Vyhláška č. 7/1997 města Hradec Králové

o cenách parkovného na parkovišti u Obchodního domu TESCO v Hradci Králové

Rada města Hradec Králové se usnesla dne 2.12.1997 dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a ve smyslu oddílu B, položka 3. kód 63.11.24 výměru MF ČR č. 01/97, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, na této obecně závazné vyhlášce:

Článek 1
Ceny parkovného na parkovišti u OD TESCO

I. OSOBNÍ VOZIDLO, MOTOCYKL
sazba za 1 hodinu 10,-Kč
sazba za každou další započatou hodinu 15,-Kč

II. DODÁVKY DO 3 TUN + AUTA S VLEKEM
sazba za 1 hodinu 15,-Kč
sazba za každou další započatou hodinu 20,-Kč

III. MOŽNOST DLOUHODOBÉHO PARKOVÁNÍ
po dobu jednoho měsíce:
Předpokladem je parkovací karta 1.600,-Kč/měsíc, při vydání karty na TS HK bude složena záloha (vratná) ve výši 100,-Kč (např. vozidla stánkařů)

IV. NOČNÍ STÁNÍ
od 19,00 hod. příslušného dne do 7,00 hod. následujícího dne 10,-Kč (TS HK nenesou zodpovědnost za vozidlo - pouze placené stání)

Článek 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.1998.


Ing. Martin Dvořák
primátor města Hradec Králové

Ing. Miroslav Zbudil
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty