127. Výzva k podání nabídek na podlimitní VZ na stavební práce na akci "Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu"

Evidenční číslo: MMHK/091248/2011/OI/Hof
Typ zakázky: VZ podlimitní na stavební práce
Předmět VZ: Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu
Odbor: investiční
Způsob zadání: VZ podlimitní - otevřené řízení
Datum zveřejnění: 25.05.2011
Datum podání nabídek do: 17.06.2011 do 12:00 hod.
Místo podání nabídek: Magistrát města Hradec Králové, třída Československé armády 408, 502 00  Hradec Králové
Kontaktní osoba:

Pavlína Hofmanová, tel.: 495 707 683, e-mail: pavlina.hofmanova@mmhk_cz

IS VZ US:
Veřejné otevírání obálek: 20.06.2011 v 9:00 hodin
Přílohy:

pdf Oznámení o zakázce - Lávka přes Orlici, (416,19 kB)

pdf Dodatečné informace - Lávka přes Orlici, (437,33 kB)

pdf SP - doprava - Lávka přes Orlici, (536,65 kB)

 pdf Dodatečné informace 13.6.2011 - Lávka přes Orlici, (448,66 kB)

 pdf Dodatečné informace 14.6.2011 - Lávka přes Orlici, (544,57 kB)

 

Výběr nejvhodnější nabídky

Vybraný dodavatel:

"Sdružení M-SILNICE/Held&Francke - Lávka přes Orlici"
Datum podpisu smlouvy: 22.07.2011
Cena bez DPH: 21.396.974,- Kč

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty