Zásady při ukrytí v domě

 • zapněte rádio a televizi a dbejte pokynů hromadných informačních prostředků
 • připravte si evakuační zavazadlo  
 • vypněte a uzavřete rozvod
  • vody
  • plynu
 • odpojte elektrické spotřebiče, mimo ledniček a mrazniček
 • uzavřete okna a přelepte vnější skla křížem izolační lepicí páskou a oblepte rámy oken
 • vypněte ventilaci a utěsněte ventilační otvory a různé průduchy - odvětrání spižíren, výřezy poštovních schránek ve dveřích, odsavače par, klíčové dírky, spodní části vchodových dveří atd.   
 • zachovávejte klid a zbytečně netelefonujte - telefonní linky potřebují záchranáři
 • omezte pohyb po místnosti kvůli spotřebě kyslíku
 • pokud máte ochrannou masku,  připravte ji k použití a noste ji v pohotovosti
 • odstaňte hořlavé závěsy a předměty
 • na varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA  reagujte bez paniky
 • pohybujte se minimálně v blízkosti oken
 • připravte si trvanlivé potraviny a pitnou vodu na 2 - 3 dny
 • připravte si improvizované hasební prostředky
 • při úniku nebezpečných látek nevyhledávejte úkryt ve sklepních nebo suterénních místnostech!

Poznámka: V průběhu ukrytí můžete dostat pokyny k možnosti jeho krátkodobého přerušení pro doplnění nezbytných zásob.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty