Laureáti výročních cen 2008

Laureát Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci 2008

kpt. MUDr. Zdeněk ŠUBRT, Ph.D.

2008_subrt.jpgkpt. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D., nastoupil ke studiu doktorského studijního programu Vojenská chirurgie na Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové v roce 2005 a v květnu 2008 úspěšně studium ukončil.

Od počátku svého studia byl nasměrován ke společensky a medicínsky významnému a náročnému tématu - chirurgickému řešení nádorů jater novými přístupy. Toto téma jej oslovilo, dokázal jej v rámci experimentálních chirurgických přístupů na zvířeti  dovést až ke klinickým aplikacím v oblasti chirurgie jater. Přitom malignity jater, primární i sekundární povahy, představují v současnosti významný léčebný problém u velké skupiny pacientů a patří mezi zásadní příčiny nemocnosti a úmrtnosti u nemocných s nádorovým onemocněním.

Za dobu svého studia publikoval dr. Šubrt 18 vědeckých sdělení v recenzovaných časopisech a výsledky prezentoval na konferencích doma i v zahraničí s odborným ohlasem. Je zcela neobvyklé u studenta výhradně klinického doktorského studijního programu, aby měl při obhajobě své doktorské disertační práce pět publikací v časopisech s impact faktorem a z toho byl dvakrát jako hlavní autor.

Dosažené výsledky, které jsou obsahem jeho doktorské disertační práce, potvrzují technickou proveditelnost, jednoduchost a bezpečnost dočasného perkutánního balonového uzávěru retrohepatální dolní duté žíly a jeho pozitivní vliv na efektivitu radiofrekvenční ablace jater.

      

Laureát Hradecké sportovní ceny 2008

David KOSTELECKÝ

2008_kostelecky.jpgDavid Kostelecký (*1974) se stal olympijským vítězem letních olympijských her 2008 v Pekingu. Naplnil tak druhý den olympijských soutěží zlatým snem v nevídaném finále, jaké olympijská historie brokové střelby a především disciplíny trap nepamatuje, byl jistým vítězem už tři rány před koncem. Stal se třetím českým střelcem v trapu, který stál na olympijských hrách na stupních vítězů a stal se i držitelem olympijského rekordu.

 David Kostelecký začal střílet ve čtrnácti letech v brněnském středisku mládeže. Nejdříve ale hrál rok tenis v Moravské Slavii Brno, pak v Rajhradě na úrovni okresních přeborů. Jeho prvním trenérem ve střelbě na trap v TSM byl Ernest Bertrámy. Později přešel do oddílu  Komety Brno k trenéru Josefu Machanovi. V roce 1995 se stal juniorským mistrem světa. Byl účastníkem olympijských her v Atlantě a v Sydney, kde obsadil ve finále vynikající 5. místo.

 V červenci 2004 přijal nabídku Armádního sportovního centra Dukla startovat za ASO Dukla Hradec Králové. Systematicky začal spolupracovat se sportovní psycholožkou PhDr. Evou Šauerovou, která postupně převzala i kondiční trénink a trénink střelby. Je cílevědomý, vynikající profesionál, a proto také využil nabídku Armádního sportovního centra Dukla  pro individuální přípravu.

  

Laureát Hradecké múzy 2008

Mgr. Leoš KUČERA

2008_kucera.jpgŠťastný ten, komu se podaří najít místo, kde je nezastupitelný. Pětatřicetiletý patriot z Čeperky, jenž u dva roky žije v Hradci Králové, v minulosti pracoval jako lektor ekologické výchovy, učitel, novinář převážně krajské kulturní přílohy MF DNES a dvakrát podnikl i reportáž do válečných oblastí bývalé Jugoslávie. Před šesti lety se stal ředitelem artového kina CENTRÁL a místopředsedou občanského sdružení Pro-Centrál, které ho provozuje.

 Z krachujícího biografu někdejšího Filmcentra se stalo za pomoci pražského Aera jedno z podstatných center hradecké kultury. Artkino má jedny z nejlepších sčitatelných výsledků, a to nejen z měst, kde kamennému biografu konkuruje velký multiplex. Centrál nabízí nejen kvalitní produkci, tedy klubové náročnější snímky, ale také klenoty zlatého fondu světové kinematografie, a cíleně dbá na projekce pro děti, studenty a seniory nebo na pořádání festivalů, přehlídek a režisérských profilů.

 Loni artkino získalo jako jediné kino v republice cenu Evropské kino roku 2008 od sítě Europa Cinemas za projekce pro mladého diváka. K tomu po sportovních přenosech přidalo do dramaturgie divácky nesmírně vděčné přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku z cyklu MET: Live in HD, čemuž slouží i odpovídající moderní technika, která se – díky podpoře statutárního města i dalších donátorů – stále vylepšuje a která míří k úplné digitalizaci. Samozřejmostí pro Centrál je stylová kavárna …a café pluje, dále besedy, výstavy či koncerty. Loni do kina na všechny produkce přišlo přes sto jeden tisíc návštěvníků.

„Není ideální návod, jak by mělo kino vypadat. Každé je jiné a na jiném místě. Některé věci, které jsme chtěli převzít třeba z Aera, v Hradci Králové nefungovaly a obráceně. Centrál je takový, jaký se nám ho podařilo za ta léta udělat. Tvoří ho nejen personál, který to nemá často se mnou lehké a který asi občas skřípe zuby, ale také lidé, kteří do něj chodí. Ti by skřípat zuby neměli. Pak by už totiž asi nepřišli. To, že jich za rok přijde na všechny naše „výmysly“ přes sto tisíc, je snad dobrou vizitkou“, říká muž s vizí, jenž se mezi českými kinaři stal respektovanou autoritou.

  

Laureát ceny Primus Inter Pares 2009

doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc.

2008_heger.jpgOsobu doktora Leoše Hegera obklopuje záření. U profese rentgenologa, který jako pracovní nástroj využívá paprsky X, to vlastně není až tak neobvyklé. Ale kolem jeho osoby ve skutečnosti nejde jen o měřitelné elektromagnetické vlnění. I dnes, kdy svou původní profesi aktivně nevykonává, si jakýsi druh záření stále nosí s sebou. K emitování záření Röentgenova je podle všeho potřeba obrovské množství energie či síly - u záření „Hegerova“ tomu bude zřejmě stejně.

Leoš Heger celý život pracuje v královéhradecké Fakultní nemocnici. Jako rentgenolog se stal přednostou kliniky, podílel se na zavádění ultrazvukového vyšetřování v kardiologii a pracoval jako vedoucí prvního CT pracoviště v republice. Několikrát také jeho schopností využila prestižní zahraniční pracoviště.

Od roku 1996 je ve Fakultní nemocnici ředitelem. Dál k této funkci není třeba mnoho dodávat. Hospodářské výsledky nemocnice jsou všeobecně dostupné a pak už stačí se po areálu projít a dívat se... více než šedou tvář nemoci ukazuje barevnou tvář pomoci.

Leoš Heger je člověk u vesla, a to nejen obrazně, ale dočista reálně na vodách hradeckých řek. Zasloužil se o vznik královéhradeckého veslařského klubu a své nadšení pro aktivní sport rozšiřuje dál. Má řadu velmi sympatických vlastností, jejichž mimořádnost díky své skromnosti zřejmě sám nevnímá. O to intenzivněji je ale vnímá jeho okolí, a tak i krátké setkání s ním budí v lidech přání mít tohoto člověka za přítele.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty