Naděje královéhradeckého sportu 2010

91.JPGNavrhněte své kandidáty na titul Naděje královéhradeckého sportu za sportovní výsledky roku 2010.

  

Statutární město Hradec Králové, ve spolupráci s Okresním výborem ČSTV Hradec Králové, MF Dnes, Deníkem Právo a Hradeckým deníkem, vyhlašuje již

  

VI. ročník ankety „Naděje královéhradeckého sportu 2010“

(pro děti a mládež do 18 let)

  

Návrhy kandidátů, kteří žijí a sportují v Hradci Králové,  můžete posílat nejpozději do 30.11.2010 na el. adresu: radka.coufalova@mmhk_cz (vyhlaseni.sportovcu@mmhk_cz), prostřednictvím České pošty, nebo osobním podáním na adresu:

Magistrát města Hradec Králové

Radka Coufalová

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Třída ČSA 408

500 02 Hradec Králové

  

Z Vámi zaslaných kandidátů odborná komise (složená z redaktorů sportovních deníků, předsedy Sportovní komise Rady města Hradec Králové, zástupce OV ČSTV a zástupců Magistrátu města Hradec Králové) ve spolupráci se sportovní komisí navrhne a Rada města Hradec Králové vybere maximálně dvacet „Nadějí královéhradeckého sportu 2010“ a pět sportovních kolektivů, které budou bez určení pořadí vyhlášeny a oceněny.

  

Vyhlášení „Nadějí královéhradeckého sportu 2010“ se uskuteční ve velkém sále Filharmonie Hradec Králové 9. 2. 2011.

  

Vaše návrhy musí obsahovat:

  • jméno sportovce (žijícího a sportujícího v Hradci Králové, mladšího 18ti let) nebo název mládežnického sportovního kolektivu (s kmenovým sídlem v Hradci Králové)
  • členství v TJ, nebo sportovním klubu (název sportovního klubu)
  • druh provozovaného sportu (sportovní odvětví a disciplína)
  • nejlepší sportovní výsledky roku 2010 (max. 3)
  • jméno navrhovatele (popř. kontaktní adresu a telefonní číslo)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty