Laureáti výročních cen 2006

Laureát Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci 2006
Ing. Kamil KUČA, Ph.D.

2006_kuca.jpgIng. Kamil Kuča, Ph.D. se narodil v Přerově 8. 2. 1978. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze vystudoval obor organická chemie. Poté byl přijat do postgraduálního studia na tehdejší Vojenskou lékařskou akademii JEP – dnešní Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, kde vystudoval v roce 2006 obor toxikologie.

Ve své práci se zabýval studiem vztahů mezi strukturou reaktivátorů acetylcholinesterázy (antidot užívaných při otravách nervově paralytickými látkami či pesticidy) a jejich biologickou aktivitou. Jedná se o vysoce aktuální problematiku, jejíž výsledky se promítnou do zlepšení ochrany před účinkem těchto látek, které by mohly být zneužity teroristy, jak ukázaly teroristické útoky na japonské metro v Tokiu v roce 1995 a rok před tím v Matsumotu.

Během své práce připravil některé zcela nové reaktivátory acetylcholinesterázy, kterou jsou v současnosti celosvětově testovány (USA, Korea, Spojené arabské emiráty, Chorvatsko, Německo, Švédsko, Maďarsko, Turecko, Brazílie, atd.). Látky K027, K033 a K048 syntetizované v rámci jeho disertační práce úspěšně prošly i in vivo experimenty (Česká republika, Chorvatsko a Spojené Arabské Emiráty) a jsou zvažovány jako potenciální antidota pro případ otrav nervově paralytickou látkou tubunem či organofosforovými pesticidy. V současné době se připravuje jejich patentování.

Mimo očekávané schopnosti samostatně vědecky pracovat prokázal i schopnost vést výzkumný tým, který sám sestavil a připravil pro něj program. Důkazem unikátnosti jeho práce je, že velké množství jak syntetických, tak in vitro toxikologických prací opublikoval v prestižních zahraničních časopisech.

Po získání titulu Ph.D. zůstal na Fakultě vojenského zdravotnictví, kde se věnuje vývoji nových antidot proti nervově paralytickým látkám a pesticidům. Je řešitelem či spoluřešitelem pěti výzkumných projektů. Dále publikuje v zahraničních periodicích a prezentuje své výsledky na tuzemských a zahraničních konferencích.

Jeho vědecká činnost byla oceněna již několika cenami. Asi nejvyšším ohodnocením jeho práce bylo jmenování jeho osoby (ačkoliv je mu jen 29 let) členem ediční rady (Editorial Board) prestižního anglického časopisu Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry.

  

Laureát Hradecké sportovní ceny 2006
Jana BLAHOVÁ

2006_blahova.jpgKrálovehradecká rodačka Jana Blahová (*1984) je studentkou 3. ročníku Filozofické fakulty Univerzity Pardubice - obor religionistika.

Rychlostní kanoistice v oddílu TJ Sokol HK se začala věnovat v roce 1996 pod vedením trenéra Jana Skalického. Je mnohonásobnou držitelkou titulů mistryně České republiky ve všech věkových kategoriích. V roce 2001 vybojovala bronzovou medaili na MS v brazilské Curitibě. V roce 2002 získala stříbrnou a bronzovou medaili na ME v Záhřebu. V tomto roce se stala také vítězkou juniorské regaty v Piešťanech a rovněž vyhrála i závod Olympijských her nadějí. V roce 2003 byla jako naše nejlepší kajakářka nominována do Atlanty, kde obsadila 11. místo na trati 500 m. Postup na olympijské hry 2004 ji unikl pouze o 0,3 s.

Sezona 2006 byla ve znamení velkých úspěchů. Získala tři tituly mistryně ČR, 3. místo na Světovém poháru v Duisburgu, 4. a 5. místo na mistrovství Evropy v Račicích (ČR), 2. a 3. místo na ME do 23 let v řeckých Aténách a 2. místo na mistrovství světa v maďarském Szegedu. Je to nesmazatelný zápis do historie ženské kanoistiky, tato medaile byla získána po 68 letech. V současné době se připravuje na novou závodní sezonu, jejímž vrcholem bude nominace na Olympijské hry 2008 v Pekingu, v srpnu ji ještě čekají předolympijské hry v Číně.

Jana Blahová je reprezentantkou České republiky a na Hradeckou sportovní cenu byla již nominována za rok 2003.

   

Laureát Hradecké múzy 2006
Královéhradecký dětský sbor JITRO

2006_skopal.jpgVaším vystupováním jste udělali mnoho pro porozumění mezi národy, vaše vystoupení byl nezapomenutelný zážitek, tekly nám slzy dojetím, byli jsme pyšní, že máme takové zpěváky“ – takové jsou ohlasy českých krajanů žijících v zahraničí na loňská vystoupení Královéhradeckého dětského  sboru JITRO. Od jeho založení v  roce 1973 jím prošly tisíce dětí, v současné době se dospělí absolventi vracejí, aby se podíleli na činnosti Smíšeného pěveckého sboru JITRO. Královéhradecký dětský pěvecký sbor JITRO se stal jedním z nejlepších současných českých, ale i světových dětských sborů. Toto postavení získal vítězstvím v řadě národních i mezinárodních soutěží. Odbornými kritikami je označován jako nejlepší dětský sbor v České republice, v červenci 2006  dosáhl mimořádného ohodnocení na Sborové olympiádě ve dvoumilionovém čínském městě Xiamen na pobřeží Taiwanu.

Olympiáda pěveckých sborů je prestižní celosvětová soutěž pěveckých sborů,  reprezentuje 250 milionů hudebníků sdružených do tří milionů sborů celého světa. V pořadí 4. olympiáda se uskutečnila za účasti 25 000 zpěváků, Královéhradecký dětský sbor Jitro, v počtu 35 zpěváků, soutěžil ve čtyřech kategoriích - dětské sbory, duchovní hudba, současná hudba a lidová píseň. Získal tři zlaté a jednu stříbrnou medaili, nejlepší medailový zisk v rámci celé olympiády. 

Koncertní sbor každoročně uvádí více než 100 koncertů, a to především v zahraničí. Technická vyspělost a umělecký výkon tělesa inspiruje i významné hudební skladatele, kteří dlouhodobě s Královéhradeckým dětským sborem JITRO spolupracují, Otmara Máchu, Petra Ebena či Jana Jiráska. V roce 2005 sbor uvedl ve spolupráci s japonskými umělci rozsáhlou kantátu Věčná duha na téma Hirošima, kterou nastudoval v originále, premiéry se zúčastnil autor Yukitake Nakamura. Umělecká činnost sboru je doplňována nahráváním zvukových nosičů. V současné době  sbor dokončuje nahrávky pro nové CD  skladeb současného hudebního skladatele Petra Ebena.

Zakladatelem a  uměleckým vedoucím sboru je prof. Jiří Skopal, CSc., v roce 2000 oceněný výroční cenou města Primus inter pares.

  

Laureát ceny Primus Inter Pares 2007
Ing. Zdeněk PETŘÍK

2006_petrik.jpgIng. Zdeněk Petřík vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 1979 nastoupil k Východočeským státním lesům a v roce 1991 byl Úřadem města Hradce Králové pověřen identifikací a soustředěním historického lesního a rybničního majetku města. Byl jmenován ředitelem nově založené příspěvkové organizace Městské lesy Hradec Králové s úkolem nejen zajistit tuto organizaci personálně a ekonomicky, ale také vytvořit funkční model správy lesa zabezpečující i mimoprodukční funkce. To se mu podařilo v nejkratší možné době. Již v druhé polovině roku 1991 byly městské lesy cílem návštěv desítek zástupců měst a obcí i budoucích správců městských lesů, kteří měli zájem o prvé zkušenosti s předáváním majetku od státu. Právě při těchto schůzkách vznikla myšlenka založit dobrovolné sdružení, které by hájilo zájmy nestátních vlastníků lesů – SVOL. Zdeněk Petřík je jedním za zákládajících členů tohoto sdružení a od roku 1992 jeho místopředsedou.

Královéhradecké městské lesy byly známy vysokou úrovní spravování již před sto lety a sám Ing. Zdeněk Petřík navazuje na tradici předválečných lesních radů. Ačkoliv přebíral lesy v době, kdy na mnoha hektarech ještě leželo kalamitní dřevo z vichřice z roku 1988, zanedlouho se z lesů staly ukázkové prostory, které jsou častým cílem lesnických exkurzí, a to i zahraničních. O jejich stavu svědčí také skutečnost, že 620 hektarů lesa bylo zaneseno do katalogu příkladových objektů tzv. přírodě blízkého pěstování lesa.

Dobré hospodaření Městských lesů dokazují mnohé investiční akce jako jsou úpravy cest, rybníků, písníků, služebních domů, apod. Na tyto akce si společnost vydělává sama a nezatěžuje tak městský rozpočet, což byla jedna ze základních podmínek při jejím založení. Daří se tak spojovat ekonomicky výkonné hospodářství s utvářením lesa jako oddychového zázemí obyvatel městské aglomerace.

Ing. Zdeněk Petřík je členem a od roku 2001 i místopředsedou výkonného výboru České lesnické společnosti Pro Silva Bohemica. Vedle odborné činnosti lesnické působí i ve Světovém nadačním klubu Rotary, distriktu Hradec Králové. Je velmi aktivním, činorodým člověkem, který zároveň vyniká svou zodpovědností. Zaváže-li se k funkci nebo činnosti, vždy ji vykonává s maximálním nasazením.

  

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty