Skauti mají novou klubovnu - pomohlo město i evropské dotace

Skautsky dum.jpg Nové junácké středisko v Hradci Králové se ve čtvrtek 11. listopadu představilo široké veřejnosti. Zrekonstruovaná klubovna se nachází v Sokolovské ulici na Pražském Předměstí v objektu bývalé školičky.

Spolek měl tento objekt přibližně deset let v dlouhodobém nájmu od města. Zařazení rekonstrukce klubovny mezi aktuální projekty města, které jsou spolufinancovány z evropských dotací, umožnilo středisku objekt od města odkoupit, kompletně zrekonstruovat a přilehlý pozemek oplotit. Celkové náklady se vyšplhaly na 9 milionů korun, z nichž téměř 93% úhrady půjde právě z evropských fondů.

„Naše středisko má pět odddílů, v nichž se každý týden schází asi 100 hradeckých dětí ve věku od 6 do 18 let. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se mnou a s mým životem děje,“ uvedla za středisko junáků jejich hospodářka Veronika Mikešová.

"Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Právě poslední rozměr skautingu umožnil středisku získat nezbytný úvěr na předfinancování projektu od Ústředí Junáku – svaz skautů a skautek ČR," uvedl dosavadní náměstek Martin Soukup.

Středisko má s klubovnou velké plány. Vedle své současné hlavní činnosti uvažuje o pronájmu prostor na víkendové akce skautů z celé ČR. Junáci také plánují zpřístupnit prostory širší veřejnosti a během letních prázdnin zde otevřít letní prázdninový klub pro děti, pro něž nemají rodiče během týdne hlídání.

Projekt „Skautský dům střediska „K. Šimka“, Hradec Králové“ je zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje města“, aktivita 2.2.1 Rozvoj infrastruktury pro kulturní a sportovní aktivity. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

 


rop_nuts_rgb_1.JPGPrezentace1.jpgeu_investice_do_vasi_budoucnosti_plnobarevna_rgb_1.JPG


Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty