Výroční zpráva

statutárního města Hradec Králové o poskytování informací za rok 2008 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Statutární město Hradec Králové zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2008.

Počet podaných písemných žádostí o informace celkem: 43

Žádosti vyřizovaly:

  • kancelář tajemníka: 18
  • kancelář primátora: 3
  • odbor hlavního architekta: 5
  • oddělení personální: 3
  • odbor stavební: 8
  • odbor správy majetku: 3
  • odbor životního prostředí: 1
  • odbor správní : 2

Magistrát města Hradec Králové v roce 2008 vydal jedno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace a jedno rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace.
Bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, následně byla informace poskytnuta.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.
Magistrát města neuzavřel při poskytování informací žádnou licenční nebo podlicenční smlouvu.
Byly podány dvě stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace. Jednalo se o administrativní pochybení, informace byly poskytnuty.

Pracovníci jednotlivých odborů magistrátu vyřizují denně ústní žádosti o poskytnutí informací z oblastí souvisejících s jejich činností. Počet těchto žádostí o poskytnutí informací není v souladu s § 13 odst. 3 uvedeného zákona evidován. Obsahem žádostí o informace byl převážně integrovaný parkovací systém města, změna územního plánu v lokalitě Březhrad a otázky sociální oblasti.

Magistrát města Hradec Králové neuplatnil žádnou náhradu nákladů za poskytnutí informací.
Výroční zpráva je zpracována na základě centrální evidence žádostí o poskytnutí informací a podkladů poskytnutých jednotlivými odbory Magistrátu města Hradec Králové a Městské policie.

Dne 1. února 2009

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty