Průzkum veřejných prostorů

Průzkum veřejných prostorů města Hradec Králové je zaměřen na zjišťování počtu chodců ve vybraných uličních profilech a na mapování chování uživatelů veřejných prostor ve městě. Průzkumy jsou realizovány již od roku 2001 a tato časová řada je v České republice ojedinělá. Šetření veřejných prostor navazuje na výzkum amerických architektů (vedených W. H.Whytem), který byl zaměřený na zkoumání atraktivností veřejných prostor a městského prostředí obecně. V sedmdesátých letech 20. století zmiňovaní autoři sestavili metodiku mapování chování a stopování (trecking), která byla v polovině devadesátých let upravena pro využití v podmínkách České republiky1. Tato metodika, doporučovaná pro zkoumání, je použita při všech provedených šetření v Hradci Králové, což umožňuje srovnávání výsledků a sledování vývoje v čase. Šetření bylo pravidelně prováděno ve dvou ročních obdobích jednou za 2 roky. Průzkum v roce 2009 byl realizován začátkem října 2009 (viz Průběžná zpráva 2009) a následně bylo provedeno šetření v červnu 2010. Závěrečná zpráva byla zpracována po dokončení a vyhodnocení výsledků obou průzkumů.

pdf Průzkum veřejných prostorů-2010-pdf.pdf, (6,03 MB)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty