Výroční zpráva

Magistrátu města Hradec Králové o poskytování informací za rok 2004 podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Magistrát města Hradec Králové zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2004.

Počet podaných písemných žádostí o informace  celkem: 11
z toho:

  • oddělení právní: 1 
  • oddělení personální: 2
  • odbor hlavního architekta: 1
  • odbor majetkový: 1
  • odbor ekonomický: 5
  • odbor školství, mládeže a sportu: 1

Byla vydána 2 rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace
z toho:

  • oddělení právní: 1
  • odbor hlavního architekta: 1

Odvolání proti rozhodnutí nebyla podána.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Magistrát města Hradec Králové nevedl žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/1999 Sb.

Jednotlivé odbory magistrátu vyřizují denně ústní žádosti o poskytnutí informací z oblastí souvisejících s jejich činností. Počet těchto žádostí o poskytnutí informací není v souladu s § 13 odst.3 uvedeného zákona evidován. Magistrát města Hradec Králové neuplatnil žádnou náhradu nákladů za poskytnutí informací.

Písemné žádosti o poskytnutí informací byly vyřízeny písemnou formou v zákonem stanovených lhůtách.

Dne 1. února 2005

Ing.Otakar Divíšek
primátor města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty