Výroční zpráva

Magistrátu města Hradec Králové o poskytování informací za rok 2007 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Magistrát města Hradec Králové zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2007.

Počet podaných písemných žádostí o informace celkem: 8
z toho: 

  • kancelář primátora: 1
  • oddělení personální: 2
  • odbor stavební: 2
  • odbor školství: 1
  • odbor správy majetku: 1
  • odbor životního prostředí: 1

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.
Z časových důvodů nebyla do konce roku vyřízena žádost o poskytnutí informace v působnosti odboru životního prostředí.
Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.
Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace. Magistrát města Hradec Králové nevedl v roce 2007 žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/1999 Sb.
Pracovníci jednotlivých odborů magistrátu vyřizují denně ústní žádosti o poskytnutí informací z oblastí souvisejících s jejich činností. Počet těchto žádostí o poskytnutí informací není v souladu s § 13 odst.3 uvedeného zákona evidován.

Magistrát města Hradec Králové neuplatnil žádnou náhradu nákladů za poskytnutí informací.
Výroční zpráva je zpracována na základě podkladů poskytnutých jednotlivými odbory Magistrátu města Hradec Králové a Městské policie.

Na postup úředníků nebyla v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů podána žádná stížnost.

Dne 1. února 2008

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty