Vyhláška č. 1/1996 města Hradec Králové

o spádových obvodech základních škol

Zastupitelstvo města Hradec Králové podle § 16 a § 36, odst. 1 písm. f zákona č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků schválilo svým usnesením ze dne 31.01.1996 obecně závaznou vyhlášku města Hradec Králové o spádových obvodech základních škol tohoto znění:

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Účelem této vyhlášky je stanovit na základě § 14, odst. 1 zákona č.564/1990 Sb.
o státní správě a samosprávě ve školství ve znění zákona č. 139/1995 spádové obvody základních škol zřizovaných městem Hradec králové.

2. Stanovením spádových obvodů základních škol vzniká žáku, na nějž se vztahují
ustanovení zákona č. 29/1984 Sb. o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol ve znění pozdějších změn a doplňků, zejména § 34, právo být přednostně zapsán ve škole ve spádovém obvodu podle místa trvalého bydliště.

Článek 2
Stanovení spádových obvodů

Spádové obvody základních škol jsou pro žáky s trvalým bydlištěm v Hradci Králové stanoveny výčtem ulic nebo městských částí, uvedeným v příloze této vyhlášky.

Článek 3
Školy s rozšířenou výukou

U škol, zařazených do sítě škol a školských zařízení jako školy s rozšířenou výukou některým předmětům od první třídy, nesmí být vytvořením spádového obvodu dotčena jejich činnost. U těchto škol proto musí být otevřena vždy nejméně jedna třída s rozšířeným vyučováním.

Článek 4
Postup při zápisu žáků

O zařazení dětí do základní školy rozhoduje ředitel školy. Při zápisu do tříd bez rozšířené výuky se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Přesahuje-li počet zapisovaných dětí kapacitní možnosti školy, zahájí ředitel školy dohadovací řízení s ředitelem nejbližší základní školy. Při odvolání rodičů proti rozhodnutí ředitele rozhoduje o zařazení dítěte odbor školství, mládeže a tělovýchovy Úřadu města Hradec Králové.

Článek 5
Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.03. 1996.

Ing. Martin D v o ř á k
primátor města Hradec Králové

Ing. Miroslav Z b u d i l
náměstek primátora


Seznam ulic spádové oblasti č. 1 - ZŠ BEZRUČOVA

Baarova
Bezručova
Fráni Šrámka
Gebauerova
Jungmannova
Kampanova
Rašínova třída
Seydlerova
Sokolská - 1370, 125
U Náhonu
Veverkova - 1056, 1112, 1210, 1320, 1321, 1335, 1397

Seznam ulic spádové oblasti č. 2 - ZŠ JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ

Albertova
Boženy Němcové
Březhradská
Čechova Zeyerova
Červený Dvůr Šmeralova
Dykova Šeříková
Erbenova
Farářství
Fibichova
Foersterova
Grégrovo náměstí
Hálkova
Horova
Hrubínova
Hybešova
Ivana Olbrachta
Jasmínová
Jiráskovo náměstí
Jiřího Purkyně
K Potoku
Karolíny Světlé
Kuklenská
Mařákova
Medkova
Na Rybárně
Nový Březhrad
Obvodní
Odlehlá
Opatovická
Pavla Hanuše
Poděbradova
Poštovní
Prokopa Holého
Raisova
Rubešova
Sedláčkova
Sokolovská mimo čp. 1370, 125
Sovova
Třebízského
Turinského
U Hřiště
U Zvoničky
U Lesíka
Václavkova
Veverkova mimo čp. 1056, 1112, 1210, 1320, 1321, 1335, 1397
Všehrdova
Vydrova
Wintrova

Seznam ulic spádové oblasti č. 3 - ZŠ V LIPKÁCH T.G.M.

Chmelova
Československé armády
Děkanské náměstí
Divišova
Dlouhá
Eliščino nábřeží
Franušova
Ignáta Hermana
Jana Koziny
Jiráskovy sady
Karla Tomana
Kavčí plácek
Klicperova
Komenského
Kotěrova
Křižíkova
Ludovíta Štúra
Malé náměstí
Mostecká
Mýtská
Na Hradě
Na Kropáčce
Náměstí Osvoboditelů
Náměstí 5. května
Nerudova
Opletalova
Palackého
Pelclova
Rokycanova
Rokytanského
Smetanovo nábřeží
Soukenická
Šimkova
Škroupova
Špitálská
Tomkova
Karla IV., třída
U Labe
Úzká
V Kopečku
Velké náměstí
Zieglerova

Seznam ulic spádové oblasti č. 4 - ZŠ HABRMANOVA

Antonína Dvořáka Šmilovského
Blažíčkovo náměstí Želivského
Bohuslava Martinů Prokopa Holého
Bezděchova
Břetislavova
Chelčického
Dobrovského
Drahoňovského
Dukelská třída
Habrmanova
Haškova
Herbenova
Hořická
Jana Krušinky
Jatečný plácek
Jičínská
Karla Čapka
Kollárova
Letců
Mikoláše Alše
Na Důchodě
Na Okrouhlíku
Nádražní
Náměstí 28. října
Oskara Nedbala
Otakara Březiny
Polákova
Puškinova
Resslova
Riegrovo náměstí
S.K. Neumanna
Sadovská
Sladkovského
Srdínkova
Střelecká
Sukovy sady
Sušilova
Trutnovská
U Fotochemy
U Koruny
V Koutech
Vančurovo náměstí
Vocelova
Vrchlického
Wolkerova
Wonkova
Zamenhofova

Seznam ulic spádové oblasti č. 5 - ZŠ ZÁLABÍ

Ambrožova
Baťkovo náměstí
Čelakovského
Gočárova třída
Havlíčkova
Jeronýmova
Karla Hynka Máchy
Klumparova
Labská kotlina I.
Mánesova
Masarykovo náměstí
M.D. Rettigové
Náměstí Svobody
Nerudova
Průmyslová
Říční
Šafaříkova
Šeříková
Švehlova
Tylovo nábřeží
Ulrichovo náměstí
V Lipkách

Seznam ulic spádové oblasti č. 6 - ZŠ ŠTEFCOVA

Antala Staška
Čajkovského
Emy Destinové
Františka Halase
Fučíkova
Holická
Hradečnice
Hrdého
K Aleji
Moravská
Mrštíkova
Na Brně
Na Cvičišti
Na Konečné
Na Občinách
Na Plachtě
Pekařova
Písečná
Šemberova
Štechova
Štefcova
Tovární
U Střelnice

Seznam ulic spádové oblasti č. 7 - ZŠ ÚPRKOVA

Adolfa Doležala
Cejpova
Dubová
Františka Šubrta
Gollova
Holubova
Jandova
Kaštanová
Klášterského
Kmochova
Kpt. Fechtnera
Krapkova
Miroslava Hájka
Miřiovského
Na Kotli
Na Drahách
Na Hrázce
Náhon
Přespolní
Přímská
Růženy Jesenské
Sportovní
Sukova
U Pastvišť
Úprkova
Vachkova
Za Humny
Za Lípou
Zákrejsova
Zámostí

Seznam ulic spádové oblasti č. 8 - ZŠ MALŠOVA LHOTA

Akátová
Bělečská
Bezová
Borová
Břidličná
Chaty
Citrusová
Dubina
Dubinská
K Borku
K Břízkám
K Lesu
Ke Splavu
Květná
Leknínová
Lhotecká
Malinová
Na Sádkách
Na Stávku
Ostrov
Ostrovní
Pod Haltýřem
Podhůrská
Sadová
Slatinská
Stříbrná
Stříbrný potok
Točná
Zahradnická

Seznam ulic spádové oblasti č. 9 - ZŠ MANDYSOVA

Akademika Heyrovského
Brožíkova
Červeného
Durychova
Jana Masaryka
Kejzlarova
Mandysova
Na Rozhraní
Oldřichova
Pod Zámečkem
Potoční
Selicharova
Slunečná
Sokolská
Souběžná
Štolbova
Třída Edvarda Beneše - směr Brněnská

Seznam ulic spádové oblasti č. 10 - ZŠ SNP

Na základě výjimky Ministerstva školství ČR, byla této škole povolena výuka cizího jazyka-angličtina, již od první třídy. Z tohoto důvodu byl u této školy zrušen školní obvod a příslušné ulice byly přiřazeny základní škole Slezské Předměstí - SEVER.

Seznam ulic spádové oblasti - č. 11 - ZŠ M. HORÁKOVÉ

A. Malé
Blodkova - pravá část
Brněnská
Fričova
Kyjovská
M. Horákové
Palachova
Pod Strání
Pod Zámečkem
Prostějovská
Svitavská
Urxova
Velehradská

Seznam ulic spádové oblasti č. 12 - ZŠ NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

Bendlova
Boleslavova
Hlavní
Husova
K Biřičce
K Cikánu
K Hvězdárně
Lesní
Mužíkova
Na Úvoze
Na Biřičce
Na Dřevěnce
Na Výsluní
Nad Rybníky
Nad Rozárkou
Národních mučedníků
Partyzánská
Pešinova
Prašingerova
Profesora Smotlachy
Přemyslova
Střední
Svatováclavské náměstí
U Myslivny
Viničná
Zámeček

Seznam ulic spádové oblasti č. 13 - ZŠ ŠTEFÁNIKOVA

Dobroslavova
Domečkova
Exnarova
Formánkova
Hradecká
K Labi
K Polabinám
K Rybníku
K Chatám
Ke Křížku
Křivá
Machkova
M. Pujmanové
M. Majerové
Na Břehách
Na Jezírkách
Na Potoce
Na Pískách
Okrajová
Pod Lesem
Příčná
Roudnička
Roudničská
Rybářská
Sekaninova
Sezemická
Suchého
Šantrochova
Ševčíkova
Školská
Štefánikova
Třída Eduarda Beneše - směr Třebeš
V Mlejnku
Ve Svahu
Vysocká
Vysoká nad Labem

Seznam ulic spádové oblasti - č. 14 - ZŠ SLEZSKÉ JIH

Balbínova
Bidlova
Bratří Štefanů
Březová
Divecká
Heřmanova
Hradební
Chaty
Jižní
Kladská
Ladova
Luční
Mokrá
Na Mlejnku
Nálepkova
Nezvalova
Obecní
Okružní-pravá část směrem Šimkovy sady
Orebská
Orlická
Orlické nábřeží
Plácelova
Polní
Pospíšilova - pravá část směrem Šimkovy sady
Skupova
Sládkova
Slavíčkova
Slezská
Stará Polní
Svinarská
Školní
Švendova
Tichá
Třebechovická
U Kavalíru
U Jednoty
U Koše
U Plováren
U Soudu
Uhelná
Uzavřená
Víta Nejedlého
Za Školou

Seznam ulic spádové oblasti č. 15 - ZŠ SLEZSKÉ SEVER

Bieblova U Háječku
Blahoslavova U Jednotay
Brandlova U Trati
U Vody
Bratří Čapků V Poli
Bratří Štefanů Vavákova
Březová Vážní
Buzulucká Vrázova
Gagarinova Vrbová
Holečkova Za Školou
Jánošíkova Zemědělská
Jarošova
Javorová
Ječná
Kaplířova
Kladská
Kociánovice
Krátká
Kubelíkova
Librantická
Lidická
Lipová
Lužická
Markovice
Markovická
Myslbekova
Myslivečkova
Na Drážkách
Na Letné
Na Ohradě
Na Střezině
Obecní
Okružní - levá část směr Malšovice
Orličan
Parlament
Piletická
Pospíšilova - levá část směr Malšovice
Pouchovská
Požární
Severní
Skladištní oblast
Sládkova
Švabinského
Švendova
Topolová
Trávní
Třída SNP
Uhelná

Seznam ulic spádové oblasti č. 16 - ZŠ POUCHOV

Akademika Bedrny
Černilovská
Gruzínská
Jana Černého
Jaroměřská
K Sokolovně
K Zastávce
Kyjevská
Letiště
Lomená
Malá
Na Barvínku
Na Dubech
Na Humpolci
Na Kopečku
Na Paloukách
Na Rybníce
Na Valince
Na Zahrádkách
Nad Oborou
Piletická
Pilňáčkova
Plotištská
Pod Kopcem
Pouchovská
Rusecká
Růženy Naskové
Skalička
Smiřická
Spořilovská
Široká
Truhlářská
U Kovárny
U Mostku
Věkošská
Velká
Východní
Za Kostelem
Za Zelárnou
Zahradní
Žitná

Seznam ulic spádové oblasti č. 17 - ZŠ PLOTIŠTĚ NAD LABEM

Bekova
Bezejmená
Cimlerova
Dědkova
Drtinova
Hronkova
Husitská
Jindrova
Klidná
Kotrčova
Koutníkova
Kydlinovská
Labská vodárna
Maxe Malého
Mládeže
Mlýnská
Na Důchodě
Na Valše
Petra Jilemnického
Pobřežní
Pohlova
Předměřická
Říčařová
U Dřevony
U Fotochemy
U Melounky
U Náhona
U Sokola
V Tůních
Višňová
Voborníková
Zahrádkářská

Seznam ulic spádové oblasti - č. 18 - ZŠ SVOBODNÉ DVORY

Boční
Bohdanečská
Chaloupky
Cihlářská
Drtinová
Dvorská
Františka Tichého
Františka Žaloudka
Jabloňová
K Dolíkám
K Metelce
Klacovská
Nová
Ovocnářská
Pálenecká
Spojovací
Třešňová
U Cihelny
U Studánky
Zahrádkářská

Seznam ulic spádové oblasti č. 19 - ZŠ KUKLENY

Borovinka
Čejkova cesta
Dělnická
Denisovo náměstí
Družstevní
Gogolova
Honkova
Janáčkova
Jiráskova
Kalendova
Kampelíkova
Koželužská
Krunertova
Křížkovského
Kubištova
Kudrnova
Kutnohorská
Ležáky
Machovcova
Markova
Na Stružce
Náměstí E.F. Buriana
Opatovická
Ořechová
Pardubická
Pražská třída
Růžová
Slepá
Stěžerská
Šumperská
Tomášková
V Domkách
Vlčkovická
Za Škodovkou
Zdeňka Wirtha
Zelená

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty