logo_B.JPG

Vzdělávání a kvalifikační rozvoj zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Hradec Králové

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/57.00012

Částka: 3 108 941,28 Kč

Doba realizace projektu: 1. listopad 2010 až 31. říjen 2012

Popis projektu

Projekt podporuje vytváření a prosazování nových nástrojů v praxi magistrátu města na podporu efektivity vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje zaměstnanců. Projekt dostane do praxe fungování veřejné správy inovativní vzdělávání v podobě tzv. komerčních témat (leadership a koučink). Projekt dále podporuje inovaci v systému interního lektorství, na kterou magistrát města již v minulosti přistoupil a chce ji nadále rozvíjet a zlepšovat směrem k tzv. učící se instituci.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je posílení efektivity činnosti magistrátu města a zvýšení odborné přípravy zaměstnanců, zejména manažerů, interních lektorů a klíčových zaměstnanců.
Dále jsou v projektu stanoveny specifické cíle:
- rozvoj nastavených systémů a zlepšování komunikace, spolupráce,
- rozvoj žádoucích odborných a osobnostních kompetencí zaměstnanců,
- rozvoj manažerských kompetencí a leadershipu,
- efektivní šíření znalostí a dovedností.

Cílové skupiny

Projekt má dopad na cca 240 zaměstnanců zařazených do magistrátu města napříč všemi stupni řízení, tzn. ředitelé úřadů, vedoucí odborů, vedoucí oddělení, dále interní lektoři a klíčoví zaměstnanci.

Průběh

Projekt bude realizován prostřednictvím vybraného dodavatele vzdělávacích služeb. Zaměstnanci zařazení do projektu absolvují v různé míře vzdělávání v oblastech:
- vzdělávání rozvoj leadershipu,
- vzdělávání manažerský koučink,
- vzdělávání interních lektorů,
- vzdělávání komunikačních a sociálních dovedností,
- poradenství pro interní analýzy.
Zaměstnanci zařazení do projektu budou rozděleni do skupin po 12 osobách.

Realizace vzdělávacích aktivit bude pro skupiny interních lektorů a klíčových zaměstnanců probíhat v

Hradci Králové. U skupiny manažerů bude vzdělávání realizováno výjezdově mimo Hradec Králové.

Realizátor projektu

Název: Statutární město Hradec Králové

IČ: 00268810

Ulice: Československé armády 408

Město: Hradec Králové

PSČ: 502 00

Kontaktní osoba

Kontakt: Bc. Markéta Holubová, marketa.holubova@mmhk_cz, tel.: 495 707 285
              Mgr. Žaneta Šlamborová, zaneta.slamborova@mmhk_cz

WWW: http://www.hradeckralove.org/urad/oddeleni-personalni

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty