Vyhláška č. 15/1998 města Hradec Králové

kterou se mění vyhláška č. 4/1998 o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Hradec Králové vydává dne § 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu se zákonem č. 149/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách schválilo na svém zasedání, které se uskutečnilo dne 29. září 1998 tuto vyhlášku.

Vyhláška č. 4/1998 o místních poplatcích se mění takto:

Článek 1

1. § 36 odst. 1 zní:

Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj za tři měsíce činí 5.000,- Kč.

Článek 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ing. Jan Doskočil                                                                     
primátor města

Ing. Miroslav Zbudil
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty