Vyhláška č. 4/2000 města Hradec Králové

o změně č. 3 Vyhlášky č. 2/1999 města Hradec Králové o tržním řádu

Rada města na svém zasedání konaném dne 20. 6. 2000 svým usnesením č. 518/2000 schválila zněnu č. 3 vyhlášky 2/1999 o tržním řádu.

Mění se příloha č. 1 následujícím způsobem:

PŘÍLOHA č.1
VYMEZENÍ TRŽNIC A TRŽIŠŤ

V územním obvodu města se vymezují:

Bod 7) se mění na nové znění bodu:

7) tržiště v ulici S.K.Neumanna u čp. 948 - dvorní část, s časovým omezením do 31. 12. 2001

Účinnost dnem 1. 1. 2001

Hradec Králové 28. 6. 2000


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty