Přírodní

perex_rodina.jpg Příjemné životní prostředí patří k silným stránkám města. Hradec Králové byl i v minulosti znám svými rozsáhlými a dobře udržovanými plochami zeleně. Plošnou výměrou na obyvatele se řadí na jedno z předních míst mezi velkými českými městy. Vedle rozsáhlých parkových ploch a uličních stromořadí je ve městě několik dalších veřejných zelených ploch s vysokým ekologickým a rekreačním potenciálem. Veřejná městská zeleň v Hradci Králové vytváří systém, který plynule navazuje na zeleň příměstské krajiny.

I přes rozvinutou zemědělskou činnost je zachována značná část regulací prakticky nedotčeného a dosud přirozeně meandrujícího toku řeky Orlice s výskytem mnoha chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů. V roce 1996 byla tato lokalita vyhlášena jako chráněný přírodní park Orlice. Toto území, stejně jako rozsáhlý lesní komplex novohradeckých lesů, sahající až k samotnému městu, významně přispívá k nabídce přírodních zajímavostí města Hradce Králové.

(Zdroj: Profil města Hradec Králové 2008)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty