Vyhláška č. 6/1999 města Hradec Králové

o změně č.1 vyhlášky č. 2/1999 města Hradec Králové

PŘÍLOHA č. 1

VYMEZENÍ TRŽNIC A TRŽIŠŤ

V územním obvodu města se vymezují:

Bod 8) se mění na nové znění bodu:
8) tržiště na nároží ulic Dukelské a Letecké, s časovým omezením do 31.12.2000.

Hradec Králové 22. 12. 1999

Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty