Laureáti výročních cen 2007

Laureát Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci 2007
Mgr. Helena Kaiserová, Ph.D.

Mgr. Helena Kaiserová, Ph.D. se narodila v roce 1979, vystudovala gymnázium v Bohumíně a po úspěšných přijímacích pohovorech se stala posluchačkou Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Byla vynikající studentkou; v roce 2003 obdržela Cenu děkana Farmaceutické fakulty UK.

Od 3. ročníku pracovala na katedře biochemických věd. Zabývala se kardiotoxicitou anthracyklinových cytostatik – zejména úlohou a rolí specifických enzymů a chemoprevencí poškození srdečního svalu pomocí látek chelatujících železo a flavonoidů. Jednotlivé problémy se později staly tématem diplomové i disertační práce: Preventing anthracycline cardiotoxicity: from iron chelation to carbonyl reductase inhibition. Má velké zaujetí pro vědeckou práci, schopnost soustředit se na daný problém a kriticky interpretovat výsledky. Její výtečné organizační vlastnosti jsou nezbytné pro plánování experimentů. Velmi dobré jazykové znalosti jí umožnily rychlou orientaci v zahraniční odborné literatuře, komunikaci se zahraničními spolupracovníky, přednášení na sjezdech a sympoziích i sepisování publikací pro významné vědecké časopisy.

V roce 2002 získala cenu České farmaceutické společnosti za nejlepší studentskou vědeckou práci.

V průběhu doktorského studia publikovala 11 vědeckých prací (z toho devět prací v renomovaných časopisech s impakt faktorem), prezentovala 13 sdělení na konferencích a sjezdech (8 zahraničních, včetně vyžádané přednášky), byla řešitelkou a spoluřešitelkou tří grantů ministerstva školství a Univerzity Karlovy.
V roce 2007 získala Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy udělovanou pěti nejlepším studentům z celé České republiky za studijní a vědecké výsledky a tvůrčí práci.

Na řešení některých problémů své doktorské práce pracovala půl roku na katedře farmakologie a toxikologie Univerzity v Maastrichtu v rámci evropského programu Erasmus.

Doktorskou obhajobou skončila doktorandské studium v březnu 2007 a v současné době pracuje v Ústavu organické chemie a biochemie AVČR, prestižním vědeckém pracovišti v oboru antivirových léčiv.

  

Laureát Hradecké sportovní ceny 2007
Ladislav ŠKORPIL

2007_skorpil.jpgRok 2007 se stal vrcholem jeho úspěšné trenérské činnosti, s národním mužstvem ČR 21 postoupil do závěrečných bojů mistrovství Evropy, navrátil se k aktivní trenérské činnosti v nejvyšší soutěži ČR v mužstvu Slovanu Liberec.Snad sudičky mu do kolébky daly vlastnosti, které ho provázejí po celý dosavadní život a jsou vyjádřené úslovím: "Chceš-li býti mistrem světa, začni u sebe."

Fotbal miloval od dětství, začal jako každý kluk v mužstvech žáků, pak v dorostu a posléze v mužstvech mužů. Jeho prvním klubem byla RH Hradec, která se pohybovala ve špici krajských soutěží.

Po návratu ze základní vojenské služby se zařadil mezi muže RH Hradec. Pro zranění bohužel musel slibnou hráčskou kariéru předčasně ukončit.

Přijal nabídku TJ Spartak Hradec na trénování družstev mládeže a prošel od píky všemi mužstvy. Pracoval nejen na hřišti, ale i v trenérských radách krajského fotbalového svazu, úzce spolupracoval s regionálním tiskem na úseku dorostenecké ligy a každou neděli připravoval pro celou republiku výsledkový servis a tabulky.

Jeho schopnost komunikace a odborné zkušenosti jej přivedly až na post trenéra státní reprezentace mužstev mládeže. Sázka na mladé byla vždy jeho krédem a mnoho svěřenců ze své líhně přivedl do řad národních mužstev juniorů, dorostu i dospělých.

Vystudoval tělovýchovný institut a stal se trenérem 1. třídy, což později rozšířil na mezinárodní licenci. Na ligovou scénu vstoupil v rodném Hradci Králové, kam se později dvakrát vrátil, když na další trenérské dráze se vystřídaly DAC Dunajská Streda, Dukla Praha (postup do 1. ligy), Slovan Liberec (titul mistr ČR 2001/2), česká reprezentace do 21 let a opět návrat do Liberce.

I když léta pracoval mimo region Hradec Králové, je Ladislav Škorpil stále věrným Hradečanem. Jeho popularita jej vynesla i na post hradeckého zastupitele.

  

Laureát Hradecké múzy 2007
Mgr. Jan PĚTA

2007_peta.jpgMgr. Jan Pěta byl nominován za mimořádný přínos městu v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, za dramaturgii literárních pořadů a besed s významnými osobnostmi v cyklu „Literární čaje o páté“ a získání ceny ministra kultury České republiky  „Knihovna roku 2007“. Státní cena Knihovna roku je nejvyšší ocenění, jakého může knihovna dosáhnout.

Cenu Knihovna roku, kterou v roce 2007 získala Knihovna města Hradce Králové, uděluje u příležitosti Týdne knihoven Ministerstvo kultury ČR za mimořádný přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Pomyslné vavříny si královéhradecká knihovna odnesla za projekt „Šablona webu pro malé knihovny“. Jedná se o koncept systému, ve kterém si mohou knihovny vytvořit vlastní internetové stránky, a tyto si následně přizpůsobit podle svých představ a potřeb.
Když v roce 1970 nastoupil Jan Pěta jako čerstvý absolvent Masarykovy univerzity v Brně jako brigádník do tehdejší Krajské knihovny, nepomýšlel na to, že s touto institucí spojí celý svůj profesní život a  prožije spolu s ní téměř čtyři desetiletí její historie. Od roku 1992 zastával funkci ředitele Knihovny města Hradce Králové. Ta za jeho vedení získala ve městě nezastupitelné postavení, vysokou vážnost a prestiž v očích kulturní veřejnosti.

V roce 1991 byl ministrem kultury jmenován do Ústřední knihovnické rady, podílel se na zpracování nového knihovního zákona. V roce 2003 mu byla za práci v oboru knihovnictví udělena Medaile Z. V. Tobolky. Je členem širších redakčních rad knihovnických a kulturně historických časopisů a sborníků, autorem oborových publikací a článků, sestavil několik bibliografií a podílel se na scénářích literárních výstav v Hradci Králové.

Žádné jakkoli prestižní ocenění či vyznamenání přesto nedokáže charakterizovat noblesní osobnost tohoto laskavého a kultivovaného člověka. Snad nejlépe jej vystihují slova odůvodňující jeho nominaci na titul Královéhradecký Evropan v roce 2004. Jan Pěta se kandidátem na tento titul stal proto, že se nikdy nezpronevěřil svému přesvědčení o důležitosti podporovat na prvním místě vysokou morální úroveň ve všech oblastech lidského snažení.

  

Laureát ceny Primus Inter Pares 2008
Ing. Jiří SOUKUP

2007_soukup.jpgVšestranný atlet, stále aktivní sokolský sportovec, publicista, milovník koní a příznivec umění – tím vším je Hradečan Jiří Soukup. Za pozornost však především stojí datum jeho narození - 30. června 1927.

Od dětství cvičil a působil v Sokole. Při studiu na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství v Praze se specializoval na zootechniku a chov koní, závodně se věnoval jezdeckému sportu a modernímu pětiboji. V něm se stal reprezentantem ČSR.

Od roku 1987, po přesídlení do našeho města, je dodnes funkcionářem i závodníkem v TJ LIGA 100 a členem oddílu dálkového a zimního plavání Sokola Hradec Králové. Od roku 1994 se zúčastňoval i veteránských atletických šampionátů (1994 Mistrovství Evropy v Athénách, kde si zaběhl maraton na klasické trati z Marathonu do Athén, startoval i na dalších evropských šampionátech ve Švédsku, Dánsku, Španělsku, Itálii). Z loňského Mistrovství světa v atletice veteránů v italském Riccione přivezl dvě bronzové medaile, které získal ve steeplechase na 2 000 m a v cross country na 8 000 m. Nyní trénuje na letošní evropský šampionát veteránů v Lubljani. Účastnil se veřejných závodů s oddílem dálkového plavání a sportovního otužování, v září 2005 byl nositelem sletové štafety, kdy Labe v Hradci přeplaval se štafetový kolíkem připevněným na hlavě.

Jiří Soukup je stále aktivním kurátorem Galerie na mostě a spolupracuje při organizování výtvarného života v Hradci Králové. Je čestným členem Spolku sběratelů a přátel exlibris. Publikuje články o sportu i umění, je zařazen v Almanachu novinářů-seniorů, je uveden ve Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců, v almanachu českých osobností a firem v české části Who is who…?

  

Laureát ceny Dr. Františka Ulricha
Zdeněk KOVAŘÍK

2007_kovarik.jpgZdeněk Kovařík, místopředseda Konfederace politických vězňů ČR a dlouholetý předseda její místní pobočky v Hradci Králové, hradecký rodák a patriot patří k osobnostem, které svým chováním v těžkých dobách společnosti a státu stále přinášejí kladná poselství o odvaze a zodpovědnosti.

Jako mladý skaut se nebál postavit proti totalitě, byl v 19 letech v září 1950 zatčen a ve veřejném procesu pro výstrahu odsouzen na 11 let do vězení. Trest Zdeňka Kovaříka byl třetí nejvyšší z odsouzených. V roce 1954 mu byl trest bez jeho žádosti snížen o šest let. Typické pro tuto dobu bylo, že když jeho rodiče v červenci 1955 požádali o podmíněné propuštění, dostali úřední vyjádření, že „ještě není dostatečně převychován, a proto nemůže být propuštěn“. Toto úřední vyjádření se s ním táhlo celý život a způsobilo potíže v zaměstnání a postihlo následně jeho rodinu.

Po vyšetřovací vazbě, kdy strávil šest měsíců v samovazbě prošel jáchymovskými šachtami, úpravnami uranových rud a tábory „L“, „Nikolaj“ a „Eduard“. Po návratu z vězení ve 24 letech dostudoval průmyslovou školu a následně pracoval jako projektant, konstruktér a revizní technik. Po několika infarktech odešel v 55 letech do trvalého invalidního důchodu.

Nikdy nezatrpkl a svým působením ve veřejném životě nejen v Hradci Králové, ale i na celostátní úrovni jde i ve svých 77 letech stále příkladem.
„Každý mladý člověk by měl mít možnost projít výchovou podobnou skautské výchově, která kladně ovlivní jeho život a naučí ho odpovědnosti nejen za sebe, ale i za druhé“ – to je krédo Zdeňka Kovaříka.

  

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty