Program Knihovny města Hradec Králové

perex_knihovna.jpg Informace o  pořadech pro veřejnost na měsíc listopad

1. - 30. listopadu, pobočka Eliščino nábřeží, Palackého 626

ZAGREB A JEHO DĚTI

Fotografie chorvatského fotografa Ognjena Karabegoviče.
Výstava je k vidění ve výpůjční době pobočky.

  

2. listopadu – úterý v 17,00 hodin, přednáškový sál v 1. patře, Tomkova 177

WODOO

Přednáška Mgr. Jany Jirouškové, CSc., kurátorky etnografického oddělení Náprstkova
muzea asijských, afrických a amerických kultur. Pořádáno ve spolupráci se Společností přátel Afriky a Společností česko–arabskou. Vstupné 20,- Kč

  

4. listopadu – čtvrtek v 17,00 hodin, přednáškový sál v 1. patře, Tomkova 177

PRADĚDEČEK S LEXIKONEM

Křest dvou nových knížek spisovatelky a výtvarnice Vítězslavy Klimtové Lexikon
ohrožených druhů strašidel 4 a Dřevěný pradědeček. Hudebně literární pořad s písničkami muzikanta Pavla Půty a s obrázky a vyprávěním oblíbené autorky. Obě křtěné knihy si zájemci mohou na pořadu zakoupit. Vstup volný.

  

8. a 10. listopadu, přednáškový sál v 1. patře, Tomkova 177

PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ

Slavnostní akt předávání prvních školních slabikářů prvňáčkům ze ZŠ Štefánkova a ZŠ
Logopedická. Určeno pouze pro zvané.

  

9. listopadu – úterý v 17 hodin, poslechové studio hudební knihovny, Tomkova 620

ZNÁMÉ I ZAPOMENUTÉ OSOBNOSTI DĚJIN ČESKÉ A MORAVSKÉ
HUDBY

O své vydavatelské činnosti pohovoří Mgr. Karel Plocek, program doplněn o hudební ukázky. Vstupné 10,- Kč

  

16. listopadu – úterý v 17,00 hodin, přednáškový sál v 1. patře, Tomkova 177

TOUHY I SNY K. H. MÁCHY

Lyrická meditace K. H. Máchy v povídce Marinka, její hudebnost, touhy i tep doby.
Romantickým příběhem „nečítankového“ hrdiny Vás provedou Hana Myslivcová a Petra
Landsmannová. Pořad se koná v rámci festivalu Dny poezie 2010. Pořad se koná díky
finanční podpoře MK ČR. Vstup volný.

  

23. listopadu – úterý v 17,00 hodin, přednáškový sál v 1. patře, Tomkova 177

MONGOLSKO

Cestopisné promítání a vyprávění MUDr. Elišky Rozsívalové a Ing. Jaroslava Přidala.
Panenská příroda sametově pokrytých horských hřebenů, jurty a mongolské pochoutky.
Vstupné 20,- Kč

  

30. listopadu – úterý v 17 hodin, poslechové studio hudební knihovny, Tomkova 620

MÁG ANEB KRÁTKÁ POUŤ BÁSNÍKA

Večer věnovaný rozeklanému osudu Karla Hynka Máchy. Zastavení s pásmem
životopisných událostí poeticky ztvárněných Františkem Vláčilem. Komponovaný pořad s
užitím mluveného slova a hudebních ukázek, který se koná díky finanční podpoře MK
ČR.Vstup volný.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty