Výroční zpráva

Magistrátu města Hradec Králové o poskytování informací za rok 2005 podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Magistrát města Hradec Králové zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2005.

Počet podaných písemných žádostí o informace celkem: 7
z toho:

  • oddělení právní: 3
  • oddělení personální: 1
  • odbor správní: 1 
  • odbor majetkový: 1
  • odbor městských organizací a komunálních služeb: 1

Oddělením právním bylo vydáno 1 rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Oddělení právní 1 žádost o informaci odložilo a tuto odůvodněnou skutečnost písemně sdělilo žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 3, písm. b).

Byla podána 2 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Magistrát města Hradec Králové nevedl v roce 2005 žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

Jednotlivé odbory magistrátu vyřizují denně ústní žádosti o poskytnutí informací z oblastí souvisejících s jejich činností. Počet těchto žádostí o poskytnutí informací není v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 uvedeného zákona evidován.

Magistrát města Hradec Králové neuplatnil žádnou náhradu nákladů za poskytnutí informací.

Dne 1. února 2006

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty