Výpis údajů z infomačního systému cestovních dokladů

Vydávání výpisu údajů z informačního systému cestovních dokladů (dále jen ISECD) upravuje zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (§30a).

Žádosti o výpis z ISECD vyřizuje odbor správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, pravé křídlo budovy – přízemí, č.dv. 176

Výpis údajů z ISECD se poskytuje obyvateli staršímu 18 let na základě písemné žádosti údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů.  
Jednou za kalendářní rok jsou požadované údaje poskytovány bezplatně.

K žádosti o výpis údajů z ISECD je třeba předložit

  • platný občanský průkaz
  • žádost (obyvatel vyplní přímo na pracovišti cestovních dokladů)

Správní poplatky
Výpis údajů z informačního systému      50 Kč

Správní poplatek se hradí v hotovosti.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty