Program Knihovny města Hradce Králové na duben 2018

KMHK_logo640_480.jpg [29. březen 2018]  Knihovna města Hradce Králové se každý  měsíc  může pyšnit bohatou nabídkou kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost. V dubnu zveme hned na několik zajímavých akcí.  

Výstava Víta Vejražky - Obrazy a kresby

Od 9. dubna – 1. června, foyer 1. patro,  Knihovna města Hradce Králové, Wonkova ulice

Malíř zabývající se expresivní figurální malbou a kresbou s duchovním poselstvím řeší tematicky otázku počátku a konce života. Od druhé poloviny 80. let se zaměřuje na zobrazení a vyjádření mytických a nadpřirozených výjevů. Druhou skupinu obrazů tvoří ženy. Ilustroval několik knih, např. knížku pro děti Tajemství zlaté uličky nebo Mysterium českých dějin od praotce Čecha po sv. Václava.

Výstava výtvarných prací studentů Biskupského gymnázia

Od 28. dubna – 30. května, foyer přízemí,  Knihovna města Hradce Králové, Wonkova ulice

Výstava představí výtvarné práce studentů BIGY, které vznikly v průběhu tohoto školního roku v hodinách výtvarné výchovy pod vedením Dagmar Blehové a Miroslavy Párové, a fotografie, které pořídili členové fotokroužku pod vedením Jiřího Schejbala. Svou kreativitou a nadšením se pochlubí nejen dvanácti až patnáctiletí žáci nižšího gymnázia, ale i starší studenti kvint a sext, seminaristé ze septim a maturanti z výtvarné výchovy.

Výstava obrazů účastníků Kurzu kresby a malby pro dospělé

Od 7. března – 26. dubna, galerie v přízemí,  Knihovna města Hradce Králové, Wonkova ulice

Zájemci o tvůrčí činnost v oblasti kresby a malby se začali scházet v ateliéru Impulsu Hradec Králové od podzimu 2016 pod vedením lektorky Mgr. Barbory Pejškové. Část výtvarné skupiny chodí soustavně až do dnešních dnů, část se průběžně obměňuje. Jedno však mají všichni společné – nadšení a touhu zlepšovat se v různých výtvarných technikách. Jsou to úžasní lidé, kteří se vzájemně inspirují nejen svou tvůrčí činností, ale také nadšením pro tvorbu jako takovou. Výstava je jakýmsi průřezem toho, co vše zatím dokázali.

Výstava Bulharská písmena - evropská abeceda

Do 30. dubna, foyer 1. patro,  Knihovna města Hradce Králové, Wonkova ulice

Třicet umělců z dvaceti zemí vytvořilo sbírku plakátů věnovaných Bulharsku a jeho kultuře. Výstava se koná u příležitosti bulharského předsednictví v Radě EU.

Přednáška Mezigenerační vztahy

5. dubna – čtvrtek od 17:00, víceúčelový sál,  Knihovna města Hradce Králové, Wonkova ulice

Žijeme v 21. století, kde dominují technické vymoženosti, telekomunikace a nějak se vytrácí vzájemné setkávání, nejenom mezigenerační, ale i osobní. Einstein kdysi předpověděl, že se obává doby, kdy převládne technika a budeme mít generaci idiotů. Seminář PhDr. Dany Klevetové bude zaměřen na porozumění současným změnám v souvislosti stáří vs. mládí a jak si lépe porozumět a zachovat svou důstojnost a úctu směrem k sobě samotnému, ale i ke svým dětem a vrstevníkům. Pořádáno S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. Vstupné 40 Kč.

Přednáška Poruchy dna pánevního

9. dubna – pondělí od 17:00, víceúčelový sál,  Knihovna města Hradce Králové, Wonkova ulice

V přednášce Michaely Kubínové se zaměříme na funkce pánevního dna, prevence a nápravy jeho dysfunkce a zakončíme ji přehledem terapeutických přístupů s praktickými příklady. Pořádáno S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. Vstupné 40 Kč.

Přednáška Zdraví držíme ve svých dlaních

16. dubna – pondělí od 17:00, víceúčelový sál,  Knihovna města Hradce Králové, Wonkova ulice

Při našem setkání s Ing. Ivou Kufr se tentokrát vydáme na dobrodružnou cestu sami k sobě a ke svému zdraví. Na výpravu si vezmeme pomocníky, a to teorii pěti elementů TAO (základní pilíř tradiční čínské medicíny) a koučovací metody využitelné k trvalému životnímu rozvoji. Co tyto dvě zdánlivě neslučitelné metody spojuje? Čemu nás učí? Jak je kombinovat? Co dobrého nám mohou přinést? Společně budeme hledat odpovědi na tyto otázky a čeká na vás i malé překvapení. Pořádáno S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. Vstupné 40 Kč.

Přednáška Bohaté město, bohatí měšťané?

19. dubna – čtvrtek od 17:00, víceúčelový sál,  Knihovna města Hradce Králové, Wonkova ulice

Rekonstrukce toku peněz a finančních transakcí by si v souladu s obecným povědomím o bohatém a kulturně vyspělém středověkém Hradci Králové zasloužila podrobnou analýzu dostupných písemných i hmotných pramenů. Přednáška v tomto duchu shrnuje dosavadní poznatky a hypotézy o zrodu a původu možného bohatství města i některých jeho obyvatel. Prostřednictvím historických pramenů se pokouší odpovědět na tuto základní otázku i na otázky související s tokem peněz ve městě a okolí během pěti staletí. Pořádáno S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. Vstupné 40 Kč.

Přednáška Cesta pitné vody (od pramene až po vodovodní kohoutek)

23. dubna – pondělí od 17:00, víceúčelový sál,  Knihovna města Hradce Králové, Wonkova ulice

Odkud pochází pitná voda, kterou pijeme, ve které vaříme a kterou využíváme k hygieně? Jak se upravuje, jak se k nám dostane a jaká má vlastně být, abychom ji mohli bez obav využívat? To vše vám poví Miroslav Petr, který dlouhodobě pracoval v rezortu vodárenství. Vstupné 40 Kč.

Přednáška Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu seminář k 30. výročí tragické smrti Pavla Wonky

26. dubna – čtvrtek od 8:00, víceúčelový sál,  Knihovna města Hradce Králové, Wonkova ulice

Seminář určený odborné i laické veřejnosti si v prvé části klade za cíl představit úroveň současného poznání o stavu československého vězeňství v období normalizace se zvláštním zřetelem na postavení politických vězňů. V druhém bloku se pak bude zabývat dosavadními poznatky o “případu Pavel Wonka”, o případu posledního politického československého vězně, který zemřel ve vězení. Tedy jeho působením, tragickou smrtí a ohlasem této události v zahraničí. Kromě předních českých badatelů a historiků zde dostane prostor i svědectví přímých pamětníků událostí té doby. Doprovodná výstava představí období normalizace objektivem fotografů. Nad seminářem převzali záštitu náměstkyně primátora města Hradce Králové Ing. Anna Maclová a náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Vladimír Derner. Vstup volný.

Bližší informace zde.

Knihovna duben.jpg

(Zdroj: Knihovna města Hradce Králové

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty