Naděje královéhradeckého sportu

Naděje královéhradeckého sportuV roce 2005 začalo statutární město Hradec Králové s tradicí udělování symbolického titulu „Naděje královéhradeckého sportu“ za mimořádné sportovní výsledky dětí a mládeže do osmnácti let. Z iniciativy sportovní komise, náměstka primátora pro oblast sportu a odboru kultury, sportu a cestovního ruchu magistrátu města je každoročně velký sál Filharmonie na počátku roku zaplněn mladými sportovci, trenéry a jejich příznivci. Při slavnostním večeru, který dramaturgicky i produkčně kompletně zajišťuje zmíněný odbor magistrátu, dostávají z rukou nejvyšších představitelů města ocenění a drobné dárky individuální sportovci i sportovní kolektivy. Zpravidla město odměňuje dvacet nejlepších výkonů mezi jednotlivci a tři až pět kolektivů. Organizace, ve kterých úspěšní sportovci působí, dostávají od města finanční příspěvek na další rozvoj sportování dětí a mládeže.

  

Konkrétní jména oceněných každoročně navrhuje výběrová komise, kterou tvoří zástupci spolupracujících subjektů - statutárního města Hradec Králové, Královéhradecké unie sportu a sportovních novinářů deníků MF Dnes a Hradecký deník. Návrh následně projedná a doporučí ke schválení Sportovní komise Rady města Hradec Králové. Adepty na titul Naděje královéhradeckého sportu pro příslušný rok pak odsouhlasí rada města a jeho udělení schválí Zastupitelstvo města Hradec Králové. Všem oceněným sportovcům, jejich trenérům, kmenovým organizacím a zejména rodičům patří veliký dík za vytváření příkladů pro ostatní mládež a reprezentaci města.

   

    

Návrhy na ocenění Nadějí královéhradeckého sportu za sportovní výsledky roku 2017 bude možné podávat koncem roku 2018 (termín bude upřesněn zde):

  • Návrh na ocenění individuálního sportovce
  • Návrh na ocenění sportovního kolektivu

    

  

Přehled všech oceněných sportovců dle jednotlivých ročníků naleznete zde:

 

Zde naleznete ve formátu PDF brožuru, vydanou u příležitosti 5. ročníku vyhlášení ankety, která sumarizuje všechny oceněné titulem Naděje královéhradeckého sportu v letech 2005 - 2009 pdf Naděje 2005 - 2009  

  

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty