Významné ohrožující objekty

Název organizace a místo

Charakter provozu

Nebezpečná látka

ČD - Regionální centrum provozu Hradec Králové

Hradec Králové

Přeprava nebezpečného zboží

výbušniny, toxické plyny, hořlavé plyny, kapalné hořlaviny, kyseliny atd.

Statutární město Hradec Králové

Hradec Králové

Zimní stadion

amoniak

EUROICE s.r.o.

Hradec Králové - Březhrad

Chlazený sklad

amoniak

NIVA s.r.o.

Dolní Přím

Výroba sýrů

amoniak

Technické služby

Třebechovice pod Orebem

Zimní stadion

amoniak

Královéhradecká provozní

Hradec Králové

Dezinfekce vody

chlór

Správa nemovitostí

Hradec Králové

Městské lázně

chlór

Fakultní nemocnice

Hradec Králové

Dezinfekce vody

chlór

Pavel Bendák – Linde Technoplyn  Hradec Králové

Prodej technických plynů

hořlavé plyny

UNO – HK

Hradec Králové

LPG stanice a plnění tlakových láhví

propan-butan

Chemopetrol

Litvínov

Přeprava etylénu

etylén

PROFER PLUS

Hradec Králové

Přečerpávání LPG propan - butan

Kingspan

Hradec Králové

Výroba izolačních materiálů n-pentan
 

LPG čerpací stanice

propan-butan

 

Vytápění budov a objektů

propan, propan-butan

 

Přeprava propan-butanu

propan-butan

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty