Žádosti o informace

Kdo může o informace zažádat
Žadatelem o informace je každá fyzická i právnická osoba.

Jak a kde lze informace získat

Žádosti o informace se podávají ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Písemná žádost v listinné podobě musí být zaslána na adresu:


Magistrát města Hradec Králové

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

elektronicky podaná žádost musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny epodatelna@mmhk_cz nebo prostřednictvím datové schránky bebb2in
 
V případě osobního podání musí být žádost doručena na podatelnu magistrátu města, která se nachází v přízemí levého křídla budovy.

K podání žádosti o informace lze využít tento formulář.

Informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, tzn.:
  • obsah písemného záznamu na listině
  • záznam uložený v elektronické podobě
  • zvukový záznam
  • obrazový záznam
  • audiovizuální záznam

Informací není počítačový program.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty