Laureáti výročních cen 2015

Laureát Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci 2015

Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D.

dolezal.jpgMgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. je vskutku renesanční osobnost. V jeho vzdělání se snoubí teologie, chemie, farmacie a nyní studuje doktorský studijní obor Aplikovaná informatika. Je autorem řady impaktovaných publikací a řešitelem či spoluřešitelem několika vědeckých projektů. Souhrnně lze říci, že většina jeho vědeckých aktivit je zaměřena na počítačový výzkum a vývoj nových léčiv. Toto téma našlo své uplatnění také ve Specifickém výzkumném projektu Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, specializovaném na využití umělé inteligence v biomedicíně. Výsledky studií prezentoval Rafael Doležal na podzim loňského roku na 7. mezinárodní konferenci o výpočetní kolektivní inteligenci v technologiích a aplikacích v Madridu. Na konferenci, jíž se zúčastnilo více než 150 účastníků z celého světa, získal jeho příspěvek ocenění za nejlepší studentský příspěvek. Šlo o práci, která představila možnosti využití paralelních výpočtů a superpočítače při vývoji nových léčiv Alzheimerovy nemoci. Článek byl publikován v sérii Lecture Notes in Computer Science.

V současné době Rafael Doležal působí ve Fakultní nemocnici Hradec Králové v Centru biomedicínského výzkumu, kde se věnuje analytické chemii s využitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií. Aktuální výzvou je pro něj odhalení farmakokinetického profilu memantinu u pacientů s neurodegenerativními onemocněními. Dále v několika dalších projektech pracuje na racionálním návrhu optimálních chemických struktur pro interakci s různými enzymy a receptory (např. AChE, GSK3-β, TLR4, ATR). Právě pro modelování biologických systémů využívá pokročilé informační technologie a moderní bioinformatické výpočtové metody.

V tomto roce se Rafael Doležal chystá publikovat výsledky počítačového hledání nových léčiv proti rakovině, ke kterým dospěl během intenzivního výzkumu na začátku letošního roku. Na tuto práci naváže skupina organických chemiků a biochemiků, kteří experimentálně ověří, jak správné počítačové metody pro návrh léčiv jsou. V neposlední řadě však můžeme také očekávat, že se mu podaří publikovat zcela odlišnou práci, která je zaměřena na problematiku vztahu teologie a přírodních věd.


Laureát Hradecké sportovní ceny 2015

Jan Doležal

Dolezal.jpgJan Doležal je jednou z největších nadějí atletiky v Hradci Králové a držitelem mnoha oddílových, krajských a dorosteneckého českého rekordu v desetiboji.

Přes svůj věk se stal velkou oporou ligového mužstva Hradce Králové. V roce 2013 se stal bronzovým medailistou z mistrovství světa v atletice do 17 let v osmiboji, v roce 2015 tuto sbírku rozšířil o zlato z juniorského atletického mistrovství Evropy v desetiboji za výkon 7929 bodů.

Od dětství byl tento atlet velmi všestranným sportovcem. Kromě oddílu sportovní přípravy při TJ Sokol Hradec Králové, který formou všestrannosti rozvíjel jeho pozitivní vztah ke sportu a kde se jeho srdeční záležitostí stala atletika, okusil dříve také sporty jako fotbal, tenis a basketbal. Mezi jeho prvními trenéry byli Gréta Novotná a Jiří Klubal. Ke zlatu na mistrovství Evropy juniorů ho dovedl hradecký trenér Vítězslav Perun. Na podzim roku 2015 odešel do Prahy do trenérské skupiny P. Svobody, aby se mohl  připravovat po boku svého velkého rivala Jiřího Sýkory.

Od roku 2011 reprezentoval Jan Doležal Hradec Králové na mnoha akcích. Posbíral v mládežnických kategoriích velké množství medailí z republikových soutěží, mládežnických olympiád a různých mezinárodních her a utkání, což v roce 2015 korunoval 5 zlatými medailemi získanými na jednom mistrovství České republiky. Mezi dospělými je pravidelně zařazován do reprezentačních vícebojařských výběrů.


Laureátka Hradecké múzy 2015

MgA. Pavlína Štorková

Storkova.jpegNynější členka pražského Národního divadla se s hradeckým publikem rozloučila rolí Taťány v Puškinově Evženu Oněginovi, v inscenaci romantického veledíla, kterou v Klicperově divadle nastudoval tandem SKUTR - Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. „Je spousta druhů divadelního ticha, ale jen jedno umí až řvát a bolet. To, které ovládá s citem pro detail Štorková. Po Richardovi III., Velké mořské víle či Labutím jezeru ho k dokonalosti dovádí právě jako křehká Taťána. Ať už čte proslulý dopis, stýskání zahání banalitami z listů pro správcovou nebo ve finále, ač miluje, odmítá,“ uvedla MF DNES po premiéře jedné z nejkrásnějších hradeckých inscenací posledních let. V civilu nenápadná a křehká dívenka v Hradci nechyběla u nejsilnějších chvil režisérů Davida Drábka či Daniela Špinara, už v roce 2008 coby absolventka herectví v ateliéru Miroslava Krobota na katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU zářila v titulní roli v Schillerově Panně Orleánské v režii Braňo Mazúcha, což ji vyneslo nominaci na Cenu Thálie. Nezapomenutelný je její a Drábkův Richard III. i zrádná Jenny v Havlově a Špinarově Žebrácké opeře. Publikum by mělo být vděčné, že bylo svědky hradecké éry Štorkové. A jistě je.


Laureáti Ceny Primus Inter Pares

PhDr. Josef Bavor

Bavor.jpgKrálovéhradecký malíř a ilustrátor PhDr. Josef Bavor, pracovník hradecké Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, je už přes čtyři dekády věrný oboru, u jehož zrodu nestál nikdo jiný než renesanční mistr Leonardo da Vinci. Pracuje v anatomické malbě. Rodák ze Lhotic u Mnichova Hradiště studoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze, pak při zaměstnání výtvarníka propagace v jičínském Agrostroji Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Tam ho učil i Cyril Bouda. Pokud jde o jiné, nešetří slovy, o sobě však předseda východočeské Unie výtvarných umělců a ochotný i nezištný organizátor mluví nerad. Dlouhá léta působil na pedagogické fakultě, kde mladé lidi vedl ke vztahu k umění. Jeho vědecké ilustrace jsou odborníky vysoce ceněny, Josef Bavor spolupracoval se všemi zdejšími klinikami. Ilustroval řadu odborných publikací, třeba Estetickou chirurgii či Propedeutiku vnitřního lékařství, s chirurgy pracoval na detailech postupů při operacích. Volné tvorbě, spíše duchovní a meditativní, se začal věnovat v 70. letech pod dojmem toho, co je pod povrchem lidské kůže. V jeho obrazech bývá až kosmický řád, který protínají jizvy života. A nesmí chybět naděje. Od počátku je i kurátorem hradecké Galerie Na Hradě v budově Lékařské fakulty, která se stala velmi vyhledávanou i navštěvovanou.


Ing. arch. Zdeněk Vašata

Vasata.jpgCelý profesní život pracoval ve Stavoprojektu Hradec Králové. V Hradci Králové se podle jeho návrhu realizovalo sídliště Pouchov – Věkoše a okrsek č. 5 sídliště Moravské Předměstí. Vzhledem k nejvyššímu ocenění v soutěži na sídliště Moravské Předměstí byl spoluautorem celého sídliště. Ve městě projektoval jednotlivé objekty bytové a občanského vybavení. Je projektantem přístavby basketbalové haly Sokola Hradec Králové, spoluautorem vítězného urbanistického návrhu na výstavbu v Malšově Lhotě a je stále aktivním soudním znalcem ve stavebnictví, v oboru oceňování nemovitostí a je předsedou Komory znalců Východní Čechy.

V roce 1998 - 2002  byl členem Rady města Hradec Králové, předsedou Komise pro architekturu a urbanismus a členem zastupitelstva. Od roku 2010 do současné doby je členem Výboru zastupitelstva města pro rozvoj města a územní plánování. Je předsedou dozorčí rady spolku rodin duševně nemocných Soutok a spoluzakladatelem centra duševního zdraví v Hradci Králové.

Jeho sportovní aktivity jsou spojeny s atletickým oddílem Sokola Hradec Králové už od osmi let, kdy cvičil na 10. všesokolském sletu. V roce 1948 se stal dorosteneckým mistrem republiky a v roce 1953 armádním mistrem ve skoku o tyči. Kromě bezpočtu vlastních sportovních úspěchů se věnoval jako trenér mládeži, a to v atletice a házené. V posledních letech září na utkáních veteránů v hodu kladivem. Ve své kategorii M80 byl mistrem republiky i držitelem českého rekordu. V roce 2013 zvítězil v mezinárodním čtyřutkání veteránů ve Slovinsku v hodu kladivem. V únoru letošního roku byl uveden do Síně slávy hradeckého sportu. Ing. arch. Zdeněk Vašata v loňském roce oslavil jubilejní 85. narozeniny.


Laureát ceny dr. Františka Ulricha

prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr. h. c.

kvetina.jpgProf. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr.h.c. je zakladatelem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Úsilí, které založení fakulty věnoval on a jeho spolupracovníci, se naplnilo v roce 1969, kdy byli přijati první studenti. Již za jeho působení ve funkci děkana se tato škola stala významnou a uznávanou nejen vzdělávací, ale také vědeckou institucí vychovávající farmaceuty jak pro práci v lékárnách, tak také připravující vysoce vzdělané odborníky pro oblasti vědy zabývající se léky – od navrhování jejich struktury, až po sledování jejich osudu v organismu a jejich účinků.

Záběr jeho vědecké práce byl neobyčejně široký a není možné na tomto malém prostoru vypočítat všechny jeho úspěchy, kterých dosáhl. Mezi jeho největší zásluhy však bezesporu patří vytvoření koncepce klinické farmacie spočívající v uplatnění farmaceutů jako odborníků na farmakoterapii v celé široké oblasti našeho zdravotnictví. Vytvořil nejen koncepci vzdělávání klinických farmaceutů – hradecká fakulta byla v tomto ohledu ve své době unikátním pracovištěm v celoevropském měřítku – ale měl též zcela konkrétní představy o zapojení klinického farmaceuta do celého farmakoterapeutického procesu.

Bohužel, zcela evidentně v této oblasti předběhl svou dobu, neboť jeho myšlenky nebyly tehdejší odbornou veřejností přijaty a teprve nyní se opět přichází na to, že odborník typu klinického farmaceuta je pro své hluboké vzdělání v oblasti léků pro zdravotnictví velmi potřebný, a bez nadsázky je možné říci, že, vzhledem ke složitosti současné farmakoterapie, nezbytný.

Jaroslav Květina i nadále působí jako vysokoškolský pedagog i jako vědec. Vychoval celou řadu vědců - farmaceutů, kteří rozvíjejí jeho myšlenky i nyní. Ocenění, kterého se mu od města Hradec Králové dostalo, si plně zaslouží, neboť jeho celoživotní práce přispěla nejen k racionalitě farmakoterapie, ale též neobyčejně zviditelnila město Hradec Králové ve světě, protože Jaroslav Květina vždy vystupoval také jako jeho vynikající reprezentant.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty