Pozvánka na červnové akce z cyklu Calendarium Regina 2016

calreg_folklore_festival.jpg [3. červen 2016]  Do cyklu Calendarium Regina 2016 jsou zařazeny nejvýznamnější akce pořádané v tomto roce v Hradci Králové. Město Hradec Králové do Calendaria Regina vybírá prestižní a ojedinělé akce, často národního či mezinárodního významu. Občanům i návštěvníkům města se tak nabízí možnost navštívit kulturní, sportovní a společenské akce rozmanitého charakteru, které probíhají během celého roku ve městě a jeho blízkém okolí.

FOLKLÓRNÍ FESTIVAL PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ
3. – 5. 6. 2016
Již po XXV. si v Pardubicích a v Hradci Králové podávají ruce dobří sousedé a přátelé folklóru. Přijměte srdečné pozvání na pardubickou Pernštýnskou noc, na roztančené Žižkovy sady v Hradci Králové, do Klicperova divadla na scénické formy folklóru, na sousedskou zábavu na Šrámkově statku v Pileticích a na nedělní setkání souborů na zámku v Pardubicích.

folklor.jpg


SBOROVÉ SLAVNOSTI • CZECH CHOIR FESTIVAL • HRADEC KRÁLOVÉ 2016
8. – 12. 6. 2016
Festival Sborové slavnosti • Czech Choir Festival • Hradec Králové se díky své jedinečné koncepci již několik let řadí k největším a nejprestižnějším festivalům tohoto druhu v České republice. Každý rok je červnový týden věnován jiným kategoriím sborů (chlapecké, smíšené, mládežnické sbory, vokální soubory apod.). Třináctý ročník festivalu je zaměřen na smíšené, ženské a mužské sbory. Ve čtyřech dnech se v Hradci Králové a dalších městech představí ty nejlepší sbory z České republiky, Lotyšska, Ukrajiny a Slovenska. Mimo koncertů se zároveň během festivalu koná mnoho workshopů a master class. 

sborove_slavnosti.jpg


GAUDEAMUS THEATRUM / MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ DIVADELNÍCH ŠKOL
13. – 16. 6. 2016
Cílem mezinárodního SETKÁNÍ divadelních škol je vytvářet prostor pro vzájemné setkávání studentů, pedagogů a divadelníků z různých koutů světa. SETKÁNÍ se podílí na tvorbě pověsti města Hradec Králové jako významného kulturního a studentského evropského střediska a zaznamenává také výrazný přínos v pozitivním zviditelnění královéhradeckého kulturního prostředí.

gaudeamus_theatrum.jpg


MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ A OPEN AIR PROGRAM HRADEC KRÁLOVÉ
17. - 26. 6. 2016
Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů v Hradci Králové, největší divadelní přehlídka v České republice, je spoluorganizována Klicperovým divadlem o.p.s., Divadlem Drak a Mezinárodním institutem figurálního divadla o.p.s. a kontrapunktem, z.s., který zajišťuje Open Air program. Společnou silou těchto tří subjektů se daří mezinárodnímu festivalu Divadlo evropských regionů na deset dní nejen doslova rozžít celé město, ale především přilákat do Hradce Králové obrovské množství divadelníků a představit tak laické i odborné veřejnosti široké spektrum projektů a divadelních inscenací nejrůznějších stylů a žánrů. K festivalu patří kromě divadelních představení i tradiční diskuze, koncerty, přednášky, dílny a talk show se zajímavými hosty z oblasti českého divadla, filmu a výtvarného umění.
Open Air program je od roku 2000 tradiční součástí Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů. Jedná se o nesoutěžní přehlídku tuzemského a zahraničního převážně divadelního umění, která má pro svou uměleckou otevřenost a diváckou přístupnost v rámci území ČR zcela výlučný charakter. Představení se odehrávají na téměř 20 scénách pod širým nebem v historickém centru města, každoročně se ho účastní 150 souborů a individuálních interpretů, kteří odehrají na 200 představení, průměrně jej navštíví 45 tis. diváků. 

der_a_oap.jpg


OPEN SKIES FOR HANDICAPPED (OSH 2016)
18. 6. 2016
Devátý ročník tradiční akce Open Skies for Handicapped. Pro postižené jsou připraveny vyhlídkové lety, občerstvení a drobné upomínkové předměty. Celodenní doprovodný program, nejen pro hendikepované, s vystoupením hudebních skupin, ukázky letecké akrobacie, modelářů, dále statické ukázky AČR, hasičů, PČR a dalších. Program bude průběžně upřesňován na webových stránkách www.lshk.cz. Vstupné a parkovné pro všechny zúčastněné je zdarma.

osh.jpg


MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ NOVINEK RŮŽÍ
18. – 19. 6. 2016
XXXIV. ročník mezinárodní soutěže novinek ve světě růží. Nejmodernější růže špičkových šlechtitelů z Německa, Francie, Belgie, Dánska, Holandska, Irska a Anglie. Na jediném místě najdete kolem 200 druhů v celkovém počtu přes 1 000 rostlin a získáte novou představu o překvapivě široké škále podob a možností využití růží, těchto nádherných květin, starobylých i moderních zároveň, květin, kterým se dnes zahrady opět otevírají. Otevřeno znovu ve dnech 2.- 3. 7. 2016.

ruze.jpg


FESTIVAL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB "POZNEJME SE NAVZÁJEM"
24. 6. 2016
8. ročník Festivalu sociálních služeb opět představí široké veřejnosti plejádu poskytovatelů sociálních služeb v regionu. Na výstavních stáncích návštěvníci načerpají nejen spoustu informací o těchto službách, ale mohou si také užít příjemný den - zhlédnout vystoupení amatérských i profesionálních umělců, spolu s dětmi si zasoutěžit, projet se výletním vláčkem, navštívit kreativní dílny a mnoho dalšího. To vše zdarma. Těšíme se na vás!  

festival_soc_sl.jpg


150. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ
16. 6. - 19. 6. 2016 / Areál TESLA Hradec Králové / Výstava "Hradec Králové ve válce roku 1866"
29. 6. - 1. 7. 2016 / Muzeum východních Čech v Hradci Králové / Mezinárodní konference „Prusko-rakouská válka 1866 v optice politických, vojenských, sociálních, hospodářských a kulturních dějin“
26. 2. - 13. 11. 2016 / Muzeum východních Čech v Hradci Králové / Výstava „Život v pevnosti“
9. 10. 2015 - 1. 1. 2017 / Muzeum východních Čech v Hradci Králové / Výstava „Pevnost královéhradecká“

bitva.jpg


Více informací naleznete na www.calendariumregina.cz

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty