Laureáti výročních cen 2011

Laureátka Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci 2011

Mgr. Veronika NOVÁKOVÁ, Ph.D.

Veronika NovákováMgr. Veronika Nováková, Ph.D., působí na asistentské pozici na Katedře biofyziky a fyzikální chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci je nominována za disertační práci, kterou úspěšně obhájila v září 2011.

Jedná se o soubor publikovaných prací, v nichž studentka zdokumentovala a shrnula výzkum, který prováděla na Katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové poslední čtyři roky. Věnovala se zejména syntézám a vlastnostem makrocyklických látek typu azaftalocyaninů hned v několika různých aplikacích – pro fotodynamickou terapii nádorů, jako molekulární senzory a fluorescenční značky. Jako první objasnila fotofyzikální jev, který je zodpovědný za dlouho nevysvětlené zhášení excitovaných stavů u některých typů azaftalocyaninů, což umožnilo otevření naprosto nového unikátního využití těchto látek jako molekulární senzory. Práce není zaměřena pouze na syntézu chemických látek, ale kandidátka látky dále studovala z hlediska fotofyzikálního a fotochemického a hledala také nové možnosti vhodných aplikačních forem, jako jsou liposomy. Multioborový přesah této práce proto jasně ukazuje komplexnost v přístupu k řešení zadaných problémů a tvůrčí myšlení kandidátky.

Vědecké schopnosti a vysokou kvalitu předkládané práce dokumentuje souhrn scientometrických ukazatelů. V současné době je autorkou nebo spoluautorkou dvaceti odborných prací již publikovaných nebo přijatých k publikaci, z toho na devíti pracích je uvedena jako první autor. Prakticky všechny práce jsou uveřejněny v časopisech s impakt faktorem (mj. v prestižním Chemistry – A European Journal), součet impakt faktorů všech prací dává působivých 52, její H-index má hodnotu 6. Je také spoluautorkou jednoho českého patentu. Výsledky své práce pravidelně prezentovala formou přednášek a plakátových sdělení na konferencích tuzemských i zahraničních, kde běžně přednáší také v angličtině. Během svého postgraduálního studia byla hlavní řešitelkou dvou grantů GAUK, spoluřešitelkou dalších dvou grantů (GAAV, FRVŠ) a v současné době působí jako spoluřešitelka tří probíhajících grantových projektů (GAČR, GAUK, MPO). Souhrn těchto parametrů a množství výsledků je naprosto neobvyklé pro tak mladého vědeckého pracovníka.

  

Laureátka Hradecké sportovní ceny 2011

Romana PTÁČKOVÁ

Romana PtáčkováRomana Ptáčková je trenérkou basketbalu Sokola Hradec Králové. V současné době je hlavní trenérkou sportovního centra mládeže a zároveň extraligového týmu žen.

V loňském roce získala s týmem starších dorostenek republikové stříbro, kdy po čtyřech po sobě jdoucích titulech mistra České republiky přenechaly tentokrát hradecké hráčky titul týmu Frisco Brno.

Vše ale vynahradily mladší dorostenky, které své tituly v posledních letech získávají napřesrok. Bezkonkurenčně zvítězily nejen v základní části soutěže, kdy nepoznaly hořkost porážky, ale i na domácím mistrovství České republiky nedaly nikomu šanci a získaly zlaté medaile.

Právě tento titul byl desátým (6x starší dorostenky, 4x mladší dorostenky) trenérky Romany Ptáčkové od roku 2002.

V roce 2011 také vedla reprezentační výběr do 18 let, který na mistrovství Evropy v Rumunsku obsadil 9. místo.

V srpnu převzala tým extraligových žen, které se po základní části probojovaly mezi elitu do nadstavbové skupiny A1.

S basketbalem začínala jako hráčka v Bruntále a v roce 1983 byla vybrána do střediska vrcholového sportu v Hradci Králové. V roce 1987 byla kapitánkou týmu žen, který vybojoval pro Hradec Králové po dlouhých 25 letech nejvyšší basketbalovou soutěž. Těžké zranění kolena urychlilo start jejích trenérských začátků.

   

Laureát Hradecké múzy 2011

Divadelní soubor SLUNOVRAT

SlunovratDivadelní soubor Slunovrat je díky svým hercům souborem výjimečným. A to přesto, že herci ze Slunovratu jsou, měřeno obvyklým pohledem, herci neznámými a „bezejmennými“. Členy divadelního souboru Slunovrat jsou děti a mladí lidé s mentálním nebo fyzickým handicapem, kteří navštěvují Speciální školy v Hradci Králové. S respektem k možnostem herců Slunovratu jsou divadelní představení souboru koncipována jako pantomimická pásma s výraznými pohybovými prvky.  

Představení Cesta, za které je Slunovrat nominován na Hradeckou múzu, bylo již čtvrtým pokračováním podzimních vystoupení Slunovratu, při kterých mladým hercům vždy stojí za zády významný umělecký partner, ať už jím byl orchestr Filharmonie Hradec Králové, pěvecké sbory Smetana a Jitro, cimbálová muzika Hradišťan nebo skupina Spirituál kvintet.  

Komponovaný pořad Cesta byl společným setkáním muzikantů ze skupiny Spirituál kvintet s herci z divadelního souboru Slunovrat. Na hudbu a vokální doprovod skupiny Spirituál kvintet mladí umělci Slunovratu neverbálně vyjádřili složitost, ale i krásu svých jedinečných a neopakovatelných životních cest.

Činnost divadelního souboru Slunovratu vzhledem ke schopnostem a možnostem herců je specifická a nesrovnatelná s uměleckou úrovní jiných divadelních souborů. Přesto - nebo právě proto – jsou vystoupení Slunovratu silným kulturním a lidským zážitkem pro diváky. Jejich bezprostřední dojmy pro vystoupení v sobě vždy mívají silný emoční náboj a možná nejlépe vystihují to, o co se Slunovrat snaží. Příkladem je i jeden z ohlasů po vystoupení Cesta:

 … děkujeme za krásný kulturní zážitek. Vaše děti jsou jiné, ale i stejné a šikovné. Děkujeme za práci, kterou jste jim dali a radost, kterou jste dali nám.

   

Laureát ceny Primus Inter Pares 2012

PhDr. Josef SŮVA

Josef SůvaPo svém nástupu na ředitelské místo Krajské galerie v Hradci Králové v roce 1963 dal této instituci nové směřování, novou ucelenou koncepci, kterou pak po celých 34 let působení neúnavně naplňoval, a v roce 1991 také nový název „Galerie moderního umění“. Díky jeho odbornému a vysoce kvalifikovanému přístupu disponuje nyní galerie sbírkou moderního umění, jejíž komplexnost je výjimečná. Při svém úsilí vybudoval galerii vysoko přesahující regionální význam, dokázal nejen vzdorovat ideologickému diktátu tehdejší vládnoucí strany, ale díky svému osobnímu nasazení a odborné fundovanosti shromažďovat a nakupovat díla budoucí vysoké hodnoty a uměleckohistorického významu v kontextu českého výtvarného umění. Byl také vzácným znalcem regionální výtvarné scény a nebál se podporovat i umělce proskribované a vytlačené na okraj společnosti, dokázal nakupovat díla i „společensky nebezpečných autorů“. Josef Sůva své zásluhy o mimořádnou úroveň královéhradecké sbírky moderního výtvarného umění s příslovečnou skromností nevystavuje na odiv, budoucnost ho však bude nepochybně hodnotit jako vzácnou osobnost hradeckého výtvarného umění druhé poloviny 20. století.

  

Laureát ceny Primus Inter Pares 2011

Ing. arch. Alexander PUR, in memoriam

Alexander PurIng. arch. Alexander Pur je oceněn za významný a nepřehlédnutelný podíl na architektuře a výstavbě města Hradce Králové, za vynikající profesní kolegialitu a přístup k životu jako takový.

Stavby a projekty, na kterých se jako spoluautor podílel: budova České spořitelny a náměstí 28. října, bytové domy v ulici Na Střezině, rekonstrukce a nástavba panelových domů v Jungmannově ulici, rekonstrukce Klicperova divadla a studia Beseda. Byl členem týmu, který vyhrál soutěž na rekonstrukci Benešovy třídy. Sám je autorem například budovy Pojišťovny ministerstva vnitra ve Wonkově ulici.

Typ člověka, jakým byl architekt Alexander Pur, je prospěšný jakémukoliv městu, ve kterém žije. Měli jsme štěstí, že žil právě u nás. Děkujeme.

Trocha životopisných dat.

Alexander Pur se narodil 31. 1. 1947 v Praze, kde i v roce 1971 promoval na fakultě architektury. V roce 1973 přišel do Hradce Králové, kde až do roku 1989 pracoval ve Stavoprojektu. Zde posléze zastával místo vedoucího typologického oddělení. Od roku 1989 projektoval samostatně nejprve v projekční kanceláři BOSA a později ve Studiu AP. Zemřel náhle 19. 11. 2011.

  

Laureát ceny Dr. Františka Ulricha 2012

prof. MUDr. Leo STEINHART, DrSc.

Leo SteinhartProf. MUDr. Leo Steinhart, DrSc., je diagnostický a intervenční radiolog, zakladatel hradecké radiologické školy. S Hradcem Králové je spojen celý jeho profesionální i osobní život. Po studiích na Lékařské fakultě UK v Praze byl přidělen na Vojenskou lékařskou akademii v Hradci Králové na radiologické oddělení. Po zrušení vojenské lékařské akademie zůstal asistentem radiologické kliniky a nastoupil vědeckou a učitelskou dráhu. Patří ke špičkovým radiologům světového formátu. Z jeho publikací a jejich ohlasů vyplývá, že byl průkopníkem rentgenkardiologie (zobrazování a katetrizační vyšetření srdce a plicních cév), kterou rozvíjel jako jeden z prvních na světě. Společně s doc. Endrysem zavedl v hradecké fakultní nemocnici originální postup transseptální katerizace levé síně; tato metoda má celosvětovou prioritu. Jako první v Československu rovněž rozpoznal revolučnost objevu počítačové tomografie a zasloužil se o vybudování prvního CT pracoviště v republice, a to právě v Hradci Králové (1978). Během svého odborného působení reprezentoval prof. Steinhart důstojně československou radiologii v zahraničí; získané kontakty využil pro další zvelebování oboru na domácí půdě a vysílání spolupracovníků na studijní pobyty. Svým působením v Kuvajtu velmi proslavil československou medicínu a na dlouhou dobu tak vytvořil možnost expertní činnosti mnoha našich lékařů v arabském světě. Vychoval celou řadu kolegů, pro které se v minulém společenském klimatu snažil vytvořit co nejúnosnější pracovní podmínky. Na jeho přednášky s povděkem vzpomíná řada generací studentů hradecké lékařské fakulty. Dobrých a vynikajících odborníků je mnoho. Málo je však těch velkorysých, kteří umí své zkušenosti předat a hlavně jsou schopni vytvořit na pracovišti družnou a tvořivou atmosféru, která je tolik potřebným podhoubím pro růst následovníků. Tato vlastnost Leu Steinhartovi bytostně náleží.

 

 

 

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty