Fotografická soutěž INSPIRACE KYTICE

Ilustrační fotografie královéhradeckého nábřeží Knihovna města Hradce Králové a Muzeum východních Čech vyhlašují v rámci projektu ERBENOVA ZLATÁ NIT fotografickou soutěž s názvem INSPIRACE KYTICE. Nechte na sebe zapůsobit nostalgickou náladu balad z Erbenovy Kytice; ukažte, jak vás inspiruje literární text, jak vnímáte své okolí a zachyťte hledáčkem fotoaparátu jedinečnou situaci či okamžik.

Vyhlášení soutěže: 1. března 2011 Uzávěrka soutěže: 30. září 2011

  

PODMÍNKY ÚČASTI

a) účastnit se mohou neprofesionální fotografové všech věkových skupin

b) do soutěže je možno posílat fotografie inspirované textem z Erbenovy Kytice – momentky i fotomontáže

c) do soutěže je možné přihlásit maximálně 13 snímků jednoho autora, které nebyly dosud nikde publikovány

d) fotografie odevzdávejte v běžných formátech (jpg, tif, apod.)

e) účastí v soutěži autor souhlasí s bezplatným uveřejněním svých fotografií na stránkách www.knihovnahk.cz a www.muzeumhk.cz ; z vybraných snímků bude pořízena veřejně přístupná výstavní kolekce

f) pořadatel si vyhrazuje právo na další využití oceněných fotografií k propagačním a výstavním účelům

  

ODEVZDÁNÍ FOTOGRAFIÍ

a) osobně - na CD nosiči, spolu s přihláškou, na obálku uveďte "INSPIRACE KYTICE"

  • v Knihovně města Hradce Králové (Tomkova 177),
  • v Muzeu východních Čech v Hradci Králové (Eliščino nábřeží 465),
  • nebo na některé z poboček KMHK: Eliščino nábřeží, Kukleny, Moravské Předměstí - A, Malšovice, Moravské Předměstí – B (Médium), Pražské Předměstí, Nový Hradec Králové, Labská, Slezské Předměstí 

b) poštou - na CD nosiči, spolu s vyplněnou přihláškou – na obálku uveďte "INSPIRACE KYTICE" na adresu: Knihovna města Hradce Králové, Tomkova 177, 500 01 Hradec Králové

c) na úložišti fotografií - fotografie uložte na běžná internetová úložiště

(např. http://uloziste.com , http://uloz.to , http://www.rajce.idnes.cz aj.) a poté zašlete odkaz úložiště (příp. heslo) spolu s přihláškou v elektronické podobě na e-mail: kytice@knihovnahk_cz . Zpětným e-mailem vám potvrdíme přijetí fotografií.

  

HODNOCENÍ

Práce vyhodnotí odborná, pořadatelem jmenovaná porota, která navrhne udělit ceny v níže uvedených kategoriích. Ceny budou výhercům předány v rámci slavnostní vernisáže výstavy.

  

Kategorie:

  1. děti do 10 let
  2. děti 10 - 15 let
  3. mládež, studenti, veřejnost 15 – 20 let
  4. veřejnost nad 20 let bez omezení

Vyhodnocení soutěže, vernisáž výstavy a předání cen vítězům se uskuteční začátkem prosince 2011 v sále Muzea východních Čech. Všichni účastníci budou o přesném datu informováni.

Případné dotazy:

Bc. Markéta Poživilová, e-mail: pozivilova@knihovnahk_cz , tel.: 495 075 017, 777 182 470

  

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty