Dny evropského dědictví 17.9.2017

Dny evropského dědictví [29. srpen 2016]  Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších budov, objektů a architektonických památek. Národním tématem pro rok 2017 jsou památky a příroda. Příkladem spojení památek, přírody a architektury jsou v Hradci Králové parky a sady, které neodmyslitelně patří k městu na soutoku.  

V Hradci Králové proběhnou Dny evropského dědictví v neděli 17. září 2017 na téma Procházka po hradeckých parcích a sadech.

V rámci doprovodného programu budou připraveny odborné komentované prohlídky ve vybraných parcích, zpřístupnění pevnostních kasemat, otevření skleníku nebo promenádní koncert v Jiráskových sadech, hra pro děti v Šimkových sadech s Junákem nebo jízdy na dětské železnici v parčíku 5. května.

Doprovodný program bude probíhat mezi 10 -17 hodinou v Jiráskových, Kubištových, Šimkových, Žižkových a Vonešových sadech, v parku na náměstí 5. května, u zdravotní školy a v sadech architekta Lisky. Program bude průběžně aktualizován.

Vstup na doprovodný program v rámci Dnů evropského dědictví je zdarma, vyjma vstupného na dětskou železnici. Změna programu vyhrazena.

Připravena bude také fotosoutěž, kdy třem vylosovaným soutěžícím bude zaslána publikace o Hradci Králové a upomínkové předměty.

U příležitosti Dnů evropského dědictví bude vydán tematický materiál Procházky po hradeckých parcích a sadech, který navazuje na již vydané materiály Procházky po mostech, hodinách, školách, věžích nebo zvoničkách. Všechny materiály budou k dispozici v Turistických informačních centrech na Velkém náměstí, v budově hlavního nádraží nebo v Infocentru na Eliščině nábřeží.

Zde si můžete stáhnout plakát ,leták a program

   

                          Jiráskovy sady    
Sady arch. Lisky

 

 

   

 


Předchozí ročníky Dnů evropského dědictví

https://www.hradeckralove.org/urad/dny-evropskeho-dedictvi-2016-v-hradci-kralove-european

https://www.hradeckralove.org/urad/dny-evropskeho-dedictvi-2015-v-hradci-kralove-european

https://www.hradeckralove.org/urad/dny-evropskeho-dedictvi-2014-v-hradci-kralove-european 

https://www.hradeckralove.org/urad/dny-evropskeho-dedictvi-2013-v-hradci-kralove-european

https://www.hradeckralove.org/urad/dny-evropskeho-dedictvi-2012-v-hradci-kralove 

   

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty