Laureáti výročních cen 2005

Laureát Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci 2005

MUDr. Tomáš SOUKUP

2005_soukup.jpgMUDr. Tomáš Soukup se narodil v Liberci 28. 2. 1980. V Hradci Králové studoval obor všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a již v průběhu studia projevil mimořádný a všestranný zájem o biomedicínskou problematiku. Zapojil se do řešení několika výzkumných úkolů v rámci studentské vědecké odborné činnosti na Ústavu histologie a embryologie LF HK, Ústavu anatomie LF HK a oddělení neurochirurgie nemocnice v Liberci. Výsledky své práce pravidelně a úspěšně prezentoval na fakultních studentských vědeckých konferencích, ale také v zahraničí v rámci studijních pobytů (Wagner-Jauregg Nervenklinik Linz a opakovaně University of Hong Kong). Za mimořádné výsledky získal v r. 2001 Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských vysokých škol. Za své výsledky v oblasti studia změn páteřních vazů obdržel v r. 2003  cenu Zdravotnických novin.

Po promoci v  r. 2004 nastoupil na Lékařskou fakultu UK na Ústav histologie a embryologie  a zapojil se především do práce v Laboratoři tkáňových kultur, která se zabývá studiem tkáňově specifických kmenových buněk . Zahájil postgraduální studium zaměřené na kultivaci a charakteristiku lidských mezenchymových kmenových buněk. Díky obrovskému nasazení se mu v poměrně krátké době podařilo zavést a porovnat několik protokolů na izolaci kmenových buněk z kostní dřeně, lymfatických uzlin a zubní pulpy a získat tak pozoruhodné výsledky a připravit je k publikaci. Své výsledky prezentoval na řadě odborných setkání a získal s nimi mj. i 1. místo fakultního kola a 3. místo nadnárodního kola soutěže o nejlepší práci v teoretických oborech na 2. lékařské postgraduální konferenci pořádané v Hradci Králové v r. 2005. Koncem r. 2004 se stal asistentem Ústavu histologie a embryologie LF HK a plně se zapojil i do výuky pregraduálních studentů medicíny.

MUDr. T. Soukup je členem České anatomické společnosti, České histo- a cytochemické společnosti, České společnosti pro analytickou cytologii, České lékařské komory a Euroepean Society for Artificial Organs.


Laureát Hradecké sportovní ceny 2005

Stanislav ŘEZÁČ

2005_rezac.jpgStanislav Řezáč (*1973), člen lyžařského oddílu ARECO SKI Hradec Králové, v současnosti nejlepší dálkový běžec na lyžích na světě. Dříve člen Dukly Liberec, účastník mistrovství světa v Ramsau v  r. 1999.

Přestože se již 6 let specializuje na dálkové běhy, dokáže vítězit i ve sprintu a v závodech na 10, 15 a 30 km. Je několikanásobným mistrem České republiky na 15, 30 a 50 km. V klasické technice na dlouhé tratě nemá v současné době v České republice rovnocenného soupeře.

Již pátým rokem se účastní nejprestižnější lyžařské běžecké soutěže na světě – série závodů Worldloppet, tzv. FIS Maraton Cup. Každý závod je v jiném státě (v ČR je to Jizerská padesátka), přičemž nejkratší trať měří 45 km (Engadin maraton ve Švýcarsku) a nejdelší je 90 km (Vasův běh ve Švédsku). A právě v  sezóně 2004/2005 zvítězil Stanislav Řezáč ve zmíněném FIS Maraton Cupu a stal se tak mistrem světa v dálkových bězích se ziskem 385 bodů.

V uplynulé sezóně vyhrál maraton v Číně (tzv. malý Vasův běh), dále Marcialongu v Itálii, 70 km dlouhý závod v údolí Val di Fiemme. Na Jizerské padesátce skončil třetí, dále vyhrál běh krále Ludvíka na 50 km v Oberammergau v Německu a prestižní závod 54 km Birkebeinerrennet v Norsku. V Kanadě na 53 km trati Keskinada Loppet zvítězil hned 2x, a to v klasické i ve volné technice. Celkem 8x stál na stupních vítězů, z toho 6x na stupni nejvyšším.

Stanislav Řezáč závodí již pátou sezónu za ARECO SKI Hradec Králové, řadí se k současným nejlepším lyžařům běžcům; Kateřině Neumannová, Lukáši Bauerovi a Martinu Koukalovi.

V roce 2003 doběhl na třetím místě v nejslavnějším 90 km závodě – Vasově běhu ve Švédsku,  v roce 2005 ho připravil o vítězství  hromadný pád necelý kilometr před cílem a v letošním roce obsadil 4. příčku.

Jeho jméno je známé nejen v České republice a ve Skandinávii, ale i celé světové lyžařské veřejnosti. Kromě vlastnímu závodění se věnuje i lyžařům mladších kategorií, jimž předává své bohaté zkušenosti.


Laureát Hradecké múzy 2005

Mgr. Radek BLÁHA

2005_blaha.jpgMgr. Radek Bláha je navržen na Hradeckou múzu za rok 2005 za činnost, která není obvyklá při posuzování uměleckých výkonů, ale jež je úzce spojena s kulturou města, kulturou jeho obyvatelstva a historií jeho osídlení, s kulturní činností, která má hluboký výchovný a osvětový význam. Mgr. Radek Bláha jako erudovaný archeolog učinil vynikající archeologické objevy při stavebních pracích na novém administrativním centru Královéhradeckého kraje v areálu bývalého pivovaru. Mezi nimi jsou dva nejvýznamnější objevy, a to objev pozůstatků pravěkého valového opevnění z mladší doby bronzové, včetně terénních stop vnitřní konstrukce (dochovaná výška až 2,5 m) a části opukové parkánové hradby s podkovovitou baštou z 15. – 16. století.

Zejména objev pravěkého valového opevnění je nejstarším dosud známým dokladem existence lidského osídlení území dnešního města. Těmto dvěma loňským významným objevům předcházely jeho mnohé výzkumy v minulých v letech, zejména na území stávající městské památkové rezervace v historickém jádru města. Tyto výzkumy dokumentují především období středověkého rozvoje slovanského hradiště a následně města Hradce Králové – např. výzkum v objektech rekonstruovaného Klicperova divadla, v lokalitě výstavby rezidence „Šatlava“ v Dlouhé ulici, na tzv. Malém náměstí a v dalších objektech.

Výsledky archeologických výzkumů Mgr. Radek Bláha publikoval a publikuje v odborných archeologických a historických časopisech a sbornících, prostřednictvím rozsáhlé přednáškové činnosti a svou spoluúčastí na výstavách prezentujících archeologické výzkumy jako prostředek poznání počátečních fází středověkého vývoje města Hradce Králové.


Laureát ceny Primus Inter Pares

PhDr. Zdena LENDEROVÁ

2005_lenderova.jpgPhDr. Zdena Lenderová, dlouholetá etnografka Muzea východních Čech, odborně a organizačně připravila a zajistila již 16 ročníků Muzejních adventních trhů, které jsou důsledně zaměřeny na prezentaci tradičních rukodělných technik ve specifické konfrontaci s expozicemi královéhradeckého muzea. Akce se současně stala prostředkem k uchování těchto tradic a technologií.

Ve své odborné práci se dr. Lenderová zaměřuje zejména na dějiny hmotné kultury a životního stylu 19. a první poloviny 20. století a výsledky svých výzkumů využívá kromě jiného i k soustavné propagaci architektonického vývoje města Hradce Králové, především tvorby Jana Kotěry, Josefa Gočára a dalších významných architektů podílejících se na vytvoření unikátního fenoménu tzv. salonu republiky.

Specifickou formou její práce je již několik desítek komentovaných prohlídek rekonstruované muzejní budovy, národní kulturní památky, a to jak pro laickou, tak pro odbornou veřejnost domácí i zahraniční, včetně spolupráce při natáčení dokumentárních filmů o Hradci Králové.

Další velmi významnou složkou její činnosti byla realizace  neobvyklých muzejních výstav, z nichž velkého ohlasu, a to v celostátním měřítku, se dostalo zejména expozici kolekcí historických dětských kočárků či klobouků 19. a 20. století. Jejím dílem je i expozice o tvorbě Jana Kotěry, spolupráce na výstavách historických betlémů  apod. Ve výstavní tvorbě prokazuje výjimečnou schopnost uchopení zajímavého tématu a mimořádný cit pro zajímavou prezentaci autentického historického  materiálu.

Je rovněž autorkou publikace o historických betlémech Čech, Moravy a Slezska, ve spolupráci s Jiřím Zikmundem a dalšími spolupracovníky připravila již tři svazky ediční řady Fotoalbum města Hradce Králové, z nichž některé získaly významná ocenění na různých výročních soutěžích a knižních veletrzích.


Laureát Ceny Dr. Františka Ulricha

prof. MUDr. Zdeněk NOŽIČKA, DrSc.

2005_nozicka.jpgProf. MUDr. Zdeněk Nožička, DrSc. se narodil 27. prosince 1932 v Turnově. V Hradci Králové žije od roku 1939. Maturoval v roce 1952 na gymnáziu J. K. Tyla. Po promoci na lékařské fakultě roku 1958 pracoval 4 roky na neurologii v Náchodě. Od roku 1962 dosud nepřetržitě pracuje na Fingerlandově ústavu patologie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Ve své odborné práci se věnoval zejména vyšetřování orgánových protilátek v séru nemocných pacientů. Jím založená laboratoř vyšetřila za 40 let své existence séra více než 200 tisíc nemocných. Jeho další specializací je neuropatologie.

Docentem byl jmenován roku 1979; doktorát věd a profesura mu byly umožněny až po změně režimu v letech 1990 a 1992. Prof. Nožička je vynikajícím odborníkem, vědcem i učitelem, s encyklopedickými znalostmi nejen z patologie a celé medicíny, ale i z jiných vědních oborů. Dosud publikoval více než  240 odborných prací.

Jako učitel i examinátor byl studenty vysoce hodnocen, což se mimo jiné projevilo i v tom, že si ho opakovaně vybrali jako promotora.

V letech 1994 – 2003 byl členem Vědecké rady zdejší lékařské fakulty. Je nositelem zlaté pamětní medaile fakulty. Byl opakovaně zvolen předsedou Spolku lékařů v Hradci Králové; tuto funkci zastává i v současnosti.

Profesor Nožička je hluboce věřící křesťan s vysokými morálními hodnotami, který se nikdy nezpronevěřil obecně lidským i medicínským etickým zásadám.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty