Königgrätz 1866: Hlavní vzpomínkové akce jsou za námi, ale válka ještě neskončila...

1866_perex.jpg [18. červenec 2016]  Vyvrcholení vzpomínkových akcí 150. výročí bitvy u Hradce Králové 1866 se uskutečnilo ve dnech  29. června 2016 - 3. července 2016. V tomto období proběhlo v Hradci Králové, Střezeticích, Máslojedech a na Chlumu několik desítek akcí, které shlédlo celkem kolem 50.000 návštěvníků. Vzpomínkové akce ale neskončily, vždyť konec války probíhal červencovým vyjednáváním a uzavřením příměří 23. července v Mikulově a podpisem mírové smlouvy v Praze (Pražský mír) dne 23. srpna 1866. Zveme Vás nejen k návštěvě výstav Muzea východních Čech ale zejména k návštěvě pomníků a naučných stezek po bojištích z roku 1866.

Shrnutí vzpomínkových akcí

Mezinárodní konference: Prusko-rakouská válka 1866 v optice politických, vojenských, sociálních, hospodářských a kulturních dějin
Ve dnech 29. června až 1. července 2016 se v Muzeu východních Čech uskutečnila mezinárodní konference, připravovaná ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a za účasti význačných oborových kapacit i ze zahraničí.

pomnik_jezdecke_srazky.jpgPomník jezdecké srážky u Střezetic 1866
V pátek 1. července 2016 byl u obce Střezetice odhalen bronzový pomník zdejší jezdecké srážky, která se odehrála ke konci bitvy u Hradce Králové dne 3. července 1866. Sousoší představuje těžce raněného koně a vojáka. Podobu pomníku vytvořil sochař Petr Novák z Jaroměře, jenž se plastikám koní věnuje.

Bitevní scéna „Srážka jezdectva u Střezetic 1866“
Po odhalení pomníku shlédli návštěvníci bitevní ukázku na bojišti Střezetice 1866. V ní se představila téměř stovka jezdců – husaři, huláni a kyrysníci, a také několik set pěšáků a dělostřelců v dobových uniformách s historickými zbraněmi. Předvedli manévr, při němž záložní rakouské jezdectvo mělo zabránit pruským jezdeckým oddílům pronásledovat rakouskou armádu, která ustupovala z Chlumu. V ukázce byl předveden i moment útoku rakouských jezdců v čele s generálmajorem knížetem Windischgraetzem, kterého ztvárnil český herec Václav Vydra.


kardinal_duka.jpgDalší součástí programu byl koncert skupiny „Hradišťan & Jiří Pavlica“, ohňový pochod obcí Chlum, slavnostní bohislužba, kdy v závěru bohoslužby pozdravil přítomné kardinál Dominik Duka, divadelní představení Divadla Drak "U kanonu stál", výstavy v Muzeu východních Čech nebo mimořádný podvečerní program v planetáriu „Co říkaly hvězdy večer před bitvou“.


Bojiště Chlum 1866 - 3. 7. 2016
Ve výroční den se po pietním aktu u Baterie mrtvých a koncertech vojenských kapel shromáždilo v hledištích téměř 35 000 diváků, aby shlédlo velkou bitevní scénu Königgrätz 1866. Více než 700 pěších vojáků, téměř stovka jezdců, 25 kanónů a 1500 kg pyrotechnického materiálu, propracovaná režie, hudební aranžmá, ozvučení a slovní doprovod, to všechno vytvořilo výjimečnou scenérii autentičnosti a emocionálního prožití tragických historických událostí.

bitva_chlum.jpg

Navštivte naučné stezky po bojištích z roku 1866 a po pomnících:

3. Naučná stezka „Josefov – Smiřice – Chlum 1866“
Stezka začíná na vojenském hřbitově v Josefově a končí na Chlumu u Hradce Králové, kde se nacházel střed celé spojené rakousko-saské armády a odkud také řídil bitvu polní zbrojmistr Ludvík Benedek. Je spojovací trasou mezi bastionovou pevností Josefov  a severní částí bojiště u Hradce Králové. Na 15 zastávkách s informačními tabulemi se návštěvník seznámí s událostmi, které předcházeli bitvě u Hradce Králové 3.7.1866, ale i s utrpením prostých lidí, kteří po královéhradecké bitvě pečovali o raněné vojáky. Stezka vede také místy, kde se odehrávaly krvavé boje mezi rakouskými jednotkami II. a IV. armádního sboru a postupující pruskou armádou korunního prince Bedřicha Viléma. Délka trasy je 23,5 km a vede po turisticky  značených cestách a cyklotrasách.

9. Naučná stezka „Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – jižní křídlo“
Zájemci o prohlídku bojiště se zde mohou podrobně seznámit s okolnostmi zahájení bitvy a s událostmi na říčce Bystřici, s vývojem bitvy v dopoledních hodinách, kdy rakouské jednotky odhodlaně hájily svá postavení mezi Lípou a Dohalicemi, i s úlohou saského armádního sboru korunního prince Alberta - spojence Rakušanů. Turista zhlédne velké množství památek, seznámí se s historií těch nejvýznamnějších a prostřednictvím autentických záznamů z kronik se pomyslně přenese do roku 1866. Naučná stezka začíná v Cerekvici n. B. a končí v obci Rozběřice nedaleko Památníku 1866 na Chlumu. Její trasa měří 43 km a obsahuje 26 zastávek.

10. Naučná stezka „Centrální bojiště Chlum“
Stezka provází návštěvníky po centrální části bojiště u Hradce Králové obcemi Chlum, Lípa a Rozběřice.  Na jednotlivých zastávkách je návštěvník seznámen s podrobným průběhem bitvy u Hradce Králové a s nejvýznamnějšími památkami, jako jsou Ossarium, Mauzoleum, Baterie Mrtvých, Pruský hřbitov nebo pomník 4. pěšího pluku Hoch und Deutschmeister. Naučná stezka byla zřízena v roce 1999 a do roku 2008 by měla proběhnout její celková rekonstrukce. Okruh začíná a končí na Chlumu u Válečného muzea 1866 a měří 10 km. Stezka má 21 zastávek.

11. Naučná stezka „Les Svíb“
Začíná v obci Čistěves a vede lesem Svíb, ve kterém se 3. července 1866 odehrávaly krvavé boje mezi pruskými a rakouskými vojáky. Zde se nachází tzv. Alej mrtvých lemovaná desítkami kamenných pomníků a hromadných hrobů označených kovovými kříži s letopočtem 1866. Ze Svíbu k figurálnímu pomníku Polního myslivce, který je jedním z nejkrásnějších pomníků na královéhradeckém bojišti. Naučná stezka měří 10 km a obsahuje 21 zastávek je vhodná pro pěší a cyklisty.

12. Naučná stezka „Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – ústup rakouské armády“
Na nábřeží Labe proti Muzeu východních Čech v Hradci Králové začíná Naučná stezka „Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – ústup rakouské armády, která je zároveň cyklostezkou spojující město Hradec Králové s největším bojištěm prusko-rakouské války roku 1866. Vede částečně po nové cyklostezce Hradec Králové  - Kuks až do obce Lochenice, kde se odbočí na Neděliště, pokud se zvolí cíl cesty bojiště na Chlumu nebo přes Sendražice a končí v Hořiněvsi.
Návštěvníky stezka zavede na místa závěrečných fází bojů, ale i na vojenský hřbitov na Pouchově. Délka trasy Hradec Králové - Chlum  je 18,5 km s 11 zastávkami s informačními tabulemi. Trasa s cílem v Hořiněvsi má 9 zastávek s informačními tabulemi a měří 18 km.

Mapa naučných stezek ke stažení zde.

mapa_HK_Chlum_web.jpg

Pomníky

V blízkém i vzdálenějším okolí muzea lze dnes navštívit více než čtyři stovky pomníků, jež představují zajímavou kolekci válečných památek evropského významu.

Mezi nejvýznamnější patří v obci Chlum tzv. Baterie mrtvých, Osárium (kostnice) s pseudogotickým sarkofágem a mohutným litinovým křížem, kterou hlídají dva vápencoví lvi, pruský hřbitov, pomník rakouského I. armádního sboru nad tzv. úvozem mrtvých, hřbitov u kostela Proměnění Páně, monumentální mauzoleum s kaplí. V Rozběřicích pomníky u Šrámova kříže, sousoší zvané Deutschmeister na návsi u rybníka a skupina pomníků na Hejcmance.

Největší koncentrace pomníků se nachází v lese Svíb. Kromě stovky křížů s letopočtem 3/7 1866 nebo pouze 1866 a menších či větších pomníků patří mezi nejkrásnější pomníky polní myslivec u vstupu do lesa od Čistěvsi, pískovcový pomník umírajícího Římana na severním okraji a celá řada dalších praporních a plukovních pomníků převážně podél tzv. Aleje mrtvých a jihovýchodního okraje lesa.

Baterie_mrtvych_1.jpg ossarium_chlum.jpg

(Zdroj: Letní speciál 2016, Königgrätz 1866)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty