Výroční zpráva

Magistrátu města Hradec Králové o poskytování informací za rok 2003 podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Magistrát města Hradec Králové zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto Výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2003.


Počet podaných písemných žádostí o informace  celkem: 4
z toho:

  • oddělení personální: 2
  • odbor majetkový: 1
  • odbor správní: 1

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace

Magistrát města Hradec Králové nevedl žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/1999 Sb.

Jednotlivé odbory magistrátu vyřizují denně ústní žádosti o poskytnutí informací z oblastí souvisejících s jejich činností.
Počet těchto žádostí o poskytnutí informací není v souladu s § 13 odst.3 uvedeného zákona evidován.
Písemné žádosti o poskytnutí informací byly vyřízeny písemnou formou v zákonem stanovené lhůtě.

Dne 26.února 2004

Ing.Oldřich Vlasák
primátor města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty