Zabezpečení požární ochrany při akcích

Informace o povinnostech pořadatelů společenských, kulturních, sportovních akcí za účasti většího počtu návštěvníků pořádaných na území města Hradec Králové pro zajištění požární ochrany.

Zabezpečení požární ochrany při akcích s větším počtem účastníků

Problematiku zabezpečení požární ochrany při akcích s větším počtem účastníků řeší Nařízení Královéhradeckého kraje č.4/2002, které je k dispozici v dokumentech na webu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - http://www.kr-kralovehradecky.cz .

Pro sjednocení zpracování rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany konkrétní akce ve smyslu § 3 odst. 5. citovaného nařízení, byla vydána Obecně závazná vyhláška Statutárního města Hradec Králové č. 2/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob.

OZV č. 2/2011 k dispozici na:

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty