Laureáti výročních cen 2009

Laureát Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci 2009

MUDr. Petr HEJNA, Ph.D.

Hejna_web.jpgMUDr. Petr Hejna, Ph.D., promoval na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové v roce 2003 a zvolil si za svou další profesní a odbornou dráhu soudní lékařství. Od promoce do současné doby pracuje jako odborný asistent v Ústavu soudního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Již výsledky jeho studentské vědecké práce umožnily definici jednoznačných zákonitostí, kterými se řídí vznik a rozsah poranění krčních orgánů u dušení spojeného s násilným stištěním krku. Výsledky studia tohoto jevu objasnily příčiny a okolnosti jeho vzniku a dovolily stanovit jeho diagnostickou hodnotu a možnosti jeho praktického využití v soudním lékařství. Vedle problematiky dušení se vědecká činnost dr. Hejny soustředila na další oblasti kriminalistiky jako je násilná smrt v důsledku prochlazení a uhoření, balistika, sebevražedné jednání a soudnělékařská diagnostika utonutí.

Dosavadní výsledky vědecké a výzkumné činnosti dr. Hejny daly základ celkem 30 původním vědeckým a odborným pracím, z nichž téměř polovina byla uveřejněna v zahraničí. Celkem 12 vědeckých prací bylo publikováno v impaktovaných zahraničních časopisech, u devíti z nich byl dr. Hejna prvním autorem. Mimořádné výsledky v oblasti studia střelných poranění ocenil ředitel Kriminalistického ústavu v Praze, který dr. Hejnu v roce 2008 jmenoval nejmladším členem vědecké rady v balistické sekci této instituce.

V roce 2009 dr. Hejna úspěšně obhájil doktorskou disertační práci a získal titul Ph.D. Podkladem této disertace je mimořádně kvalitní a rozsáhlá publikační aktivita realizovaná v roce 2009. V tomto roce vyšlo dr. Hejnovi pět vědeckých prací v časopisech s impakt faktorem, což je označení pro mezinárodně nejprestižnější publikace.

Úspěšná vědecká činnost dr. Hejny bez přerušení pokračuje. Spolu se svým kolegou dr. Šafrem je autorem zásadní odborné monografie věnované střelným poraněním, jejíž vydání je plánováno na rok 2010. V roce 2010 vyjde jeho dalších šest vědeckých prací, které jsou již přijaté do tisku v mezinárodních vědeckých časopisech.


Laureát Hradecké sportovní ceny 2009

Pavel PETŘIKOV

Petrikov_web.jpgPavel Petřikov, reprezentant České republiky v judu, je členem PSK Hradec Králové.

V loňském roce dosáhl několika mimořádných úspěchů. Dvakrát po sobě vyhrál turnaj světového poháru, poprvé triumfoval v Bukurešti, podruhé v Talinu. Úspěch zaznamenal i na turnajích v Abu Dhabi a Ulánbátaru, kde obsadil 5. místa. Na mistrovství světa  v Rotterdamu se umístil na 7. místě. Ke skvělým výsledkům loňské sezony mu právem patří titul mistra České republiky.

S judem začal v sedmi letech pod vedením trenéra Pavla Babky. V současné době je jeho osobním trenérem otec Pavel Petřikov starší, bývalý úspěšný československý judista.

Mezi další sportovní úspěchy Pavla Petřikova patří start a  9. místo na olympijských hrách v Pekingu 2008. Ve stejném roce se stal mistrem Evropy do 23 let v chorvatském Záhřebu, v roce 2009 to pak bylo 7. místo na mistrovství světa a v roce 2008 rovněž 7. místo na mistrovství  Evropy. Je několikanásobný medailista z podniků světového poháru,  aktuálně je na 12. místě světového žebříčku a zároveň několikanásobný vítěz a  medailista z mistrovství České republiky všech kategorií.

Nyní je v přípravě na dubnové mistrovství Evropy, po kterém startuje kvalifikace na olympijské hry do Londýna v roce 2012.


Laureát Hradecké múzy 2009

Zdeněk DOUBEK

Doubek_web.jpgKrálovéhradecký rodák Zdeněk Doubek po 64 let podrobně sleduje historii města Hradce Králové a své celoživotní bádání koncem roku 2009 završil vydáním velice úspěšné publikace Starý Hradec Králové dům od domu podrobně zachycující život ve městě, mnohdy až do 16. století. Obsáhlá kniha uceleně mapuje dostupnou historii 213 domů na Velkém náměstí a v jeho okolí, tedy v nejstarší části města.

Svou badatelskou činnost Zdeněk Doubek zaměřoval a zaměřuje také na ostatní části Hradce Králové, jeho obsáhlé archivy a znalosti využívají jak média, tak i památkáři a historici. Je spoluautorem řady dalších publikací a autorem více než tisíce drobných článků o historii a životě ve městě a v jeho okolí, jeho další celoživotní láskou je fotografie. „Objevovat historii starého Hradce Králové byla krásná práce a moc rád na ni vzpomínám. Žádná činnost však nemůže být vyčerpávající, a tak má kdokoliv možnost v mém bádání pokračovat,“ říká skromně Zdeněk Doubek.

Kromě obdivuhodných znalostí historie proslul Zdeněk Doubek také jako vynikající znalec minerálů a byl zakladatelem a vůdčí osobností odborníky uznávaného Geologického klubu v Hradci Králové. S ním procestoval velký kus světa, vlastní rozsáhlou mineralogickou sbírku, publikoval řadu odborných článků. I když by se každým ze svých koníčků dobře uživil, po celý život zůstal věrný svému občanskému povolání kuchaře a cukráře, které stejně jako své koníčky vykonával poctivě a zodpovědně.


Laureát ceny Primus Inter Pares 2010

Jiří HLEDÍK

Hledik_web.jpgJiří Hledík, vynikající fotbalová osobnost hradecké a československé kopané, mnohonásobný reprezentant, mistr ligy, držitel trofeje Stříbrný míč, zasloužilý mistr sportu. V roce 2007 byl oceněn plaketou Dr. Václava Jíry za celoživotní přínos fotbalu.

Člen týmu Spartaku Hradec, mistra ligy v ročníku 1959/60, což byl první venkovský fotbalový oddíl, který protrhl hegemonii tradičních vítězů 1. ligy od jejího založení v roce 1925 a stanul tak na prvoligovém trůnu. Členy mistrovského týmu byli kromě Jiřího Hledíka dále Jindra, Paulus, Andrejsek, Jiří Černý, Runštuk, Pičman, Krejčí, Michálek, Tomášek, Čermák, Kvaček, Pokorný, Macek, Malík a Buranský. Ti všichni jsou v historických análech hradecké kopané zapsáni zlatým písmem. Jako mistr ligy se Hradec dostal následující sezónu až do čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí a utkal se 6. dubna 1961 před neuvěřitelnou návštěvou 130 000 diváků na slavném Nou Campu se slavným FC Barcelona. Odveta pak následovala na pražském Strahově.

Pamětníci jistě vzpomenou na 6. červen 1960, kdy se rozhodlo o tomto cenném úspěchu na stadionu u nemocnice v duelu Spartaku Hradec Králové vers. Slovan Nitra (výsledek 4:0). Spartak Hradec se stal mistrem ligy, posléze se mohutný a jásající průvod vydal směrem na Ulrichovo náměstí k hotelu Avion.

Jiří Hledík jako žák a dorostenec působil ve Slavoji Pardubice (1939 – 1951), poté Křídla vlasti (1952 – 1954), ÚDA Praha (1955), Sparta Praha (1956 – 1958), Spartak Hradec Králové (1958 – 1968). Po odchodu z Hradce hrál dále za Jaroměř, Dvůr Králové a byl hrajícím trenérem B mužů Hradce.

V 1. lize odehrál celkově 230 utkání za týmy ÚDA Praha, Sparta Praha a Spartak Hradec Králové, z toho za hradecké „votroky“ 147 a jako záložník, později stopér evropské úrovně s vynikající hrou hlavou, vstřelil 10 gólů. Reprezentoval naši vlast 28 x za A mužstvo a 3 x za olympijský tým. Jiří Hledík oslavil v loňském roce významné životní jubileum 80 let.


Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha 2010

Mons. ThLic. Dominik DUKA, OP

Duka_web.jpgNarodil se 26. dubna 1943 v Hradci Králové. Po maturitě na gymnáziu v r. 1960 pokračovat ve studiu nemohl, protože jeho otec byl jako účastník západního odboje v 50. letech vězněn. Vyučil se strojním zámečníkem a na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích se mu podařilo dostat až po vojenské službě. Ještě za studia vstoupil v r. 1968 tajně do dominikánského řádu, tehdy u nás zakázaného, a přijal řádové jméno Dominik. V r. 1970 přijal kněžské svěcení, ale už v r.1975 mu byl odňat tzv. státní souhlas k duchovní správě a nastoupil do zaměstnání jako rýsovač v plzeňské Škodovce. Nadále však vedl tajně intenzivní řeholní život a věnoval se studiu, v r. 1979 získal licenciát teologie na Papežské teologické fakultě ve Varšavě. Za organizování náboženské činnosti mládeže a vydávání samizdatů byl v r. 1981 zatčen a odsouzen pro tzv. maření státního dozoru nad církvemi. I po návratu z vězení v Plzni – Borech, kde se mj. seznámil i s Václavem Havlem, se plně věnoval svému duchovnímu poslání a v r. 1986 byl jmenován, opět tajně, provinciálem Československé dominikánské provincie, kterou vedl až do r. 1998. Po r. 1989 přednášel na teologické fakultě biblistiku a je autorem řady odborných publikací.

V roce 1998 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován 24. sídelním biskupem královéhradeckým a biskupské svěcení přijal dne 26. září 1998. Během svého episkopátu mj. založil Diecézní teologický institut, církevní gymnázium ve Skutči, dokončil rekonstrukci Nového Adalbertina, zřídil Biskupskou knihovnu a obnovil činnost Katedrální kapituly. Je členem Etického fóra ČR, vědeckých rad několika univerzit, Centra biblických studií, Konfederace politických vězňů, redakcí odborných periodik, atd. Je také držitelem řady vyznamenání, z nichž nejvýznamnější je Medaile I. stupně za zásluhy o Českou republiku.

Mimořádně významný je jeho zájem o společenské dění v diecézi a zejména ve městě Hradec Králové, který se projevuje jak v pravidelných setkáních s představiteli veřejné správy, akademické obce, podnikatelské sféry, bezpečnostních složek atd., tak v jeho účasti na organizování společenských akcí a konferencí a odborných seminářů či vydávání publikací, věnovaných církevním městským památkám. Má také zásluhy na neobyčejně dobrých vztazích veřejné správy se všemi křesťanskými církvemi.

Papež Benedikt XVI. ho 13.2.2010 jmenoval arcibiskupem pražským a primasem českým. Mons. Dominik Duka se tohoto nového úřadu ujme dne 10.4.2010.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty