášení ocenění se uskuteční ve čtvrtek 3. května od 18 hodin ve Filharmonii Hradec Králové.

Patron večera pan Václav Uhlíř v malém matiné představí královéhradecké varhany. Večerem bude provázet Vítek Martinec.


Vstup je zdarma, rezervace míst je nutná přes www.hkpoint.cz.

Znění aktuality naleznete zde.

Pozv__nka_na_varhann___matin___V._Uhl____e_a_ocen__n___talent___kr__lov__hradeck___kultury_2017_1.jpg


______________________________________________________________________________________________

Dne 5. 4. 2017 se ve Filharmonii Hradec Králové uskutečnilo slavnostní předávání ocenění Talent královéhradecké kultury 2016

Aktualita k zobrazení zde.
Přehled oceněných umělců zde.

_MG_2955.jpg

 ______________________________________________________________________________________________

Talent královéhradecké kultury 2017

Podávání návrhů

Návrh – nominaci lze učinit volnou formou mailu nebo dopisu, může obsahovat i více jmen, musí ale obsahovat jméno, rok narození a adresu navrhovaného kandidáta – jednotlivce či kolektivu, úspěch / počin, za který je nominován, krátké zdůvodnění návrhu, jméno, adresu a e-mailové nebo telefonické spojení navrhovatele. Součástí návrhu by měla být dokumentace úspěchu např. odkaz na internetové stránky, fotografie, novinové články, záznam na CD/DVD apod.

Pravidla pro udělení ocenění pro rok 2017:

  • titul „talent královéhradecké kultury“ se jednotlivci do 18 let uděluje pouze jednou, s tím, že toto ocenění je chápáno jako trvalá hodnota projevené umělecké úrovně mladého člověka, který tento fakt právě v případě mimořádného talentu následně dlouhodobě potvrzuje svými kvalitními výkony
  • udělení titulu tělesu (kolektivu) je možné opakovaně – nejdříve však po uplynutí 5 let od prvního udělení, se zřetelem na věkovou hranici členů tělesa (kolektivu) – minimálně ¾ členů musí být mladší 18 let
  • titul může být udělen dětem občanům města Hradec Králové, ale i mimohradeckým dětem, působícím v kulturních organizacích v Hradci Králové

Návrhy prosím zasílejte do 5. ledna 2018 na email kultura@mmhk_cz nebo písemně na odbor kultury, sportu a cestovního ruchu magistrátu města.
Vaše návrhy posoudí Kulturní komise Rady města Hradec Králové a vybrané talenty předloží ke schválení radě a zastupitelstvu města. Ti pak na slavnostním večeru za své úspěchy a kulturní počiny obdrží symbolické ocenění a drobné dárky.

______________________________________________________________________________________________ 

Přehled oceněných umělců:

Přehled oceněných umělců za rok 2016

Přehled oceněných umělců za rok 2015

Přehled oceněných umělců za rok 2014

Přehled oceněných umělců za rok 2013

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty