Laureáti výročních cen 2010

Laureát Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci 2010

PhDr. Zdeněk Beran

Zdeněk BeranPhDr. Zdeněk Beran je absolventem magisterského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, oboru dějepis – matematika. Během studia úspěšně reprezentoval univerzitu na celostátní studentské soutěži. V roce 2008 byl přijat do doktorského studia, oboru české a československé dějiny, na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, které úspěšně zakončil v roce 2010 obhajobou rigorózní práce s názvem „Poslední páni z Michalovic. Jan IV. Kruhlata a Jindřich II. Kruhlata“. Během studia dosáhl nadprůměrných studijních a vědeckých výsledků.
Jeho rigorózní práce byla v témže roce vydána v celostátním nakladatelství Veduta, které se specializuje na historickou literaturu, pod názvem „Poslední páni z Michalovic“. Monografie v rozsahu 240 stran představuje zásadní odborný (faktografický i metodologický) přínos pro uchopení dané problematiky. Je výrazným prohloubením historického poznání českého středověku s důrazem na období husitské revoluce a vlády Jiřího z Poděbrad. Využívá biografického přístupu s patřičným zohledněním širšího interpretačního pole historických souvislostí. Kultivovaně napsaná a s logickou koncepcí a značným nadhledem pojatá rigorózní práce se oprávněně zařadila do série kvalitních rigorózních prací obhájených v oboru historie na Univerzitě Hradec Králové.

Zdeněk Beran se podílel na výzkumných projektech Univerzity Hradec Králové, např. Listář a listinář synů krále Jiřího, Dokumenty k dějinám českého středověku a raného novověku, Východní Čechy a proměny jejich území ve středověku a novověku. Výsledky výzkumu prezentoval v odborných publikacích (kromě výše zmíněné monografie a spoluautorství dvou svazků Dokumentů k dějinám českého středověku a novověku rovněž v odborných časopisech Historická geografie a Východočeské listy historické) a na vědeckých konferencích.
Zdeněk Beran představuje nadaného českého historika a doktoranda Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, jehož kvalifikace a prokazované pracovní výsledky jsou příslibem pro další rozvoj vědeckého výzkumu na historickém pracovišti univerzity.

  

Laureát Hradecké sportovní ceny 2010

Pavel KUBÁT

Pavel KubátPavel Kubát je členem oddílu orientačního běhu OK 99 Hradec Králové, od roku 2009 je členem juniorské reprezentace v orientačním běhu. Účastnil se juniorského mistrovství světa v italském Primieru, kde sbíral zkušenosti pro nadcházející závody a soutěže.

V sezóně 2010 si krom titulu juniorského mistra světa na klasické trati, který vybojoval v dánském Aalborgu, připsal i četné úspěchy na domácím poli. Na jaře vybojoval v juniorské kategorii zlatou (mistrovství České republiky na krátké trati) a stříbrnou medaili (mistrovství České republiky na dlouhé trati). Na začátku července se účastnil již zmiňovaného juniorského mistrovství světa v orientačním běhu, kde kromě zlata na klasické trati pomohl české štafetě k 6. místu ve štafetách. Již druhým rokem běhá za norský oddíl Fossum I.F., díky čemuž se mohl účastnit mistrovství Norska na dlouhé trati, které proběhlo za polárním kruhem v městě Sørreisa. V obrovské konkurenci severských běžců se umístil na výborném 8. místě. Podzimní část sezóny zakončil zlatem na klasické trati. Svým výkonem přispěl k dvěma stříbrným medailím na mistrovství České republiky štafet mužů a družstev dospělých oddílu OK 99 Hradec Králové.
Sport byl jeho koníčkem již odmala. V pěti letech začal hrát fotbal za FC Hradec Králové, poté hrál několik let za Olympii Hradec Králové. Od dětství se účastnil závodů v orientačním běhu, ale až v patnácti letech propadl jeho kouzlu úplně. Pílí a vytrvalostí se dostal až do juniorské reprezentace a dosáhl na přední umístění na světových závodech. V nejbližších letech by se rád prosadil i mezi dospělými a to jak doma, tak i na světové scéně. Pavel Kubát je studentem 4. ročníku Biskupského gymnázia v Hradci Králové.

  

Laureát Hradecké múzy 2010

Mgr. Marek ZÁKOSTELECKÝ

2010_zakostelecky.jpgScénograf, režisér i příležitostný herec Marek Zákostelecký vtiskl nezaměnitelný a hravý výtvarný rukopis nejen proslulému hradeckému Draku, ale umocnil i nový unikát - dračí Labyrint. O bludišti s expozicí loutek ze slavných drakovských inscenací, divadelní laboratoři a studiové scéně v opraveném Tereziánském dvoře nelze mluvit jinak než jako o veledíle. A o evropském unikátu. Divadlo Drak umí velké věci z jednoduchých nápadů.

Na Labyrintu s ním pracoval jeho bratr architekt Jan Zákostelecký. Je to sehraný tým, něco jako „rozum a štěstí“.

V Divadle Drak pracuje od roku 1994, od roku 1999 je šéfem výpravy. Kromě toho spolupracuje s několika českými i zahraničními divadly. Získal řadu cen a trofejí. Na jeho výtvarný rukopis měl největší vliv Jiří Šalamoun. „Byl jsem schopen přemýšlet o dramatickém celku a na to roubovat výtvarno, vždycky jsem byl u tvorby režijně-dramaturgického scénáře. To byla jistá výhoda,“ řekl Marek Zákostelecký, jenž tvoří už od školy nerozlučný a rovnocenný tvůrčí tandem s režisérem a uměleckým šéfem Draku Jakubem Kroftou.

Když s Jakubem Kroftou vymýšlejí nové představení, nepřemýšlejí moc nad tím, aby „fakt bylo pro děti“. „Moc se tím netrápíme, spíš se vžíváme do toho, co nás bavilo, když jsme byli dětmi. Důležitá je hravost a smysl pro humor. To je myslím klíčové a vždycky to Drak zdobilo.“

  

Laureát ceny Primus Inter Pares 2011

Mgr. Ladislav ZEMAN

2010_zeman.jpgMgr. Ladislav Zeman platí za vzor dobré principálské práce, má pověst vizionáře. Ředitel hradeckého Klicperova divadla už léta osobně ručí za vše, co divadlo dělá.

„Pro mě byl všeměnící osobností, že tak velkoryse uměl spřádat sny, odvážný byl a laskavý. Klicperovo divadlo se na několik let stalo klíčovým územím moderního divadla v této zemi,“ uvedl režisér Vladimír Morávek, který v Klicperově divadle strávil deset sezon, o nichž se dnes mluví jako o „divadelním zázraku“.

A Vladimír Morávek pokračuje: „Je zásadní osobnost českého divadla. Dokázal zázrak. Nejlíp to vyslovil slovenský publicista a ministr a dramaturg Národního divadla v Bratislavě Martin Porubjak: na přelomu tisíciletí se stal Hradec Králové hlavním městem českého divadla. Dokázal vzkřísit z popela provoz divadla. Vybudoval nádherný areál. Je autorem myšlenky konat v Hradci nejpodstatnější divadelní festival této země. Dokázal iniciovat vznik skvostného uměleckého souboru, který se opakovaně stal spolunositelem titulu Divadlo roku České republiky. A ještě, tento Ladislav má výbornou povahu.“

A to na počátku 90. let Zeman přebíral „firmu“ s potupným názvem Vítězného února, která měla děsivý stav i pověst. Mnohým a mnohému navzdory ji vrátil prestiž i diváky a díky mezinárodnímu festivalu Divadlo evropských regionů přibyl také evropský rozměr. „Nejdůležitější je dát dohromady a vybláznit lidi, kteří vezmou divadlo za své a hlavně, kteří vydrží. Kteří vědí, že tu nezbohatnou a že za nimi zůstane jen to, co tu teď stojí. Zároveň musím dbát na to, aby se tu nezbláznili, a udržovat mezilidské vztahy, aby zůstala vůle a síla. Ředitel by měl být motorem, měl by mít stále nové nápady. Ty zatím mám, snažím se být u všeho, a když se někde toulám, každý ví, že je to v zájmu divadla. Stále se musím učit,“ řekl Ladislav Zeman před časem.
Zázraky nelze přeceňovat, zkrátka se dějí, někdy samovolně, z nahodilosti či z dobré konstelace. My jsme však svědky, že díky osobnostem Zemanova formátu se nejen dějí, ale i trvají.

   

Laureát ceny Primus Inter Pares 2011

prof. MUDr. Ivo ŠTEINER, CSc.

2010_steiner.jpgProf. MUDr. Ivo Šteiner, CSc. je uznávaným českým a evropským odborníkem v oblasti kardiovaskulární patologie. Narodil se v roce 1940 v Londýně, po válce se rodina vrátila z exilu a vyrůstal v Praze. Díky nepříznivému kádrovému profilu nemohl nastoupit na lékařskou fakultu v Praze, ale po roce práce sanitáře v nemocnici mohl zahájit studium v Hradci Králové. Po promoci nastoupil na hradeckou patologii, záhy mu bylo uděleno prestižní stipendium WHO a odjel na rok a půl do Ugandy, kde se věnoval chorobám srdce a cév.

Po návratu byl nucen pro své otevřeně formulované politické názory opustit půdu fakulty a uchýlil se do nedalekých Pardubic. V roce 1990 byl jmenován přednostou ústavu patologie a ve funkci působil po dobu 16. let. V roce 1991 habilitoval a v roce 1996 byl jmenován profesorem patologie.
Jméno prof. Šteinera bylo spojeno s vedením lékařské fakulty po neuvěřitelných 19 let. Dvakrát pracoval jako proděkan a v letech 1997 – 2003 byl děkanem fakulty. Vnesl do jejího vedení nejen vysokou odbornou úroveň, ale i noblesu. Byl jedním z iniciátorů mezinárodních konferencí postgraduálních studentů, která fakulta pořádá od roku 2004 a které získaly našemu městu mimořádnou prestiž.

Je velmi oblíbeným učitelem, několikrát získal titul nejlepšího učitele fakulty. Vychoval celou řadu odborníků. I v současnosti se podílí na výzkumu a spolupracuje s několika špičkovými institucemi (Harvard Medical School a Univerzitou v Padově).

Je čestným členem Společnosti českých patologů, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, byl dlouholetým členem vědeckých rad Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Univerzity Hradec Králové, Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Je autorem několika monografií, desítek článků v prestižních časopisech. 11let byl šéfredaktorem odborného časopisu Česko-slovenská patologie a doposud působí jako vedoucí redaktor časopisu LF a FN Scan.

Jde o unikátní osobnost svým významem přesahující hranice našeho státu, přesto vždy byl a zůstává českým a hradeckým patriotem v tom nejlepším slova smyslu.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty