Laureáti výročních cen 2012

  

Laureát Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci 2012

MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

Marian Kacerovský

MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. je vedoucím perinatologického centra Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Je navrhován na cenu primátora města za výjimečné výsledky, které vytvořil během svého studia v doktorském studijním programu gynekologie a porodnictví na Lékařské fakultě  Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Tyto výsledky svým významem po stránce vědecké a z hlediska přenesení získaných poznatků do klinické praxe přesahují hranice našeho regionu, České republiky a jsou významné i ze světového hlediska. Marian Kacerovský se ve své vědecké práci soustředil na možnosti včasné detekce komplikací provázejících pozdní stadia těhotenství. Ke studiu využil nejmodernější metody, které soudobá medicína poskytuje (například proteomika, genomika, aj.), navázal úzkou spolupráci se zahraničními pracovišti a vytvořil společný vědecký tým složený z kolegů ze Sahlgrenska University Hospital (Švédsko), Cedars-Sinai Medical Center (USA) a The Perinatal Reseach Center (USA). Jeho dosažené výsledky jsou unikátní v mezinárodním měřítku. Je nutné zdůraznit úzkou spolupráci s regionálními partnery (Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany). O akceptaci dosažených výsledků svědčí data z příloh: na základě svých výsledků byl jmenován místopředsedou komise Světové zdravotnické organizace (WHO, PREBIC Preterm Birth Collaborative), dále je autorem 16 publikací v odborných časopisech s impact faktorem (10x jako 1. autor), dalších 35 recenzovaných odborných publikací, 3x byl hlavním řešitelem grantového projektu a řady dalších aktivit).

Z těchto důvodů je Marian Kacerovský považován za vysoce perspektivního lékaře, který v době postgraduálního studia dosáhl výjimečně významných mezinárodních výsledků.  

  

Laureáti Hradecké sportovní ceny 2012

Ondřej Karlovský a Jakub Jáně

Ondřej Karlovský, Jakub JáněOndřej s Jakubem začali s vodním slalomem  ve svém  mateřském oddíle Klub vodního slalomu Hradec Králové pod vedením trenérů Jiřího Karlovského a Jaromíra Indrucha. Po základním výcviku na kánoi, ve kterém dosahovali oba sportovci stejných výsledků, se trenéři rozhodli je posadit do jedné lodi - deblkanoe(C2). A byla to dobrá volba pro budoucí sportovní růst těchto závodníků.

Již v žákovském věku získávala tato úspěšná dvojice ve své věkové kategorii medaile na vrcholných soutěžích v rámci České republiky. Se vstupem do juniorské reprezentace začali získávat cenné kovy na tuzemských i zahraničních tratích. Jejich největším juniorským úspěchem je zisk titulu mistra a vicemistra světa na juniorském mistrovství světa v roce 2008. Poté dostali nabídku na přestup do oddílu Dukly Praha. Nadále však chodili v Hradci Králové do školy a i zde trénovali.  Až po ukončení středoškolského  studia v roce 2011 přešli do Dukly Prahy.

V roce 2012 si vyjeli seniorskou reprezentaci  i  reprezentaci do 23 let  a dále bojovali  o účast na letních olympijských hrách. Ta jim unikla o pouhé dvě desetiny.

Nominaci na Hradeckou sportovní cenu 2012 získali za vynikající reprezentaci na seniorském mistrovství Evropy v Augsburku, kde získali stříbro v závodě hlídek.  V loňském roce také vyhráli Český pohár a na mistrovství České republiky obsadili  druhou příčku. S reprezentací do 23 let se zúčastnili mistroství světa v USA (Wisconsin) a odvezli si ze závodu hlídek zlato a z individuálního závodu stříbro. Na mistrovství Evropy do 23 let, které  se  uskutečnilo  ve slovinském Solkanu Ondřej s Jakubem získali stříbro ze závodu hlídek a čtvrté místo z individuálního závodu.  Mistrovství České republiky do 23 let vyhráli.

   

Laureátka Hradecké múzy 2012

Pavla Tomicová

Pavla TomicováŘíká o sobě, že je hysterická herečka a že divadlo moc hrát neumí. Rodačka z Karviné, kde učila v mateřské školce, hrála deset let v královéhradeckém Draku, než ji v roce 1996 režisér Vladimír Morávek přivedl do Klicperova divadla. Od té doby byla Jenůfkou, Elvírou, Julií, Ofélií a hlavně Maryšou - Mařkou, která ji přinesla Cenu Alfréda Radoka za ženský herecký výkon roku 1999. A pak pokračovala, přišla Arkadinová, Hrabalova Jarmilka, Klára, Štěpa Kiliánová nebo manželka Kecala v Prodané nevěstě. U Davida Drábka je Rózou v Jedlících čokolády, hraběnkou ve Figarově svatbě a hlavně atletkou Milenou v Kouli. Nejdříve v rozhlasové verzi, která sklidila skandál i ceny, pak i v jevištní v hradecké Besedě. Představení  je neustále vyprodané, a to díky Pavle Tomicové, jejímu všestrannému herectví. Milena je všechno, jen ne prázdná karikatura normalizační olympioničky, jež má dlouhé prsty i v současné době.

"Skvostná Pavla Tomicová na začátku v kostýmku chrastí šperky, děsí okolí křupanskou arogancí i dlouhými prsty. Scénu od scény se mění v politováníhodnou osamělou ženu, kouzelnou směs sebelítosti, důležitosti a kýče, jež graduje v sebeklam, že je „pro naši malou zemičku“ něco jako kněžna Libuše, uvedla v recenzi MF DNES. A Lidové noviny dodaly: "Role je napsaná na tělo jejímu eruptivnímu hereckému naturelu. Milenu hrála skvěle už v rozhlasovém nastudování a jeviště jí umožnilo figuru ztvárnit v dalších polohách včetně úžasných pohybových kreací. Je nedostižná, když třeba v druhé půlce instruuje publikum, jak házet koulí. Tomicová se také dokáže pohybovat na riskantní hraně lomené nadsázky, která místy záměrně mate a navozuje dojem vážně míněné příslušně patetické zpovědi. "Chtěla jsem to brát vážně, protože to ani jinak nejde, a navíc si myslím, že dobrý humor vzniká tehdy, když se směšné věci říkají vážně," říká herečka, díky televizi a filmu patrně nejznámější tvář Klicperova divadla. Není však snad větší antihvězdy, která na jevišti umí tak sugestivně - a hlavně věrohodně -  klít jak dlaždič a zároveň tykat andělům. 

  

Laureát ceny Primus Inter Pares

PhDr. Jiří Němeček

Jiří NěmečekOd roku 1959 žije v Hradci Králové, více než čtyři desetiletí přispíval k obohacení města v činnosti literární, odborné, pedagogické, kulturní, sportovní, od roku 1994 i v oblasti veřejného života. Jeho pedagogická činnost je spojena především se Střední průmyslovou školou stavební, Gymnáziem B. Němcové a Biskupským gymnáziem B. Balbína v Hradci Králové, kde působil od roku 1996 jako ředitel.

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století pracoval jako dobrovolný atletický trenér vícebojařů, v roce 1978 byl vyhlášen nejlepším trenérem Východočeského kraje.

V oblasti historie se věnuje především regionálním dějinám a dějinám umění. Vedle odborných článků je autorem nebo spoluautorem publikací např. Bílá věž, Dějiny starého Hradce, Kostel sv. Antonína a sv. Jana Křtitele, byl editorem a hlavním redaktorem publikace Chrám sv. Ducha v proměnách času, pro Encyklopedii města Hradec Králové zpracoval přes 40 hesel. Za pozornost stojí i jeho přednášková činnost. V roce 1990 založil občanské sdružení Společnost ochránců památek ve východních Čechách a 21 let byl jeho předsedou. Jeho zásluhou byl zachráněn Šrámkův statek v Pileticích, přenesena poslední roubená škola ze Všestar do skanzenu v Krňovicích, inicioval opravu kaple sv. Klimenta, opravy náhrobků na židovském hřbitově na Pouchově a další. Byl organizátorem celostátních konferencí v Hradci Králové o problematice památek. V letech 1994 – 2002 aktivně pracoval ve třech komisích rady města. V roce 2002 papež Jan Pavel II. ocenil zásluhy  J. Němečka v oblasti školství, kultury a veřejného života Rytířským řádem sv. Silvestra.   

 

 

 

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty