Ochrana obyvatelstva a požární ochrana

  • 07.001 Žádost o stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, který je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva k dokumentaci staveb pro správní území Statutárního města Hradec Králové (základní, rozšířené, úplné)
  • 07.002 Vyhlášení varovného signálu "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" (základní, rozšířené, úplné)
  • 07.003 Postup občana při vzniku požáru (nebyl-li požár likvidován jednotkou požární ochrany) (základní, rozšířené, úplné)
  • 07.004 Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí (základní, rozšířené, úplné)
  • 07.005 Podmínky požární bezpečnosti při zabezpečení akcí, kterých se účastní větší počet osob (základní, rozšířené, úplné)
  • 07.006 Žádost o požární asistenci členů jednotek Sboru dobrovolných hasičů města Hradec Králové při akcích s větším počtem osob (základní, rozšířené, úplné)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty