99. Výzva k podání nabídek na VZ malého rozsahu na akci "Kanalizační a vodovodní přípojka pro čp. 62 HK - Svinary

MMHK/001075/2011/OI/Pá
Typ zakázky: realizace stavby
Předmět VZ: Kanalizační a vodovodní přípojka pro čp. 62 HK - Svinary
Odbor: investiční
Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu
Datum zveřejnění: 05.01.2011
Datum podání nabídek do: 18.01.2011 do 14:00 hod.
Místo podání nabídek: Magistrát města Hradec Králové, třída Československé armády 408, 502 00  Hradec Králové
Kontaktní osoba:

Soňa Pácaltová, tel.: 495 707 687, e-mail: sona.pacaltova@mmhk_cz

IS VZ US:
Veřejné otevírání obálek: ne
Přílohy:

doc Výzva k podání nabídek na VZ malého rozsahu "Kanalizační a vodovodní přípojka pro čp. 62 HK - Svinary, (161,5 kB)


Výběr nejvhodnější nabídky

Vybraný dodavatel:

NOVOSTAV s.r.o., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové
Datum podpisu smlouvy: 21.2.2011
Cena bez DPH: 56.290,-

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty