Laureáti výročních cen 2013

Laureátka Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci 2013

Mgr. Anna Jirkovská, Ph.D.

Anna Jirkovská

Mgr. Anna Jirkovská, Ph. D. zahájila prezenční formu doktorského studia v oboru Patobiochemie a xenobiochemie na Katedře biochemických věd Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v říjnu 2008 po ukončení magisterského studia Farmacie na téže fakultě. V rámci svého doktorského studia se věnovala problematice kardiotoxicity antracyklinových cytostatik a zde zejména rolí topoisomerasy II v této patologii. Velmi rychle zvládla veškeré potřebné metodiky včetně izolace primárních buněčných kultur kardiomyocytů a in vitro kardiotoxicitních experimentů a v průběhu následujících let získala velké množství zajímavých výsledků. Na svém pracovišti se rozhodující měrou podílela na zavedení několika důležitých metod pro studium oxidačního stresu a poškození DNA v kardiomyocytech. Výsledky její bohaté experimentální práce – které přesahují téma disertační práce – jsou shrnuty zatím v celkem 12 zahraničních publikacích v impaktovaných časopisech.

Anna Jirkovská byla hlavní řešitelkou úspěšně splněného grantového projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy „Kardiotoxicita antracyklinových cytostatik: Studium molekulárních mechanizmů kardioprotekce pomocí dexrazoxanu; syntéza a úvodní farmakologické hodnocení jeho nových analogů“ a spoluřešitelkou mnoha dalších projektů různých grantových agentur.

Anna Jirkovská byla výbornou studentkou a během svého doktorského studia se vypracovala v odborně vysoce erudovaného, samostatného a iniciativního akademického a vědeckého pracovníka se zájmem o studovanou problematiku. Vysoce lze hodnotit také schopnost přiměřeného kritického náhledu na výsledky experimentů a vynikající znalost odborné angličtiny, jak v ústním, tak v písemném projevu. Projevila rovněž pedagogické vlohy a to při vedení praktických cvičení z předmětu Obecná biochemie.

Laureátka Hradecké sportovní ceny 2013

Mgr. Kateřina Lišková

Kateřina Lišková

Mgr. Kateřina Lišková je reprezentantkou České republiky v plavání tělesně postižených sportovců.

Plavání se věnuje již od dětství a pokračovala v něm i při studiu na Obchodní akademii v Janských Lázních pod vedením Kateřiny Duškové. K závodnímu plavání ji přivedl reprezentační trenér Jan Nevrkla. Pod jeho vedením se v pražském středisku občanského sdružení KONTAKT bB zapojila do vrcholového tréninku a její výkonnost se dostala na takovou úroveň, že v roce 1999 byla Českým svazem tělesně postižených sportovců nominována k účasti na mistrovství Evropy v Braunschweigu, kde si vybojovala kvalifikaci na letní paralympiádu v Sydney 2000. V paralympijském závodě na 50 m znak pak zaplavala český rekord vynikající světové úrovně a získala stříbrnou medaili, když se její přemožitelkou stala pouze Francouzka Beatrice Hess, v té době ve své třídě prakticky nepřekonatelná. Mezi další její úspěchy patří zlatá medaile z polohového štafetového závodu, stříbro a dva bronzy z individuálních znakařských a kraulových disciplín, které získala na mistrovství Evropy ve Stockholmu v roce 2001, dále je několikanásobnou finalistkou z mistrovství světa v Mar del Plata v roce 2002 a z paralympijských her v Aténách v roce 2004. V roce 2006 se zúčastnila mistrovství světa v Durbanu, kde na trati 200 m kraul získala bronzovou medaili.

Na Hradeckou sportovní cenu je nominována za vynikající úspěch, kterého dosáhla v loňském roce na mistrovství světa v Montrealu. Na trati 50 m znak vybojovala stříbrnou medaili a potvrdila tak, že i po dobu dlouhé, vynucené reprezentační přestávky si uchovala skvělou formu a výkonnost.

Laureátka Hradecké múzy 2013

Kamila Sedlárová

Kamila Sedlárová

Rodačka z Hlučína u Opavy nastoupila do hradeckého Klicperova divadla před dvaceti lety, po konzervatoři jako stipendistka. Její první rolí byla Esmeralda ve Zvoníku u Matky boží. Čtyřnásobnému divadlu roku je stále věrná a nehodlá na tom nic měnit. A z každé své role, i té menší, dokáže udělat událost, ať už je odtažitě glosujícím ptákem v Drábkově Richardovi III. nebo Dianou v Havlově Žebrácké opeře či Sára Tlachecí v Kouli. Dramaturgie Klicperova divadla dobře ví, že se vyplatí stavět repertoár i na jejích hrdinkách. Nezapomenutelná byla její Emilia Marty v Čapkově Věci Makropulos, Boženka v Morávkových Světácích, Fany v Paní Urbanové nebo Morgiana.

Ohromně přesvědčivý výkon s dotekem antické tragédie a bez patosu a sentimentu podala v roli Lady Torrencové v inscenaci dramatu Tennesseeho Williamse Sestup Orfeův v režii Martina Glasera. Pověst všestranného talentu s hlubokou znalostí řemesla potvrdila v původním muzikálu Radka Balaše a Ondřeje Brouska Marilyn (Překrásné děcko) struhujícím výkonem jako Marilyn Monroe. Není těžšího úkolu než hrát známou ikonu amerického showbyznysu,  sexsymbol i herecký úkaz. Bezbranná, zoufalá, suverénní, plná pochyb i vnitřních hlasů, eroticky dráždivá, svéhlavá, zlitá, zamilovaná. To vše uhraje bez stínu machy a efektu, nikoliv po vnějšku, ale po duchu, nepřehrává, báječně zpívá i tančí, nemluvě o citu pro komiku a nadsázku. Výkon, do něhož se nejde nezamilovat. A herecký originál se stejnou mocí nad publikem.

Laureátka ceny Primus Inter Pares

Jarmila Sibalová

Jarmila Sibalová

Paní Jarmila Sibalová je příkladem neúnavné a nezištné občanské angažovanosti i hradeckého patriotismu.

Patří k těm, kdo v první polovině devadesátých let zakládali Spolek za staré město Hradec Králové, jehož kulturně historická činnost navázala na odkaz prvorepublikového Klubu přátel starého Hradce, který vznikl roku 1928. Jarmila Sibalová je dlouholetou předsedkyní spolku. Obětavě a s velkou invencí zajišťuje a organizuje už dvacet let jeho akce určené široké hradecké veřejnosti: vlastivědné vycházky městem, odborné přednášky a besedy věnované historii Hradce Králové, hradeckých institucí a stavebních památek, péči o kulturní dědictví atd. Při ohlédnutí zpět se jedná o nepřehlédnutelné množství setkání a pořadů.

Už během svého zaměstnání (pracovala jako dokumentaristka na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové) se věnovala anglicky mluvícím návštěvníkům našeho města v roli hostitele, organizátora pobytu i zasvěceného průvodce. Díky své filologické kvalifikaci (je tlumočnicí a překladatelkou angličtiny) dodnes vytrvale přispívá k propagaci Hradce Králové mezi cizinci.

Její patriotismus ovšem není zaměřen jen do minulosti a k památkám. Paní Jarmila Sibalová vnímá potřeby obyvatel, kteří žijí v historickém centru města a snaží se přispět k jejich řešení. Když byla např. zrušena pošta ve Špitálské ulici, podařilo se jí jako předsedkyni Spolku za staré město Hradec Králové najít jiné prostory v třídě Československé armády a iniciovat provoz nové pobočky. Podobně usilovala o zřízení náhradní poštovní schránky za tu, která zanikla po privatizaci Grandhotelu.

Paní Jarmila Sibalová svou neokázalou, téměř anonymní činností ve prospěch Hradce Králové i svých spoluobčanů nemálo přispívá k tomu, že naše město je dobrým místem k životu a že je tak vnímáno i v zahraničí.

Laureát ceny dr. Františka Ulricha

prof. MUDr. Rudolf Malec, CSc.

Rudolf Malec

Prof. Malec se narodil v Hradci Králové a kromě několika válečných let zasvětil svůj osobní i profesní život městu na soutoku Labe s Orlicí. Středoškolská studia absolvoval na hradeckém gymnáziu, již tam pod vlivem svého profesora výtvarné výchovy Karla Štěrby se začal věnovat kresbě, později se vypracoval na skvělého portrétistu, který je schopen několika tahy charakterizovat obličej či postavu. Okamžitě po skončení války patřil k prvním, kdo nastoupil ke studiu na tehdy nově vzniklé hradecké lékařské fakultě, kde v květnu 1950 odpromoval. Během studií aktivně působil na anatomickém ústavu fakulty, kde je stále možné použít jím kreslené výukové tabule. Ke konci studií už projevil zájem o neurologii a neurochirurgii, kterou začal v Hradci Králové rozvíjet tehdejší asistent Petr.  Ve spolupráci právě s pozdějším prof. Petrem se věnoval i tehdy ojedinělé práci, a to sestavování scénáře k filmu o ošetřování mozkových cévních výdutí. Tento film v roce 1956 získal první cenu na festivalu odborných filmů v Benátkách a ve své době, kdy se výdutě ošetřovaly radikálně jen na několika pracovištích v Evropě, byl velmi přínosný. Kromě běžné klinické práce se pak věnoval cévní problematice a z ní vytěžil v roce 1965 svoji kandidátskou, a poté v roce 1966 i habilitační práci, která se týkala vyšetřování bočního mozkového oběhu pomocí orbitopletysmografie.

Nikdy se nestal členem žádné politické strany – funkční místo docenta mu bylo přiznáno až za 15 let - v tomto období se však o to usilovněji věnuje neurochirurgické a zvlášť traumatologické problematice. V roce 1986 se stává přednostou kliniky po prof. Petrovi a dál rozvíjí problematiku cévní i složitých nitrolebních tumorů, zvlášť se věnuje otázkám použití laseru v chirurgických indikacích, k čemuž měl dobrý předpoklad díky své technické zdatnosti. V roce 1993 byl jmenován profesorem. Léta 1986-1994, kdy působil jako přednosta kliniky, představovala pro hradeckou neurochirurgii další rozvoj v inovacích nejen operačních postupů, ale i v postupném zavádění nových metod v neurotraumatologii na jednotce intenzivní péče. Prof. Malec významně působil po celé toto období jako pedagog, který učil mnoho generací mediků. Ti rádi vzpomínají na jeho vtipně a graficky nadstandardně vybavené přednášky. Svému výtvarnému koníčku zůstal věrný celý život, ilustroval řadu nejen odborných publikací, vytvořil unikátní portrétní galerii hradeckých osobností, jeho celoživotní výtvarná práce je výjimečnou kronikou lidských příběhů.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty