MONOLOGY VAGÍNY

Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední neprobádané oblasti, do poslední zakázané zóny, je oslavou ženské sexuality ve vší své složitosti a tajemnosti. Monology, které diváci uslyší, jsou zhutněnými, víceméně doslovně ze života opsanými soukromými dějinami žen. Různých žen typově i povahově, žen s různými osudy a různou schopností čelit osudu. Některé z příběhů jsou na první pohled banální, jiné tančí na vratkém laně nad propastí citového kýče. Jiné zase přicházejí jakoby z onoho světa násilí, brutality, sprostoty, bezcitnosti, světa, kde lidský život obecně má pramalou cenu a ženký život skoro žádnou. Oba póly patří k sobě jako noc a den, setkávají se v nekonečné a bezedné vagíně vesmíru jako v útočišti, poslední vidině naděje pro tonoucí a bludné. <BR>V úspěšné komedii účinkují Dáša Bláhová, Anna Polívková nebo Jitka Asterová a Michaela Sajlerová.

Typ: Divadlo

Pořadatel: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost

Délka Datum, čas Kde Kapacita Volné
90 27.01.2011 19:00 Velký sál Adalbertinum 440 89

Poslední změna: 2010-10-25 09:22:39

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty