Změna jména a příjmení

Ve věci změny jména a příjmení vždy kontaktujte pracovnice matriky.

§ 74 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů o žádosti o povolení změny jména nebo příjmení
rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen
k trvalému pobytu; u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě
trvalého pobytu dítěte

Pro změnu jména a příjmení je třeba předložit:

Změna jména a příjmení nezletilých:

Změna jména a příjmení zletilých (svobodní, příp. rozvedení):

  • písemnou žádost žadatele dle trvalého pobytu
  • rodný list žadatele
  • soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci
  • oddací list
  • občanský průkaz žadatele

Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu (do 6 měsíců po rozvodu manželství):

  • oznámení o přijetí dřívějšího příjmení
  • soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci
  • občanský průkaz žadatele
  • oddací list, pokud ho žadatel obdržel od soudu zpět
  • oznámení se podává u kteréhokoliv matričního úřadu

Správní poplatky:

povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 100,-- Kč
povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 1000,-- Kč

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty