Zásady a doporučení pro investory

"Doporučení Statutárního města Hradec Králové pro investory bytové zástavby na správním území města" a "Obecné zásady Statutárního města Hradec Králové pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města" byly schváleny usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2008/1219 ze dne 7. 10. 2008 a aktualizovány usnesením č. RM/2013/646 ze dne 4. 6. 2013.

Tato stránka je určena všem investorům a stavebníkům na správním území města. Zde odkazované dokumenty slouží jako prvotní podklad pro zpracování projektové dokumentace.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty