Vyhláška č. 7/1998 města Hradec Králové

o cenách pro nucený odtah osobních, dodávkových a malých nákladních vozidel do hmotnosti 2,5 t pro město Hradec Králové

Rada města Hradec Králové se usnesla dne 7.4.1998 dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a ve smyslu oddílu B, položka 1., kód 50.20.32 výměru MF ČR č. 01/98, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, na této obecně závazné vyhlášce:

Článek 1
Stanovení cen pro nucený odtah:

I. Dokončený odtah = 535,- Kč
II. Nedokončený odtah = 378,-Kč
III. Započatý odtah = 218,-Kč
IV. Cena za hlídání vozidla (areál TS HK): za každý započatý den tj. 24 hod. = 40,-Kč

Článek 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.5.1998.

Ing. Martin Dvořák
primátor města Hradec Králové

Ing. Miroslav Zbudil
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty