Ztráta dokladů, registračních značek, poškození značek

V případě ztráty, zničení, poškození nebo odcizení registračních značek, technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla, požádá vlastník nebo provozovatel vozidla o vydání nové registrační značky, technického průkazu nebo osvědčení o registraci  silničního vozidla. K provedení úkonů je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.


Proces podání žádosti

Žadatel (jednatel společnosti, zmocněnec nebo pověřená osoba) předkládá předepsanou žádost - v případě registrační značky "Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou", v případě technického průkazu nebo osvědčení "Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu" na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B, kde jsou tiskopisy též k vyzvednutí.

K žádosti musí být přiložen :

  • platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s Potvrzením o občanském průkazu);
  • v případě zmocnění k zastoupení - písemnou plnou moc nebo pověření zaměstnance;
  • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území České republiky, nemá-li provozovatel vozidla trvalý pobyt na území České republiky;
  • technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla - není-li ztracen;
  • osvědčení o registraci vozidla, tzv. "malý TP" - není-li ztracen;
  • zbývající tabulku registrační značky (RZ) - v případě ztráty jedné ze dvou tabulek RZ.

V případě poškození tabulky s registrační značkou nebo poškození registrační značky na přání je možno požádat i o vydání tabulky se stejnou registrační značkou, jaká je na poškozené tabulce. K žádosti přiloží žadatel poškozenou tabulku s přidělenou registrační značkou a tato zůstává na úřadě po celou dobu, než je zhotovena tabulka nová.

Vystavení duplikátu osvědčení o registraci vozidla, tzv. "malého TP" a vydání tabulek s novou registrační značkou (mimo požadavku na vydání tabulky se stejnou značkou za tabulku poškozenou - viz odstavec výše, kdy se čeká na výrobu nové tabulky) je provedeno zpravidla na počkání po splnění všech podmínek žádosti.

Vystavení duplikátu "velkého" technického průkazu je provedeno do 30 kalendářních dnů po splnění všech podmínek žádosti.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty