138. Výzva k podání nabídek na VZ malého rozsahu - Vybourání betonové vany ve věži - Vertex

Informační list veřejné zakázky

Evidenční číslo: MMHK/122265/2011/OI/Pro
Druh veřejné zakázky (VZ): malého rozsahu na stavební práce
Předmět VZ: Vybourání betonové vany ve věži - Vertex
Odbor: investiční
Způsob zadání:

zadávací řízení na zakázku malého rozsahu

Datum zveřejnění: 18.07.2011
Lhůta pro podání nabídek do: do 03.08.2011 do 10:00 hodin
Místo podání nabídek: Magistrát města Hradec Králové, třída Československé armády 408, 502 00  Hradec Králové
Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Prokšík tel.: 495 707 684, e-mail: jiri.proksik@mmhk_cz (jiri.proksik@mmhk_cz)

Číslo VZ v IS VZ US:
---
Veřejné otevírání obálek:  není
Přílohy:

doc Výzva - vybourání bet. vany ve věži - Vertex, (383 kB)


Dodavatelé, kteří podali nabídku

Výběr nejvhodnější nabídky

Vybraný dodavatel:

STAKO společnost s ručením omezením, Bieblova 782, 500 03 HK, IČ: 42228468
Datum podpisu smlouvy: 12.9.2011
Číselně vyjádřitelná hodnotící kritéria:
Cena bez DPH: 85 060,60 Kč
Ostatní:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty