Veřejná zakázka - VZOR

Informační list veřejné zakázky

Evidenční číslo: MMHK/.../20xx
Druh veřejné zakázky (VZ): nadlimitní/podlimitní/malého rozsahu na dodávky/služby/stavební práce
Předmět VZ:
Odbor: název odboru
Způsob zadání:

otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, soutěžní dialog, zjednodušené podlimitní řízení, zadávací řízení na zakázku malého rozsahu

Datum zveřejnění: ...20xx
Lhůta pro podání nabídek do: do ...20xx do … hodin
Místo podání nabídek:
Kontaktní osoba:

jméno, příjmení, titul tel.: 495 707 XXX, e-mail: XXX@mmhk_cz

Číslo VZ v IS VZ US:
Přílohy:

dle druhu zadávacího řízení v souladu se směrnicí

(Např. v případě zjednodušeného podlimitního řízení se uvádí pouze odkaz na profil zadavatele:https://www.softender.cz/em4?service=orgProfile/SMHK,
v případě otevřeného řízení se vkládá pouze formulář Oznámení o zakázce stažený po jeho uveřejnění v ISVZ US, a jedná-li se o zakázku malého rozsahu, přikládají se dokumenty tvořící zadávací dokumentaci - soubory ve formátu *.doc, *.pdf dle vhodnosti.)


Dodavatelé, kteří podali nabídku

Výběr nejvhodnější nabídky

Vybraný dodavatel:

název/sídlo/IČ
Datum podpisu smlouvy:
Číselně vyjádřitelná hodnotící kritéria:
Cena bez DPH:
Ostatní:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty